دانلود پایان نامه ارشد درباره تحقیقات، بررسی، می‌تواند

دانلود پایان نامه ارشد درباره
تحقیقات، بررسی، می‌تواند No category
دانلود پایان نامه ارشد درباره
تحقیقات، بررسی، می‌تواند No category

مناطق می‌تواند به پرورش جسم و نفس در راستای برآوردن خواسته‌های افراد در حد اعلا و زمینه را جهت تطبیق انسان با محیط خود فراهم سازد و همچنین با بالا بردن سطح قابلیتهای جسمانی و روحی و مهارتهای اجتماعی فرد را در جهت لذت جویی سالم از زندگی و آینده آماده نماید.
مقدمه
ضرورت بررسی سوابق موجود با توجه به اینکه تحقیقات باید جنبه تکمیلی داشته باشند نه تکراری، پس مراجعه به مطالعات انجام شده مفید است. لذا برای بررسی منابع تحقیقی و پژوهشهای انجام شده پیرامون هر موضوع تحقیق می‌تواند به محقق در اجرای تحقیق و پیشبرد اهداف آن کمک شایانی داشته باشد.
ولی از آن جایی که تأثیر فعالیتهای اردویی دانش آموزان در جامعه ایران بخصوص قشر فرهنگی پدیده جا افتاده و مهمی‌تلقی نشده است بنابراین توجه به وارزش چندانی نسبت به این واقعیت نشده است و تحقیقات چندان مهمی‌در این زمینه صورت نگرفته است.
مکتوب حاضر از جمله همین تجربیات ارزشمند انجام شده می‌تواند چراغ راه و راهنمای عملی مربیان و خوانندگان محترم می‌باشد با توجه به مطالعاتی که صورت گرفته نتایج تحقیقات پژوهشگران در این بخش به اختصار بیان می‌شود.
الف )منابع دانشگاهی
1ـ پایان نامه
توسط آقای جواد خوشه بست دانشجوی دوره کارشناسی در زمستان 74 و زیر نظر استاد محمد ابراهیم ذوالفقاری تهیه شده است.
عنوان تحقیق : بررسی و مقایسه نظرات دانش آموزان و مربیان در باره اردوهای دانش آموزی شهرستان فریمان در سال تحصیلی 74-1373 مقطع ابتدایی

دیدگاهتان را بنویسید