تعریف توزیع

تعریف توزیع آرایش ، زیبایی و مدل لباس
تعریف توزیع آرایش ، زیبایی و مدل لباس

تعریف توزیع

توزیع یعنی رساندن محصول موردنظرمشتری درزمان مطلوب به مکان موردنظر.درمبحث توزیع به دوموضوع بایدتوجه شود:1 (مدیریت کانالهای توزیع 2 (امکانات وتسهیلات مربوط به توزیع فیزیکی .

مدیریت کانال توزیع : سیستم بازاریابی عبارت است ازتعداد زیادی ازافراد وسازمانهایی که ازطریق اطلاعات، محصولات ، مذاکرات ، مخاطرات  ،امکانات وانسانها باهم درارتباطند. کانالهای توزیع دراین سیستم، ارتباط دهنده تولیدات وخدمات سازمان با مصرف کنندگان فردی وسازمانی هستند . ارتباط بین تولیدکننده ومصرف کنندگان به دو صورت زیراست (اکرمی، 1390):

 

1 (تولیدکنندگان می توانندبه طورمستقیم به مصرف کنندگان محصولات وخدمات خودمراجعه کنند.

 

2 (مصرف کنندگان می توانندبه سوی تولیدکنندگان بروند.

 

3 (واسطه ها می توانند با فعالیتهای خود بین تولیدکننده ومصرف کننده ارتباط  برقرارکنند . واسطه های بازاریابی تشکیل دهنده کانال های توزیع برای ازبین بردن فاصله بین تولیدکننده و مصرف کننده نهایی هستند. واسطه ها ،  کارگزارخرید برای مشتریان وکارشناس فروش برای تولیدکنندگان هستند. واسطه ها بنا برنقش و  وظیفه شان به سه دسته تقسیم می شوند:

 

1 (خرده فروشان : کسانی هستند که محصولات راخریداری کرده به مصرف کنندگان واستفاده کنندگان نهایی وسازمان می فروشند. ممکن است مالک محصول گردند یا آنها را به طورامانی وبا دریافت حق العمل بفروشند.

 

2 (کارگزاران یا دلالان : گروهی هستند که مذاکرات خرید یا فروش ویاهردو را برعهده می گیرند اما مالک محصول نمی گردند .آنها معمولا حق العمل یا مبلغی بابت کاری که انجام می دهند دریافت می کنند وممکن است محصول رابه طورفیزیکی داشته یا نداشته باشند. مخاطرات بازارکمترمتوجه آنان می گردد.

 

3 (عمده فروشان یا توزیع کنندگان : کسانی هستند که محصولات را  خریداری کرده سپس به خرده فروشان یا بازرگانان دیگر و استفاده کنندگان صنعتی، سازمانی یا تجاری می فروشند. مقدارکمی ازمحصولات رانیز به مصرف کنندگان نهایی عرضه می کنند . این گروه معمولا محصولات را مالک شده وگاهی عنوان محصولات رابه خود اختصاص می دهند . کانال توزیع دلخواه شرکتها کانالی است که هم نیازهای مشتریان را تامین کند وهم قدرت رقابت داشته باشد(اکرمی، 1390).

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   ابعاد هوش معنوی