پایان نامه های ارشد

پایان نامه ارشد برق درباره برنامه ریزی ترکیبی با اعدادصحیح و حقیقی

تکه هایی از این پایان نامه :

مدل کردن عدم قطعیتِ پیش بینی بار

اندازه مصرف الکتریکی برای انجام برنامه ریزیِ بهینه مشارکت واحدهای سیستم­ قدرت، توسط پیش­بینی بار در دوره­های زمانی مختلف، در دسترس قرار می­گیرد. موفقیت در بازار رقابتی برق مستلزم داشتن مهارت قابل قبول در کار پیش بینی، براساس معیارهای علمی می­باشد. عواملِ بازار انرژی از اندازه کسب سود حاصل از قراردادهای بلندمدت تحویل انرژی در آینده مطمئن نیستند؛ زیرا ممکن می باشد اندازه تولید، تقاضا و نرخ رایج نسبت به فرضیات زمان عقد قرارداد تغییر نماید. در نتیجه معامله­گران انرژی، زمانی خوب اقدام می­نمایند که پیش بینی درست و خوبی بکار برده باشند. پیش­بینی بار به فاکتورهای بسیاری بستگی دارد، امکان لحاظ شدن آن­ها در یک الگوریتم بسیار پیچیده و غیرقابل اجرا، در اقدام امکان پذیر نخواهد بود؛  نظر به توضیحات اظهار شده در این فصل مشخص می باشد که وجود خطا در پیش­بینی مصرف برق چه به صورت کوتاه­مدت و چه به صورت بلندمدت با هر روشی انکار ناپذیر می باشد. در پیش­بینی­های کوتاه­مدت مصرف الکتریکی این خطا مقدار کمتری می­باشد. خاطر نشان می گردد که هیچ پیش­بینی­ای کامل نمی­باشد و الگوریتم­های مختلف ارائه شده تنها در جهت بهبود پیش­بینی قدم برمی­دارند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word