آیا آجیل بوداده خطرناک است؟ | سبزیجات

ماه نشان
سپتامبر 20, 2019 0 Comment

آجیل بوداده خطرناکه؟

ممکنه به آجیل بوداده، طعم دهنده یا مواد شیمیایی اضافه شده باشه. بعضی از آجیلا وقتی که گرما داده می شن، تحت تغییرای شیمیایی طبیعی قرار می گیرن که به طور بالقوه رژیم غذایی رو با خطر مواجه می سازه.

 

آجیلا گروهی از مواد غذایی هستن که به عنوان

منبع : tebyan.net