منابع تحقیق با موضوع تحت درمان

منابع تحقیق با موضوع
تحت درمان No category
منابع تحقیق با موضوع
تحت درمان No category

د. در مرحله pre-gel کامپوزیت هنوز قادر به فلو هست و مقداری از استرس ناشی از انقباض را توسط دفرمیشن پلاستیک و جریان یافتن جبران می کند.اگرچه پس از نوردهی پلی مریزاسیون خیلی سریع پیشرفت می کند اما زمان اندکی برای آزاد شدن استرس ها باقی می گذارد. اما در مرحله ژل و پس از آن، سختی ماده که با ضریب الاستیک آن مشخص می شود رو به افزایش می گذارد. پس از ژل شدن، کامپوزیت دیگر قادر نیست با فلوی خود استرس های انقباضی را جبران کند. این استرس ها در تنگنای باند ماده ی ادهزیو به ساختار دندان قرار می گیرند. بنابراین در نتیجه پلیمریزاسیون post-gel، استرس های کلینیکی قابل توجهی به باند دندان – کامپوزیت و ساختمان دندانی اطراف وارد می شود(14).
استرس های باقی باقی مانده می تواند عواقب زیادی در پی داشته باشد: دفرمیشن کاسپ ها و سندرم دندان ترک خورده، شکستن مارجین های مینایی حفره ی ترمییمی، لیکیج و تغییر رنگ لبه ای و پوسیدگی ثانویه و التهاب پالپی، آسیب به ساختار رزین کامپوزیت خصوصا در مرز بین فیلر و ماتریکس(17و16و15و13).
استرس های ناشی از انقباض پلیمریزاسیون را به چند طریق می توان کاهش داد :
1) مواد باندینگ عاجی : این مواد یک لایه ی هیبرید بین ترمیم و دندان برای غلبه بر نیروهای انقباضی تشکیل می‌دهند.
2) استفاده از یک رزین بینایی و با ویسکوزیته‌ی کم و با مدیولوس پایین همانند ادهزیوهای عاجی فیلد شده، کامپوزیت فلو یا RMGI بین ماده باندینگ و ماده ترمیمی تا به عنوان ” بافر الاستیک ” یا ” فشار شکن ” عمل کرده و استرسهای انقباضی را کاهش داده و کیفیت لب های ترمیم را بالا ببرد(18).
3) پلیمریزاسیون soft start به جای کیور کردن با نور با شدت بالا (4)
4) قرار دادن کامپوزیت به صورت لایه ای (20و19و14و4)
5) استفاده از فایبر(21)
خواص مکانیکی
کامپوزیت رزین ها ضریب الاستیک پایین و میزان دفرمیشن الاستیک نسبتا بالایی دارند. شکست های رزین کامپوزیت ناشی از الاستیک دفرمیشن شامل شکستن توده ای ماده ی ترمیمی، ایجاد ترک های ریز و مقاومت نسبتا پایین به فشارهای اکلوزالی می باشد(22).
سختی knoop کامپوزیت رزین (80-22kg/mm) کمتر از مینا (343kg/mm) یا آمالگام دندانی (110 kg/mm) می باشد. سختی کامپوزیت های با ذرات fine به خاطر سختی و نسبت حجمی بیشتر ذرات فیلر بیشتر از انواع Microfinمی باشد. این مقادیر نشان دهنده ی مقاومت متوسط اغلب کامپوزیت ها ی با فیلر بالا در برابر استرس های فانکشنال در کامپوزیت های مختلف وجود ندارد.
مقاومت خمشی و مقاومت فشاری اغلب کامپوزیت ها مشابه است. ضریب خمشی و فشاری انواع فلو حدود 50% کمتر از انواع هیبرید و Packable می باشد که نشان دهنده ی نسبت کمتر فیلر در انواع فلو و میکروفیل می باشد. استحکام باند کامپوزیت به مینای اچ شده و عاج پرایم شده بطور معمول 20 تا 30 مگاپاسکال است(23).
ویژگیهای حرارتی
ضریب انبساط حرارتی کامپوزیت با میزان رزین مونومر رابطه ی مستقیم دارد و سه برابر مینای دندانی است. در نتیجه کامپوزیت تمایل دارد بیشتر از دندان منبسط شود و وقتی در معرض تغییرات حرارتی قرار می گیرد بیش از مینا و عاج تغییر شکل می دهد. این اتفاق می تواند سبب تشکیل gap مارجینال شده و اثر انقباض پلیمریزاسیون بر تغییر شکل کاسپ ها را بالا ببرد، همچنین ممکن است سبب شکستن کامپوزیت و مینا شود. هرچه میزان فیلر کامپوزیت بیشتر باشد اختلاف ضریب انبساط حرارتی با دندان کمتر خواهد بود. هدایت حرارتی کامپوزیت مشابه دندان است و چون ذرات فیلر در اثر تماس با هم حرارت را منتقل می کند در کامپوزیت های با فیلر بیشتر دیده می شود(2).
جذب آب
جذب آب به قسمت رزینی مربوط می شود و باعث متورم شدن بخش پلیمری کامپوزیت شده و انتشار و پخش هر گونه مونومر آزاد را افزایش می دهد. آب به همراه سایر مولکولهای کوچک بصورت بالقوه موجب نرمی کامپوزیت ها می گردد و ماتریکس آن را به مونومر و سایر مشتقات تجزیه می کند(2).
سایش
به طور کلی قوی بودن باند بین فیلر و مونومر در کاهش سایش موثر است. هر چه ذرات فیلر کوچکتر باشد، مقدار رزین موجود بین ذرات کمتر بوده و سایش رزین کمتر می گردد. وجود حباب هوا درجه پلیمریزاسیون و سایز ترمیم نیز روی میزان سایش موثر است. همچنین کامپوزیت های نوری نسبت به سلف سایش کمتری دارند(2).
فایبر پست
کربن فایبر پست‌ها در سال 1990 رایج شدند. مهمترین مزایای در نظر گرفته شده این است که اینها انعطاف‌پذیرتر از پست‌های فلزی هستند و تقریباً ضریب الاستیسیته عاج دارند. وقتی که با سمان رزینی باند می‌شوند، نیروها بیشتر در طول ریشه پخش می‌شوند و در نتیجه باعث شکست کمتری در ریشه می‌شوند و این از مطالعات آزمایشگاهی بدست آمده است.
FRC پست‌های تیره بودندکه این یک مشکل بالقوه در زمانیکه زیبایی مطرح می‌شد بوده که قبلاً بحث شده است. اخیراً انواع پست‌ها سفید هستند و برداشتن آنها توسط ساییدن از قسمت میانی پست توسط اولتراسونیک و وسایل روتاری نسبتاً راحت است. جهت یابی فیبرها کمک به نگهداری درست وسیله و برداشتن پست می‌نماید.
انواع دیگر فایبر پست‌ها در دسترس می‌باشد شامل کوارتز فایبر ،گلاس فایبر و سیلیکون فایبر پست‌ها و اینها مزیتی مشابه کربن فایبر پست‌ها دارند اما از آنجایی که جدید هستند تحقیقات کمتری در این زمینه نسبت به کربن فایبر پست‌ها وجود دارد.
اغلب فایبر پست‌ها نسبتاً رادیولوسنت هستند و تظاهرات رادیوگرافیکی متفاوتی نسبت به پست‌های قبلی دارند(24).
FRC پست
FRC پست‌ها اخیراً در درمان و گیر کور دندانی که به شدت تخریب شده و تحت درمان‌ قرار گرفته است به کار می‌رود. آلیازهای فلزی که برای بازسازی به کار می‌رود و تاج و پروتز فیکس را تقویت و ساپورت می‌کند قوی و سخت است اما زیبایی ندارد. امکان آلرژی و توکسیسیته وجود دارد در ضمن مسئله کروژن در این آلیاژها همواره مطرح است.
FRC پست‌ها استحکام خمشی و خستگی و ضریب الاستیسیته نزدیک دنتین دارند و می‌توانند کمپلکس باند تکی در روت کانال برای یکپارچه کردن کمپلکس روت-پست ایجاد کند و زمانی که با کرونهای آل سرام یا FRC ترمیم انجام شود و در مقایسه با پست‌های معمولی یا پیش ساخته فلزی زیبایی بیشتری را ارائه می‌دهند(27و26و25).
خصوصیات این طرح پست پتانسیل برای تقویت ریشه تضعیف شده و توزیع استرس به طور یکنواخت‌تر در مقابله با شکست ریشه ارائه می‌دهد(28).
یک مزیت دیگر این نوع پست برداشت راحت است تکنیک ترجیحی در یل کردن آپیکال است کربن فایبرهای بسیار قوی از tracking لترالی در ژل پنتریشن دنتین جلوگیری می‌کند.
بنابراین در صورت پیش آگهی بلند مدت مورد سوال یک دندان FRC شده، این نوع پست باید مد نظر باشد.
دو تقسیم بندی از FRC پست‌ها در دسترس می‌باشد pre fabricated; fabricated پستهای ساخته شده در مطب عمدتاً پلی‌اتیلن non-peregnated فایبرهای (Ribbond connect) Woven یا گلاس فایبر(glass span) است که برای تقویت ریشه و نگهداری کورکامپوزیتی استفاده می‌شود(28).
پست‌های پیش ساخته دو نوع فیبر می‌باشد: کربن فایبر استرچ لاین مدفون در اپوکسی رزین ماتریس مثل Aesthetic-post و C Post، U-M، C-Post(29).
و یا گلاس فایبر S-Type مدفون در ماتریکس رزین فیلردار می‌باشند(30).
البته در برخی انواع FRC یک عیب بزرگ دارند و آن ظاهر سیاهرنگ و مشکل زیبایی است مثل C-Post تولید کننده‌ها سرامیک پست‌های استرنت (زیرکوینا) را معرفی کردند و سرامیک کامپوزیت و فیبر Woven fiber post مثل اپلی‌اتیلن همه نتیجه زیبایی عالی دارند.
سرامیک قوی و سخت است و Woven fiber کمتر قوی است و Flexibity بیشتر دارد.
البته به دلیل اینکه این سیستم نسبتاً جدید است نیازی به تحقیقات وسیعتر برای اطمینان کاربردی دارد ولی در مواردیکه استیتک اهمیت زیادی دارد حتماً باید مدنظر باشد انواع پیش ساخته آن شامل
C-Post(bisco) -1
2- (boisco) Aestheti post
UMC-Post(bisce) -3
و نوع اول در ناحیه آپیکال تیپر می‌شوند. دو شیار در بدنه دارد. بدنه 2 سایز دارد و نوع سوم pointed Tip است. دو نوع اول بیس گلاس فایبر روتین است.
1- Anchors Lusent
2- Fiber kor post system
3- ZV02 ERcra Post
در نوع سوم بیس زیرکونیا است.
مزایای FRC پست
1- پست‌های فیبری برای چسبانده شدن در کانال طراحی شده‌اند با تولید جدیدترین نسل مواد چسبنده به عاج، قدرت اتصال آن افزایش یافته و بدین ترتیب ما میتوانیم به جای آنکه مجموعه‌ای از مواد غیرهمگن به وجود آوریم مثلاً(پست فلزی، سمان دوال کیور) که بین هریک از آنان با دیگری نیز باید پیوندی به وجود آید، ترمیمی به صورت یکپارچه و متصل به هم به صورت(دندان پست-کور) در اختیار داشته باشیم.
2- شبکه ایجاد شده به وسیله فایبر با پخش استرس در شبکه داخلی فایبرها استرسهای وارد شده به ترمیم نهایی را جذب می‌کند و باعث می‌شود نیروها در امتداد محور طولی به دندان وارد شوند.
3- حذف لایه اسمیر و استفاده از باندینگ موجب کاهش یا حذف ریزنشت می‌شود.
4- استفاده از سمان دوال کیور نیز موجب بهبود یکپارچگی باقیمانده کانال و افزایش گیر پست می‌شود.
5- دستیابی به نتیجه زیبایی مطلوب
6- خارج نمودن آنها آسان است تا در صورت لزوم درمان مجدد را تسهیل نماید.
7- ضریب الاسیسیته نزدیک به عاج و کاهش احتمال شکست ریشه
8- قابل رویت بودن در رادیوگرافی(رادیواپک)
9- در اثر تغییرات شیمیایی تغییر نمی‌کند.
10- برای بافت قابل تحمل می‌باشند.
11- خواص مکانیکی ایده‌آل
12- امکان درمان یک جلسه‌ای و صرفه جویی در وقت و هزینه
13- آماده سازی سریع و تطابق خوب با کانال دندان
14- FRC پست‌ها به طور بالقوه تقویت ریشه را از طریق تکنولوژی ادهزیوها می‌دهد و اگر شکست رخ دهد به احتمال زیاد در اینترفیس پست-کور خواهد بود و در دندان یا ریشه نخواهد بود.
فاکتورهای موثر در انتخاب Postها
طول ریشه
طول و شکل ریشه باقیمانده تعیین کننده طول Post می‌باشد. با افزایش طول Post، گیر و توزیع استرس بهتر می‌شود. در مواردیکه ریشه باقیمانده انحنا دارد یا اینکه طول ریشه کوتاه است با توجه به اهمیت سیل آپیکالی(باقیماندن حداقل 3 الی 5 میلیمتر گوتای آپیکالی) پیشنهاد می‌شود که از سمانهای کامپوزیتی تقویت شونده جهت جبران کاهش طول Post استفاده کرد یااینکه در دندانهای چند ریشه‌ای از چند Post استفاده نمود.
قطر Post
حفظ ساختار دندانی، کاهش احتمال سوراخ شدن ریشه و افزایش مقاومت دندان به شکستگی عوامل تعیین کننده قطر Post می‌باشند. افزایش قطر Post در جهت بهتر شدن گیر Post توصیه نمی‌شود. زیرا با افزایش قطر حجم بیشتری از عاج برداشته شده و لذا ریشه دندان تضعیف می‌گردد. شواهد کلینیک نشان می‌دهد که جهت نیل به پیش آگهی خوب، قطر Post نباید از 3/1 قطر ریشه در ناحیه CEJ تجاوز کند(31).
طرح Post
Post باید
a) طرحی داشته باشد که گیر و ثبات خوب در برابر حرکت ایجاد کند.
b) استرس حداقل و یکنواخت به ساختمان باقیمانده دندان وارد کند.
c) نیاز به اماده سازی با تهاجم حداقل و کاملاً محافظه کارانه در ساختمان باقیمانده ریشه و دندان داشته باشد وتماس خوب با دیواره‌های کانال ریشه ایجاد کند.
Post های موجود با توجه به شکل و توازی دیواره‌ها به گروههای زیر تقسیم می‌شوند:
1) Post های موازی
2) Post های مخروطی
3) ترکیبی از دیواره‌های موازی و مخروطی
همچنین با توجه به خصوصیات سطحی Post ها به دو گروه فعال و غیرفعال (active & passive

دیدگاهتان را بنویسید