پایان نامه های ارشد

دانلود پایان نامه رشته برق برنامه ریزی ترکیبی با اعدادصحیح و حقیقی

تکه هایی از این پایان نامه :

فرمولاسیون مشارکت واحدها باقیود امنیتی با در نظر گرفتن عدم قطعیت تولید باد و بار

در این بخش با بهره گیری از ساختار معرفی شده در فصل3 و بهره گیری از نتایج بدست آمده در آن فصل، عدم قطعیت در بار پیش بینی شده لحاظ می­گردد. در ادامه به روابط و قیودی که نسبت به فصل3 تغییر می­کنند تصریح شده می باشد. تابع هدف مورد بهره گیری در برنامه ریزی خطی در این فصل ارتباط (4-1) می­باشد. در این ارتباط،  بیانگر ثابت بودن وضعیت روشن و خاموش بودن واحدها از نتیجه قسمت قبل می­باشد. بدین­ترتیب هزینه روشن و خاموش بودن واحدها ثابت می­شوند و از تابع هدف بیرون می­آیند. بخش­های دیگر تابع هدف در فصل3 تبیین داده شده می باشد. در این ارتباط بار نیز به صورت سناریویی نوشته می­گردد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word

پایان نامه های ارشد

دانلود پایان نامه با موضوع رزرو بالا رونده و پایین رونده در سمت تولید و مصرف

عنوان کامل پایان نامه : مشارکت واحدها با در نظر گرفتن قیود امنیتی در حضور مزرعه بادی

تکه هایی از این پایان نامه :

مطالعات موردی

مطالعات موردی در این فصل بر روی شبکه IEEE RTS1 صورت گرفته می باشد. تمام قیود معرفی شده در بخش­های قبلی در مسئله­ها لحاظ شده می باشد. در این فصل نیز برای بهینه­سازی از برنامه GAMS و روش CPLEX بهره گیری شده می باشد. همانطور که در بخش قبل اظهار گردید تعداد سناریوهای در نظر گرفته شده برای باد و خروج ها با در نظر داشتن دقت 10% فاصله بین سناریوها تا سناریوهای کاهش یافته 58 سناریو بدست آمده می باشد. در جدول (3-1) هزینه های انرژی و رزرو به ازای نصب نیروگاه در باس­های مختلف آورده شده می باشد. همانطور که نظاره می­گردد در ازای حضور نیروگاه بادی در باس های مختلف، هزینه­های مشارکت واحدهای متفاوتی در ازای سناریوهای باد و خروج­های یکسان بدست می­آید. همین امر باعث می­گردد به اهمیت جایابی واحدهای بادی بیش از پیش پی برده گردد، که موجب حفظ سرمایه بسیاری در بلند مدت می­گردد.

جدول (3-1): هزینه­ های انرژی به ازای نصب نیروگاه در باس i

زمان اجرای برنامه(ثانیه) هزینه($) شماره باس i   زمان اجرای برنامه(ثانیه) هزینه($) شماره باس i
67.1 1074588 13   65.8 1053033 1
67.4 1077557 14   64.2 1053170 2
67.7 1126375 15   66.7 1049335 3
66.8 1148209 16   64.2 1054067 4
66.7 1134247 17   64.3 1054746 5
66.6 1134514 18   65.5 1056347 6
66.7 1131607 19   65.6 1110904 7
66.5 1118478 20   65.4 1055995 8
66.4 1129668 21
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید