منابع پایان نامه ارشد درمورد مصرف کنندگان، طرح و نقش، حمل و نقل

منابع پایان نامه ارشد درمورد
مصرف کنندگان، طرح و نقش، حمل و نقل No category
منابع پایان نامه ارشد درمورد
مصرف کنندگان، طرح و نقش، حمل و نقل No category

جا گیر و منابع دینامیک کشف شده و نیاز برای نسل بعدی کاربردهای اینترنت اشیاء را می توان انتظار داشت. مصرف کنندگان می توانند سطح خدمات را توسط تغییر در کیفیت پارامترهای خدماتی را انتخاب کنند.
شکل(4-1) شماتیک اینترنت اشیاء و کاربران نهایی و کابرد آن در مناطق بر اساس داده ها
4-2 معرفی روش مورد استفاده
4-2-1 عنصار IOT
ما یک طبقه بندی را نمایش می دهیم که مشخص کردن و تعریف اجزای مورد نیاز برای ایرنتنت اشیاء از یک سطح بالای جنبه ی فکری کمک می کند. طبق بندی خاص هر جزء می تواند در جای دیگر یافت شود.
سه جزء IOT وجود دارد که قدرند ubicomp را یکپارچه سازند: (a) سخت افزارهای ساخته شده از سنسورها، عامل ها و سخت افزارهای ارتباطی قرار داده شده (b) میان افزارهای درخواست شده برای ذخیره سازی و ابزارهای محاسباتی برای تجزیه و تحلیل داده و (C) ارائه ی جدید و ساده برای فهم تجسم فکری و ابزارهای تفسیر و بیان که می توانند به طور گسترده روی خط مشی های مختلف به دست آیند و برای کاربرد های مختلف طراحی شوند. در این بحث ما روی تکنولوژی های توانایی کمی در این طبقه بندی بحث می کنیم که از سه جزء بیان شده ی بالا تشکیل شده است. [13-14]
شکل (4-2) چرخه ی Gartner 2012Hype تکنولوژی های پدیدار شده. منبع: گارتنر Inc (10) o شبکه های سنسور بی سیم اینترنت اشیاء محاسبات همه جا گیر.
شکل (4-3) گرایشهای جست و جوی گوگل از سال 2004 برای اصطلاحات اینترنت اشیاء، شبکه های سنسور بی سیم و محاسبات همه جا گیر.
4-3 تشخیص و تعیین هویت فرکانس رادیو (RFID):
تکنولوژی RFID یکی از شکاف های اصلی در نمونه های ارتباطی تعبیه شده که قابلیت طراحی ریز تراشه ها (میکرو چیپس) برای ارتباط داده های بی سیم را دارد. انها در تشخیص اتوماتیک هرچیزی کهبرای عمل کرد به عنوان یک بار کد الکترونیک ضمیمه می شود را کمک می کنند. [15-16] برچسب های غیرفعال و تابع RFID باتری های قدرتمندی نیستند و آنها می توانند از قدرت سیگنال استنطاق خواننده برای برقراری ارتباط ID با خواننده ی RFID استفاده کنند. این نتایجی را در بسیاری از کاربرد ها به خصوص در خرده فروشی و تأمین زنجیره مدیریت در بر دارد. کاربردها می توانند در حمل و نقل (جایگزینی و تعویض بلیط ها، ثبت کردن استیکرها) و همچنین دسترسی به کنترل کاربردها یافت شود. برچسب های غیرفعال و تابع اخیراً در بسیاری از کارت های بانکی و برچسب های عوارض راهداری جاده در میان اولین صف آرایی جهانی مورد استفاده قرار می گیرند. خواننده های فعال RFID باتری های خودشان را آماده می کنند و می توانند معرفی کننده ی ارتباطات باشند. از چندین کاربرد کاربرد اصلی بر حسب های فعال RFID در بندرهای کانتینترها (16) برای بازبینی و نظارت محموله دریایی است.
4-4 شبکه های سنسور بی سیم (وایرلس) WSN
پیشرفتهای تکنولوژیکی خیر در ارتباطات بی سیم و مدارهای مجتمع و کامل کم قدرت به صورت کارآمد (در دسترس)، کم هزینه و ابزارهای کم قدرت مینیاتور برای استفاده در کاربردهای حس کننده و از راه دور ایجاد شده اند. ترکیب این فاکتورها قابلیت دوم استفاده از یک شبکه ی سنسور شامل تعداد زیادی از سنسورهای هوشمند، توانا برای جمع آوری، پردازش، تجزیه و تحلیل و انتظار اطلاعات با ارزش و جمع آوری شده در محیط های متنوع را بهبود بخشیده است. [7] RFID فعال تقریبا همان گره های WSN با هدف کمتر و قابلیت پردازش و ذخیره سازی قابل توجه و نظم دهنده هستند. داده های سنسور در میان گره های سنسور تقسیم شده و به یک سیستم مرکزی یا گسترش یافته برای تجزیه و تحلیل فرستاده می شود اجزای سازنده ی شبکه ی بازبینی و نظارت WSN شامل: (a) سخت افزار WSN به طور نمونه یک گره (هسته ی سخت افزار WSN) شامل واسط سنسورها، واحدهای پردازش، واحد های فرستنده و گیرنده و قدرت تأمین کننده هستند. تقریباً همیشه آن ها شامل چندین مبدل A/D برای سنسور واسط و بیشتر برای گره های سنسور مدرن هستند که توانایی برقراری ارتباط با استفاده از یک نوار فرکانس که آن ها را چند بعدی تر و فراگیرنده تر می سازد. [7] (b): بسته های ارتباطی WSN- گره هایی که انتظار می رود در یک راه تک کاره برای بسیاری از کاربردها گسترش یابد. طراحی یک مکان شناسی مناسب، مسیریابی لایه ی Mac که برای مقیاس پذیری و دیریایی شبکه ی گسترش یافته مهو حیاتی است. گره ها در یک WSN نیازمند برقراری ارتباط در میان خودشان برای انتقال داده در یک ایستگاه پایه یک یا چند پله ای هستند. گره ها در یک WSN نیازمند برقراری ارتباط در میان خودشان برای انتقال داده در یک ایستگاه پایه یک یا چند پله ای هستند. گره حذف می شود و برآیند عمر شبکه ی خفیف شده تکرار می شود. بسته ی ارتباطی در گره نزولی باید بتواند با جهان بیرونی از طریق اینترنت برای عمل کردن به عنوان یک مسیر دریچه به شبکه های فرعی WSN و اینترنت فعل و انفعال متقابل داشته باشد. (17). [c]: میان افزارهای WSN- یک مکانیسم برای ترکیب زیرسازهای کامپیوترهای بزرگ با خدمات جهت دار ساختاری (SOA) و شبکه های سنسور برای تأمین دستیابی به منابع سنسور غیریکنواخت در یک روش مستقل صف آرایی و گسترش است. [17] این براساس ایده ی ایزوله کردن منابع است که می تواند توسط چندین کاربرد مختلف مورد استفاده قرار گیرد. یک خط مشی مستقل میان افزار برای بهبود کاربردهای سنسور مورد نیاز است. مانند یک ساختار سنسور باز وب (OSWA). ]18[. OSWA روی یک مجموعه یکنواخت و یکسان کاربردها و داده های استاندارد نشان داده شده طبق تعریف در روش تواناسازی سنسور وب (SWE) توسط (OGC) است. (d) تراکم امنیت داده ها- یک روش تراکم امنیت و کارآمدی داده ها نیازمند گسترش طول عمر شبکه هم چنین اطمینان حاصل کردن از قابل اطمینان بودن داده های جمع آوری شده از سنسور ها است. (18). نقص و شکست گره ها یک ویژگی معمولی WSN هاست، توپولوژی (موقعیت شناسی) شبکه باید ظرفیت خوب کردن خودش را داشته باشد. اطمینان حاصل کردن از امنیت مهم است زیرا سیستم ها به طور اتوماتیک به عامل متصل شده و از سیستم ها در برابر مخل ها محافظت می کنند که این خود بسیار مهم است.
4-5 مکان یابی طرح و نقشه
توانایی شناسایی منحصر به فرد “اشیاء” برای موفقیت IOT حیاتی و مهم است. این نه تنها به ما اجازه می دهد که بیلیونها وسیله را به طور منحصر به فرد تشخیص دهیم بلکه هم چنین اجازه ی کنترل از راه دور وسیله ها از طریق اینترنت ممکن می سازد. تعداد کمی از مهم ترین ویژگی های ایجاد یک آدرس منحصر به فرد: یگانگی، قابلیت اطمینان، ماندگاری و قیاس پذیری هستند. هر عنصری که تاکنون متصل شده است و آنهایی که در حال اتصال اند باید توسط معرف، مکان و عاملیات منحصر به فرد خود شناسایی شود. ?IP?_V4 اخیر ممکن حمایت کننده حوزه ای و منطقه ای باشد که گروهی از ابزارهای سنسور مشترک می توانند به طور جغرافیایی شناسایی شوند اما نه به صورت فردی. ویژگی های تغییرپذیری اینترنت در ?IP?_V6 ممکن است بعضی از مشکلات تشخیص دلیله ها را کم کند. اگرچه طبیعت غیریکنواخت گره های بی سیم، انواع داده های متنوع، عملکردهای هم زمان و تلاقی اطلاعات از وسیله های تشدید کننده ی مشکلات بیشتر باشد. (19). شبکه ی پایدار عمل کننده برای کانال ترافیک داده های همه جا گیر و سخت دلانه یکی دیگر از جنبه های IOT است. اگرچه TCP/IP از این مکانیسم با مسیریابی در یک راه معتبرتر و کارآمدتر، از منبع به مقصد محافظت می کند. IOT با یک عملکرد محدود در واسط بین مسیر درچه و ابزارهای سنسور بی سیم مواجه می شود. علاوه بر ان، مقیاس پذیری ابزارهای نشان دهنده ی شبکه موجود باید قابل تحمل و تاب آوردنی باشن

دیدگاهتان را بنویسید