پایان نامه های ارشد

مقاله رایگان دانلود پایان نامه ارشد:مشارکت واحدها با در نظر گرفتن قیود امنیتی در حضور مزرعه بادی

عنوان کامل پایان نامه : مشارکت واحدها با در نظر گرفتن قیود امنیتی در حضور مزرعه بادی

تکه هایی از این پایان نامه :

 تفاوت­های بین روش مورد بهره گیری و فرمولاسیون مرسوم

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در قدم اول برای کاهش مدت زمان اجرای برنامه لازم می باشد به نحوی از تعداد بالای متغیرها و قیود در نظر گرفته شده برای تامین رزرو کاسته گردد. در عین حال بهره­بردار سیستم به تامین شدن سطح قابل قبولی از امنیت در سیستم علاقمند می­باشد. در روش مرسوم (در بخش قبل) نظاره گردید به ازای هر نوع رزرو پیشنهاد شده از هر نوعی که باشد در هر یک از حوادث محتمل یک متغیر هست. همینطور برای مقدار نهایی این رزرو یک متغیر مطرح می­گردد. در این صورت اگر تمام مصرف­کنندگان و تولیدکنندگان در بازار رزرو شرکت نمایند، تعداد کل متغیرهای مطرح شده در این مورد  خواهد بود. از طرفی همانطور که دسته ارتباط (2-16) نشان می­دهد تعداد  قید نامساوی لازم می باشد در نظر گرفته شوند.

برای رهایی از این تعداد قید و متغیر، معادلات مربوط به وضعیت سیستم بعد از وقوع حوادث بگونه­ای مدل می‏گردد که تنها در نظر گرفتن یک متغیر برای هر نوع رزرو پیشنهادی کافی باشد. ارتباط (2-17) اظهار می‏کند که در صورت رخداد یکی از حوادث احتمالی، با بهره گیری از رزروهای بالا رونده در هر باس بایستی حداقل توان مصرفی باس و توان خروجی از باس توسط خطوط را تامین نماید [41].

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word