– تعریف برون­سپاری

واگذاری برخی فعالیت­های تکراری و متناوب داخلی به پیمانکاران خارج از آن در قالب یک قرارداد یا تفاهم­نامه را برون سپاری می گویند. مفهوم این عبارت چنین است که نه تنها خود فعالیت­ها واگذار می­گردند، بلکه غالباً عوامل تولیدی و اختیارات... ادامه متن

Read More