اهمیت گیاهان زینتى در ایجاد اشتغال

اهمیت گیاهان زینتى در ایجاد اشتغال آرایش ، زیبایی و مدل لباس
اهمیت گیاهان زینتى در ایجاد اشتغال آرایش ، زیبایی و مدل لباس

اهمیت گیاهان زینتى در ایجاد اشتغال

ایران را از دیر باز به کشور گل و بلبل می‌شناخته‌اند و ایرانیان جزء نخستین ملتی بودند که گل به یکدیگر هدیه می‌دادند و شاید کمتر کشوری را در دنیا بتوان یافت که دارای چنین تنوع آب و هوایی در طول سال باشد و بتواند انواع گلها و گیاهان را در فصول مختلف پرورش دهد. اما واقعیت آن است که ایران به لطف این موهبت الهی براى پرورش گل و گلکارى سهم بسیار ناچیزى از درآمد کلان جهانى این داد وستد را دارد.

این در شرایطی است که امروز ما شاهدیم بسیاری از کشورهای دنیا بدون در اختیار داشتن چنین شرایط آب و هوایی، موفق شده اند با بهره گیری از علم و فناوری نوین به پرورش انواع گیاهان در شرایط مصنوعی بپردازند و سهم بالقوه ای از این تجارت سودمند را در عرصه های بین المللی از آن خود کنند.

موقعیت ایران به دلیل قرارداشتن در کنار کشورهاى پرمصرف گل و گیاه از نظر اقتصادى حائز اهمیت است. همسایه هاى شمالى و جنوبى ایران از خریداران بسیار خوب گیاهان زینتى هستند. ایران با داشتن یک بازار متعادل و نسبتاً ثابت و دائمى قادر است جایگاه واقعى خود را در این عرصه پیدا کند. ایران با توجه به شرایط مساعد و بهره‌مندی از یک اکولوژی منحصر به فرد، می‌تواند به یکی از قطب‌های تولید و صادرات گیاهان دارویی و زینتى تبدیل شود.

در حال حاضر سطح زیرکشت گلخانه اى گل و گیاهان زینتى در سراسر جهان بالغ بر 180 هزار هکتار است که شامل تولید گلخانه اى انواع محصولات کشاورزى است. ژاپن، آمریکا و هلند تولیدکنندگان عمده گل و گیاه جهان هستند.  بخش تولید گل و گیاهان زینتى از استعداد بالقوه بسیارى در ایجاد اشتغال برخوردار است، به طورى که در هر هکتار کشت گل و گیاهان زینتى در شرایط گلخانه اى، به طور مستقیم 6 تا12 نفروبه طورغیرمستقیم 3 تا6 نفرمشغول بکارمى شوند(بلند همت،1387).