منبع پایان نامه درباره شغلی، آنکه، وسیله‌ای

منبع پایان نامه درباره
شغلی، آنکه، وسیله‌ای No category
منبع پایان نامه درباره
شغلی، آنکه، وسیله‌ای No category

ذ شوند. از سوی دیگر به علت عدم استفاده از نیروی کار زنان در سطوح مدیریتی، آنها از تجربه کمتری برخوردارند لذا در هر سازمان وموسسه باید روش‌ها و تدابیر مناسبی مقرر شود تا زنان بتوانند دانش خود را افزایش داده، برتجربیات شغلی خود بیفزایند و صلاحیت های لازم را برای کسب سمت‌ها و پست‌های عالی فراگیرند.(37)
بند دوم – حق برخورداری برابر از امنیت شغلی
“امنیت”، اطمینان خاطری است که در آن، افراد در جامعه‌ای که زندگی می‌کنند نسبت به حفظ جان،مال، حیثیت، حقوق مادی، معنوی خود بیم وهراس نداشته باشند.(38)
از سویی دیگر کار نیز در زمره حقوق مادی و معنوی جای دارد. از جمله حقوق مادی است؛ زیرا وسیله نیل به نیازهای مادی مانند خوراک، پوشاک، مسکن و … است ودر زمره حقوق معنوی است به دلیل آنکه وسیله‌ای برای رسیدن به رفاه معنوی است که شامل آرامش روحی، تعادل فکری،اعتماد به نفس و تامین اجتماعی فرد شاغل و خانواده وی است. درسایه وجود کار و تداوم آن، هم فرد و هم جامعه به رفاه اجتماعی دست می‌یابند.لذا لازمه بوجود آمدن رفاه مادی و معنوی این است که هر فرد شاغل در زمینه‌های گوناگون، شغل خود را به آسانی از دست نداده و از تعدیات وتجاوزات غیرمجاز

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد رایگان دربارهعقد جعاله، عقد اجاره، کارشناسان

دیدگاهتان را بنویسید