پایان نامه های ارشد

پایان نامه برق درباره ارائه یک روش برای بخش بندی بطن راست و چپ از تصاویر MRI قلبی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تکه هایی از این پایان نامه :

عملیات ساختاری

 

همانطور که در شکل 3-2 نظاره می­گردد بخش­بندی حاصل از PSO علاوه بر بطن راست و چپ شامل اجزای دیگر هم می­گردد برای اینکه ما از خروجی این مرحله برای خودکار کردن روش پیمایش تصادفی بهره گیری می­کنیم پس نیاز می باشد که اجزای غیر از بطن راست و چپ تا حد ممکن از تصویر حذف شوند. برای رفع این مشکل از آنجایی که بطن راست و چپ از اجزای بزرگ تصویر هستند ما از عملیات ساختاری بهره گیری کردیم.

عملیات ساختاری به عملیاتی گفته می گردد که بر روی تصاویر باینری یا مقیاس خاکستری اعمال شده و هدف از آن ایجاد تغییر و یا تصحیح در اجزا داخل یک تصویر می­باشد. این عملیات معمولا به عنوان یک مرحله پیش پردازش انجام می­گردد. از مهمترین عملیات ساختاری عبارتند از: عملیات افزایش، عملیات فرسایش، عملیات گشودن، عملیات بستن.

عملیات افزایش و فرسایش: مقصود از عملیات افزایش عملیاتی می باشد که باعث افزایش ابعاد اجزاء داخل تصویر به اندازه یک یا چند پیکسل می گردد. در اثر این اقدام ممکن می باشد نقاطی که از یک تصویر در اثر عواملی زیرا تاثیر نویز یا اعمال حد آستانه نامطلوب جا افتاده می باشد، تصحیح گردند. مثلا ممکن می باشد دو جزء از تصویر به یکدیگر متصل گردند. الگوریتم اعمال فیلتر افزایش به یک تصویر باینری به این شکل می باشد که تمامی نقاط سیاه تصویر مطالعه شده در صورتیکه حداقل یکی از همسایگان انتخابی نقطه مورد مطالعه سفید باشند، نقطه مزبور نیز سفید خواهد گردید در غیر اینصورت سیاه باقی خواهد ماند.

عملیات فرسایش دقیقا عکس عملیات افزایش می باشد. در این عملیات معمولا نقاط ناخواسته حذف می شوند و سایر اجزا تصویر نیز به اندازه یک یا چند پیکسل نازکتر خواهند گردید. در یک تصویر باینری تمامی نقاط سفید تصویر مطالعه شده در صورتیکه حداقل یکی از همسایگان انتخابی آن سیاه باشد، آن نقطه نیز سیاه خواهد گردید.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word

پایان نامه های ارشد

پایان نامه ارشد برق ارائه یک روش برای بخش بندی بطن راست و چپ از تصاویر MRI …

تکه هایی از این پایان نامه :

مقدمه

 

طرح ارائه شده در این مطالعه بر اساس ترکیب روش­های ﺑﻬﻴﻨﻪ­ﺳﺎزی دﺳﺘﻪ ذرات[1] (pso) و پیمایشگر تصادفی[2] بهبود یافته می­باشد که برای بخش­بندی خودکار و هم­زمان بطن­های راست و چپ از تصاویر قلبیMRI  ارائه شده می باشد.

در این روش ما آغاز به وسیله روش PSO تصویر را بخش­بندی می­کنیم و سپس با اعمال عملیات ساختاری بخش بندیPSO  را ارتقا خواهیم داد. از ساختارهای عملیاتی برای حذف اجزای کوچک از  تصویر و برای از بین بردن مشکل عضله پاپیلاری در بخش­بندی بطن چپ بهره گیری می­گردد.

در بخش­بندی بطن چپ یکی از مشکلاتی که با ان مواجه هستیم حضور عضلات پاپیلاری در آن می­باشد که دارای تباین متفاوتی با بطن می­باشد در حالی که در بخش­بندی بطن چپ نباید  این نواحی به عنوان نواحی مجزا از بطن تقسیم­بندی شوند. روشی که برای حل این مشکل در این پژوهش ارائه شده می باشد بهره گیری از ساختارهای عملیاتی می­باشد. همچنین با بهره گیری از ساختارهای عملیاتی اجزای کوچک از تصویر حذف خواهند گردید.

از تصویر خروجی این مرحله هم برای خودکار کردن روش نیمه خودکار پیمایشگر تصادفی و انتخاب نقاط برچسب دار بهره گیری می­کنیم و هم از طریق تصویر بخش­بندی شده در این مرحله بطن راست و چپ را در تصویر اصلی بخش­بندی کرده و آن را به عنوان تصویر ورودی الگوریتم پیمایشگر تصادفی بهره گیری می­کنیم، که باعث افزایش دقت و سرعت روش پیمایشگر تصادفی بهبود یافته می­گردد. نهایتا روش پیمایشگر تصادفی بهبود یافته­ای که در این مطالعه ارائه شده می باشد بخش­بندی نهایی و هم­زمان بطن راست و چپ قلب را انجام می­دهد. طریقه روش ارائه شده در شکل 1 نشان داده شده می باشد.در ادامه، آغاز در بخش (3-2) روش pso را با جزئیات معرفی می­کنیم ، عملیات­های ساختاری بهره گیری شده در این مطالعه را در بخش (3-3) مطالعه کرده و نهایتا در بخش (3-4) به مطالعه الگوریتم پیمایش تصادفی و الگوریتم پیمایش تصادفی بهبود یافته توسط این پژوهش می­پردازیم. ضمنا تصویر پردازش شده در هر مرحله آورده شده می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word

پایان نامه های ارشد

ارائه یک روش برای بخش بندی بطن راست و چپ از تصاویر MRI قلبی:پایان نامه برق

تکه هایی از این پایان نامه :

تغییر شکل مدل با دانش اولیه قوی

اصول این مدل­ها بر مبنای موارد گفته شده در قسمت 2-2-2-1-3 می­باشد البته تفاوت در اصلاح انرژی عملکردی با وارد کردن یک ترم جدید می­باشد. عملکرد تراکم احتمالی (PDF) یا نقشه احتمالی با اضافه کردن تصاویر بخش­بندی شده و بخشی هر دو حد فاصل پس از مقیاس بندی و تراز بندی، محاسبه می­گردد. یک جایگزین برای بهره گیری PDE پیشنهاد گردید که با امتیاز سریع و مستقیم بودن بر اساس PCA مقدماتی استوار می باشد.

توجه کنید که این رویکردها گردآوری جفت شده در دو سطح حد فاصل را شامل می­گردد که جایگاه­های نسبی­اند و اندوکاردیوم و اپی­کاردیم را طبق مدل فاصله­ای حفظ می­کند [40]. تحت مدل­سازی آماری تصویر، پروسه قطعه­بندی یک MAP (ماکزیمم posteriori) تخمین زده می­گردد. مدل شکلی از PCA بدست می­آید یا بر اساس نمایش فوریه که پارامترهای آن در بانک اطلاعات تصاویر بخش­بندی شده هست [60،59]. بخش­بندی از طریق روش­های مونت کارلو یا فیلتر سازی ذره انجام می­گردد [61].

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word

پایان نامه های ارشد

ارائه یک روش برای بخش بندی بطن راست و چپ از تصاویر MRI قلبی:دانلود پایان نامه

تکه هایی از این پایان نامه :

روش­های نیمه خودکار

2-2-2-1- بخش­بندی با دانش ضعیف یا بدون دانش

در این بخش روش­های بخش­بندی با دانش اولیه ضعیف یا بدون دانش اولیه را گردآوری کرده که شامل مدل­های مبتنی بر تصویر[1]، طبقه­بندی پیکسل[2] و مدل­های متغیر[3] می­باشد.

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-2-2-1-1- روش­های مبتنی بر تصویر

همچنان که در بخش 1-2 دیده گردید، مرزهای اندوکاردیال و اپی کاردیال معضلات بخش­بندی خاص خود را دارند. بسیاری ازروش­های مبتنی بر تصویر بر اساس پردازش متفاوت و جداگانه آنهاست و از اینرو روش­های ویژه­ای در اندوکاردیوم بطن چپ پیشنهاد می­کند. اولین گام، یافتن مرز اندوکاردیال با حد آستانه [18-15] و یا برنامه ریزی پویا[4] DP[25-19] می­باشد. شکل هندسی مدور بطن چپ باعث تسهیل بهره گیری از DP شده می باشد. چندین راه حل بمنظور وارد نکردن عضلات پاپیلاری پیشنهاد شده می باشد: محاسبه سطح محدب حد فاصل کانتورها، کاربرد مورفولوژی ریاضی [26،27]، اصلاحاتی همچون باز و بسته کردن در سطح حد فاصل و یا منطبق کردن یک منحنی پارامتری در حد فاصل، تا سطح آن هموارتر گردد.

اپی­کاردیوم در طی دومین مرحله مشخص می­گردد که اغلب متکی بر سطح اندوکاردیال می باشد که عملگرهای مورفولوژی ریاضی را بهره گیری می­کنند. دقت کنید جهت شروع آنها، بیشتر روش­ها متکی بر یک مداخله ساده کاربر مثل تنظیم مرکز بطن چپ یا کشیدن دوایر دور یک کانتور میوکاردیوم می­باشد. زمانیکه حدفاصل­ها بطور یکسان پردازش شوند، پردازش با سطوحی که بطور دستی روی اولین تصویر کشیده شده می باشد آغاز می­گردد. کانتورهای دستی سپس از طریق تماس تصاویر متعاقب با بهره گیری از جداسازی و سپس ادغام، ثبت non- rigid  و یا DP چند بعدی منتشر می­گردد. هر نمونه بطور جداگانه در طی زمان با تعیین جستجو دنبال می­گردد [29-28].

 

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word

پایان نامه های ارشد

تحقیق رایگان ارائه یک روش برای بخش بندی بطن راست و چپ از تصاویر MRI قلبی-پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه : ارائه یک روش برای بخش­بندی بطن راست و چپ از تصاویر MRI قلبی

تکه هایی از این پایان نامه :

مساله پژوهش از دیدگاه پزشکی

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قلب دارای 4 حفره، 2 حفره در بالا به نام دهلیز و 2 حفره درپایین به نام بطن می باشد، هر یک از این حفر­ها به دلیل بیماری­هایی دچار گشادی می­شوند اما گشادی که در میان عوام شناخته شده گشادی بطن چپ می باشد. گشادی بطن چپ به نارسایی قلب منجر می­گردد. گشادی بطن چپ به دلیل نارسایی و تنگی دریچه آئورت و گشادی بطن راست هم بدلیل نارسایی دریچه پولمونر ایجاد می­گردد. علاوه بر اتساع و گشادی بطن چپ بیماری­های دیگری هم هست که به کمک بخش­بندی می­توان در تشخیص زود هنگام بیماری و در طریقه درمان اطلاعات مفیدی را در اختیار قرار دهد.

پیچش بطن راست تأثیر مهمی در خروج خون از بطن دارد و درست انجام نشدن این پیچش می­تواند باعث اختلال در طریقه خروج خون بشود. مطالعات بالینی نشان داده­اند که تحلیل هم زمان اطلاعات پیچش بطن راست و کسر خروجی می­تواند اطلاعات مفیدی در مورد کارکرد قلب در اختیار قرار دهد و می­تواند در تشخیص زود هنگام بیماری و همچنین در طریقه درمان مفید واقع گردد.

شبیه سازی

مراحل شبیه­سازی در این پژوهش با بهره گیری از نرم افزار متلب 2010 بر روی تعداد زیادی از تصاویر قلبی ام ار ای انجام شده می باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word

پایان نامه های ارشد

دانلود پایان نامه ارشد ارائه یک روش برای بخش بندی بطن راست و چپ از تصاویر MRI …

عنوان کامل پایان نامه : ارائه یک روش برای بخش­بندی بطن راست و چپ از تصاویر MRI قلبی

تکه هایی از این پایان نامه :

تصویر برداری رزونانس مغناطیسی

 

در تصویر برداری ام ار آی شکل 1-7 بیمار در یک میدان مغناطیسی قوی قرار می­گیرد. این موجب می­گردد محور چرخش پروتون­های هسته اتم­ها در تمام بافت­های بدن بخصوص پروتون­هایی که در هسته مولکول آب قرار دارند در امتداد خطوط میدان مغناطیسی ام ار آی قرار گیرند. سپس امواج رادیویی خاصی به سوی بدن بیمار تابانده می­گردد. این امواج که بصورت پالس فرستاده می­شوند موجب می­گردند تا محور چرخش پروتون­ها مجددا در امتداد خطوط میدان مغناطیسی برگردند. این برگشت باعث ایجاد یک موج رادیویی (الکترومغناطیسی) جدید می­گردد.

 

شکل 1-7. تصویر برداری ام آر آی

 

سپس این امواج رادیویی ثانویه که از تک تک پروتون­ها ساطع می­گردد، توسط گیرنده­ دستگاه ام ار ای دریافت شده و به کامپیوتر ام ار آی ارسال می­گردند. کامپیوتر ام ار آی بسیار پر قدرت و با توان محاسباتی بالا می باشد. در این کامپیوتر امواج دریافت شده به سرعت تحلیل شده و سپس تصاویری بر اساس این تحلیل­ها ساخته می­گردد که پزشک آن­ها را بر روی مانیتور دستگاه می­بیند و در صورت لزوم آن­ها را چاپ می­کند. در ام ار ای مشخص می­گردد که چه قسمت­هایی از بدن موج رادیویی بیشتری از خود ساطع کرده­اند. هر چه شدت موج دریافتی از نقطه ای از بدن بیشتر باشد نشانه تراکم بیشتر پروتون­ها در آن نقطه می باشد و زیرا فراوان­ترین اتم بدن که پروتون دارد اتم هیدروژنی می باشد که در مولکول آب قرار دارد، پس هر جایی که موج رادیویی بیشتری ارسال کرده می باشد در واقع آب بیشتری داشته می باشد. در واقع کاری که در ام ار آی انجام می­گردد این می باشد که نشان می­دهد در چه نقاطی از بدن آب بیشتری هست. زیرا غلظت مولکول آب در بافت­های بدن متفاوت می باشد و با بیمار شدن بافت­ها این غلظت باز هم تغییر می­کند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word