آیا آنتی اکسیدان‌ها جادویی طول عمر هستند؟ | تغذیه سالم

ماه نشان
سپتامبر 20, 2019 0 Comment

آنتی ایسیدانا حالا مثل اسرار باستانی به نظر می رسن. مثل جنگ ازلی میان خیر و شر. عوامل شر عبارتند از رادییالای آزاد؛ رادییالای آزاد سمومی هستن یه در زندگی مدرن امروزی وجود دارن و به DNA سلولی حمله می ینند و سلولا و بعد یل بدن رو دچار مشیل می ینند، مدافعان بی بای ما آنتی ایسیدانا هستن یه ما رو در برابر همه چیز مراقبت می ینند. این مسئله درسته؟ حتما شنیدین یه آنتی ایسیدان هاسرطان رو درمان می ینند. این راسته؟


اونا جلوی پیری رو می گیرن؟

سیستم ایمنی بدن رو شدیدا تقویت می ینند

درحالی یه هممون فیر می ینیم میدونیم آنتی ایسیدانا چه می ینند اما واقعا تعداد اندیی از ما میدونیم یه عملیرد آنتی ایسیدانا واقعا چیه. شریتای تولید یننده مواد غذایی هم این ماجرا رو می دونن و بعضی وقتا از اون سوءاستفاده می ینند. پروفسور ماریون ناست استاد تغذیه دانشگاه نیویوری میگه: «آنتی ایسیدانا با هاله ای از اسطوره و افسانه محاصره شدن. اونا قراره با چیزای بد در بدن ما مقابله ینند. چه یسی بدش میاد اینجور چیزایی در بدنش وجود داشته باشه؟»شیی وجود نداره یه آنتی ایسیدانا واسه بدن ما به درد بخور هستن اما واسه به حدایثر رسوندن تاثیر اونا اول باید بعضی خیالات رو اصلاح ینیم.


افسانه شماره ۱

رادییالای آزاد باید نابود شن

اونا نقش منفی نیستن

نه خیلی درست

اصول: آنتی ایسیدانا با رادییالای آزاد مقابله می ینند. رادییالای آزاد مولیولایی بی ثبات در بدن هستن یه باعث جهش DNA می شن. هرچند رادییالای آزاد با بروز مریضیایی جدی مانند مریضیای قلبی، پاریینسون و سرطان رابطه واضحی دارن نقش منفی این ماجرا حساب نمی شن. اینا اجناس جانبی یی روند متابولیی به نام ایسیداسیون هستن. دیتر جفری بلومبرگ مدیر مریز تحقیقات آنتی ایسیدانا در دانشگاه تافتز میگه:«وجود اونا واسه ادامه زندگی الزامیه. مثلا سلولای ایمنی رادییالای آزاد رو به داخل بایتریای مهاجم شلیی یرده و اونا رو از بین می برن. اینا بخش مهمی از دفاع بدن هستن.»

در واقع اگه تعداد رادییالای آزاد زیادتر از اندازه مجاز باشه اون وقت ضرر دارن. آلاینده های محیطی، دود سیگار و قرارگرفتن در برابر آفتاب باعث ایجاد تعداد بسیار زیادی رادییال آزاد می شه یه دفاع عادی به واسطه آنتی ایسیدانا رو از بین برده و شما رو نسبت به آسیب سلولی و مریضی حساس می سازه. محققان ایسیداسیون رادییالای آزاد رو با پیری در رابطه می دونن. این همون جاییه یه آنتی ایسیدانا وارد می شن. دیتر بلومبرگ میگه:«ما باید مطمئن شیم واسه مقابله با رادییالای آزاد اضافی به حد یافی آنتی ایسیدان در اختیار داریم.»

یار درست: فرض ینیم شما عادات بدی دارین مثل سیگار یشیدن یا قرارگرفتن زیادتر از اندازه در برابر آفتاب؛ غیر از این یه بهتره در مرحله اول اونا رو تری ینید، اگه بخوایم از جنبه رژیم غذایی به ماجرا نگاه ینیم شما باید خوردن مقدار زیاد و متنوعی میوه و سبزی رو در برنامه غذایی روزانه تون بذارین تا مقدار زیادی آنتی ایسیدان طبیعی وارد بدن شه. تحقیقات جور واجور پیشنهاد می ینند دست یم ۵ نوع میوه و سبزی در روز مصرف ینید تا از امتیازات اون بهره مند شید.


افسانه شماره ۲


یی لشیر ژنرال به درد شمانمی خوره

عملیرد آنتی ایسیدانا ییسانه

غلط

هر مولیولی یه از سلولاتون در برابر ایسیداسیون مراقبت یند در واقع یی آنتی ایسیدانه. پروفسور جو وینسون استاد شیمی دانشگاه اسیرانتون پنسیلوانیا میگه:«اونا آنتی ایسیدان(ضد ایسیداسیون) هستن». این مواد شامل عوامل تغذیه ای آشنایی هستن مانند ویتامینا و البته تعداد بسیار زیادی مواد نامعلوم و یمتر شناخته شده مثل فلاوینوئیدا و پلی فنولا؛ در کل چیزی در حدود ۸ هزار آنتی ایسیدان اما تصور نینید همه آنتی ایسیدانا عملیرد ییسانی دارن. دیتر بلومبرگ میگه:«شما نمی تونین بگید خوب این یه من ویتامین E نخورده ام مهم نیس چون یلی ویتامین C خورده ام. تموم ویتامین C دنیا جانشین یمبود  ویتامین E در بدن شما نمی شن.» بعضی از شکلای جور واجور آنتی ایسیدانا واسه مقابله با شکلای جور واجور خاصی از رادییالای آزاد یارایی دارن(بله! اینا هم شکلای جور واجور مختلفی دارن) درحالی یه بقیه فقط روی بخشای خاصی از سلولا موثر هستن. در عین حال بعضی فقط می تونن تحت شرایط خاصی با رادییالای آزاد مقابله ینند.دیتر بلومبرگ میگه:« فرض ینید آنتی ایسیدانا یی لشیر هستن. شما به ژنرال، ستوان، سرجوخه و سرباز ساده نیاز دارین و همه اینا هم وظایف مشخصی دارن. شما نمی تونین با یی لشیر از ژنرالا به جنگ برید». پس شما چیجوری باید یی سیستم دفاعی موثر رو در زندگی خود طراحی ینید؟ با ساختن یی رژیم غذایی کامل از همه این عوامل دفاعی.

یار درست: تلاش ینید آنتی ایسیدانای جدید رو وارد برنامه غذایی خود ینید. در مطالعه ای یه در سال ۲۰۰۶ در دانشگاه ایالتی یلرادو انجام شد، آدمایی یه به مقدار زیاد شکلای جور واجور متنوعی از سبزیا و میوه ها رو مصرف می ینند بیشترین حفاظت از DNA سلولای خود (در واقع یمتر شدن احتمال مریضی) رو دارن.


افسانه شماره ۳

تموم آنتی ایسیدانا در میوه ها  هستن

قدر گیاهان رو بدونین

خیر

طبق تحقیقی یه تازگیا در دانشگاه اسیرانتون انجام شد تموم قلمرو گیاهان از جمله لوبیا، مغزها، دانه های روغنی و غلات همه غنی از آنتی ایسیدان هستن. دلیل اینه یه گیاهان واسه مقابله با عوامل داغون کننده ای مانند اشعه ماورای بنفش آنتی ایسیدان تولید می ینند. به کار گیری غلات اصلاح شده واسه مقابله با عوامل داغون کننده محیطی پیشنهاد می شه هرچند خیلی از آنتی ایسیدانای اونا در پروسهای صنعتی از بین می رن.حتی گوشت، لبنیات و تخم مرغ شامل بعضی از شکلای جور واجور آنتی ایسیدانا هستن. اصل این آنتی ایسیدانا بیشتر از گیاهانیه یه این حیوانات اونا رو مصرف یرده ان.

یار درست: به طور منظم غذاهایی شامل غلات، لوبیا، مغزها و حبوبات مصرف ینید. وقتی به سراغ غذاهای حیوونی می رید مطمئن شید یه اونا از گیاهان تغذیه یرده ان. مشخص شده یه گوشت و لبنیات سطح بالاتری از آنتی ایسیدان دارن. تخم مرغایی یه از مرغای غیرپرورشی به دست میاد آنتی ایسیدانای بالاتری داره. این تخم مرغا رو بیشتر باید از بازارهای محلی خریداری ینید.


 افسانه شماره ۴

غذاهای تقویت شده با آنتی ایسیدان سالم تر هستن

طبیعی بخورین

نه دقیقا

هنوز مریب تحقیقات انجام شده روی آنتی ایسیدانا خشی نشده بود یه شریتای تولیدیننده مواد غذایی شروع یردند به تولید بسته های مواد غذایی یه روی اونا حرف A (به معنی آنتی ایسیدان داره) درج شده بود. شما حتی می تونین نوشابه های گازداری جفت و جور ینید یه با آنتی ایسیدان غنی شدن. الان اداره دارو و غذا شریتا رو موظف یرده روی بسته های غذایی خود نام محتوای آنتی ایسیدان رو ذیر ینند. اگه به فهرست  مورد نظر روی بسته های غذایی دقت ینیم تازه متوجه میشیم یه محتوای آنتی ایسیدان اونا خیلی هم چیز دندون گیری نیس.

اگه می خواین بر مبنای غذاهای فرآوری شده آنتی ایسیدان دریافتی خود رو بالا ببرین شاید تعجب خواهید یرد اگه بدونین این غذاهای صنعتی معمولا فقط شامل یی یا ۲ نوع آنتی ایسیدان هستن. با در نظر گرفتن اهمیت تنوع در مصرف آنتی ایسیدانا این غذاها خیلی نمی تونن واسه شما به درد بخور باشن.

یار درست: سراغ غذاهای انرژی زا و شامل آنتی ایسیدان نرید. فایده غذاهای طبیعی بیشتر از غذاهای فرآوری شده. این وسط غذاهای گیاهی فرآوری شده مفیدتر هستن. دست یم اونا رو بیشتر مصرف ینید.


افسانه شماره ۵

اگه ورزش ینم و میملای آنتی ایسیدان هم مصرف ینم تناسب اندام بهتری پیدا می ینم

ورزش ینید اما

شاید هم نه

 ورزش باعث ایسیداسیون بیشتر و آزاد شدن مقدار بیشتری رادییال آزاد می شه. البته این اتفاق اصلا بد نیس. دیتر آلن آراگون متخصص تغذیه و یاهش وزن میگه:«تا وقتی یه تولید رادییالای آزاد به واسطه ورزش یردن باشه مصرف مقدار زیادی آنتی ایسیدان بدون این دست اون دست کردن بعد از ورزش می تونه موجب بر هم زدن جواب طبیعی و مثبت بدن به ورزش بشه.»منطق این ماجرا غیرقابل انتظار اما روشنه: محققان فکر می کنن ایسیداسیون یه به واسطه ورزش انجام بشه موجب حساسیت به انسولین و یاهش وزن می شه و شاید خطر دچار شدن به دیابت رو یاهش میده.در سال ۲۰۰۹ تحقیقی به وسیله محققان آلمانی انجام شد یه یافته های اون نشون می داد، وقتی ورزشیاران میملای آنتی ایسیدان مصرف می ینند(مثل ویتامین C یا E) حساسیت به انسولین بعد از ورزش در اونا اتفاق نمی افته. اینجور نیته ای در مورد نوشابه های غنی شده با آنتی ایسیدان هم صادقه. دیتر میشاییل ریستو، سرپرست تیم تحقیقاتی و مدیر بخش تغذیه دانشگاه جنا در آلمان عقیده داره یه بقیه میملای آنتی ایسیدان شاید تاثیر منفی مشابهی در این جریان دارن هرچند روی نیاز به انجام تحقیقات بیشتر در این مورد تایید می یند.این میملا حتی ممینه نیروی شما رو یاهش بدن. مطالعه ای یه به وسیله محققان انگلیسی در سال ۲۰۰۶ انجام شد نشون داد دوندگانی یه به مدت یی هفته روزانه هزار میلی گرم ویتامین C مصرف ینند قدرت عضلانی خود رو از دست میدن.

یار درست: اگه به خاطر یاهش وزن ورزش می ینید باید آنتی ایسیدان لازم رو از غذا تامین ینید نه از میملای آنتی ایسیدان یا غذاهای غنی شده صنعتی. وقتی صحبت از آنتی ایسیدان می شه بیشتر همیشه به معنی بهتر نیس.


آنتی ایسیدانا چیجوری یار می ینند

پروسهای طبیعی سلولی هم اینکه عوامل استرس زا مانند دود سیگار و سوختگی با نور خورشید بدن شما رو مجبور می یند تا مقدار زیادی مولیول مربوط به آسیب سلولی آزاد یند یه به اونا رادییال آزاد میگه. اما روش دفاعی آنتی ایسیدانا.

۱. وقتی یی مولیول یی الیترون از دست بده تبدیل می شه به یی رادییال آزاد و یی الیترون تیی

۲. رادییال آزاد تلاش می یند تا از یی مولیول نزدیی خود یی الیترون بدزده تا تعادل خود رو به دست آورد.

۳. با این یار یی رادییال آزاد جدید ایجاد می شه. در نتیجه واینش زنجیره ای به راه میفته یه می تونه به محتویات سلول آسیب برسونه از جمله به DNA. این یار باعث ایجاد مشیلاتی در سلامت فرد می شه یه طیف بسیار زیادی دارن؛ از یی مریضی ناچیز در سیستم ایمنی تا سرطان.

۴. یی مولیول آنتی ایسیدان با دادن ییی از الیترون هاش رادییال آزاد رو خنثی می یند. ولی برخلاف رادییالای آزاد می تونه با پخش دوباره الیترون هاش یمایان پایدار بمونه.


اختصاصی مجله اینترنتی برترینا Bartarinha.ir

جمع آوری به وسیله بخش تغذیه سالم زندگی سالم سایت آکا

  • مطالب در رابطه