“آیا آنتی بیوتیک باعث خواب آلودگی می شود؟ | بیماری”

ماه نشان
سپتامبر 20, 2019 0 Comment

:
آنتی بیوتیک باعث خواب آلودگی می شه؟

: نوشین محمد حسینی، کارشناس ارشد کمیته کشوری تجویز و مصرف منطقی دارو سازمان غذا و دارو، درباره رابطه بین آنتی بیوتیک و خواب آلودگی توضیح داده.

نوشین محمد حسینی با انتقاد از بعضی اعلام نظرهای غیر کارشناسانه که بیان می شه، آنتی بیوتیک سیستم ایمنی رو تحریک می کنه و این سیستم مثلاً با گرفتن انرژی بدن به آدم احساس خواب آلودگی میده، این گفته ها رو بدون هر گونه منشاء علمی دونسته. بی حالی و ضعف بدن در بیماریهای عفونی مربوط به عفونت و فعالیت باکتریهاه و آنتی بیوتیکا به کمک سیستم ایمنی در مقابله با باکتریا میان.

محمد حسینی با تاکید بر مصرف دارو پس از مراجعه به دکتر و مشورت و تجویز گفته: در این صورت احتمال بروز حوادث بد به کمترین حد ممکن می رسه.

جفت و جور و جمع آوری : گروه دارو و درمان پرداد /

.

منبع :