پایان نامه های ارشد

پایان نامه برق:تشخیص تومورهای سرطانی در بافت های بیولوژیک با استفاده از تصویربرداری ماکروویو

تکه هایی از این پایان نامه :

مدل­های محیط تصادفی 

اغلب محیط­های طبیعی مانند خاک، برف، پوشش گیاهی و بافت­های بدن ناهمگن هستند و نمی­توان آنها را با روش­های قطعی[1] توصیف نمود. به همین دلیل بایستی از مدل­های محیط تصادفی بهره گیری گردد ]36[.

یک محیط تصادفی یا آشفته[2] می­تواند به صورت زیر دسته بندی گردد:

  • محیط­های تصادفی گسسته، که با مجموعه­ی گسسته­ایی از پراکنده کننده­ها در مکان­های تصادفی و یا خواص ساختاری تصادفی در محیط پس­زمینه­ مشخص می­شوند، مانند ساختمان، درخت و … .

شکل 2-4 لایه­های [3]CPML بهره گیری شده در FDTD سه بعدی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • محیط­های تصادفی پیوسته، که با نوسانات نقطه به نقطه روی خواص توصیف شده در یک فرآیند آماری با توابع همبستگی متناسب معرفی می­شوند، مانند محیط­های بیولوژیک، خاک و دود و … .

از آنجایی که بسیاری از کاربردهای تصویربرداری، مانند مین یابی نیاز به دانستن رفتار خاک می­باشد، مدل انتخابی در این پایان­نامه بر اساس پارامترهای تقریبی خاک خاص می­باشد. به گونه کلی خاک دارای نوساناتی در چگالی، مواد و رطوبت می باشد که ممکن می باشد بر نتایج پراکندگی تأثیر بگذارد. در اینجا مدل تصادفی بر اساس توزیع گوسین[4] انتخاب شده می باشد. به این دلیل که توزیع گوسین تنها به آمار مرتبه­ی دوم نیاز دارد. چنین محیطی با یک تابع همبستگی مکانی مشخص می­گردد. در این مدل طول همبستگی[5] ضریبی از طول موج در نظر گرفته می­گردد، به طوری که نوسانات به گونه مستقیم در حوزه­ی محاسبات با FDTD نگاشته می­گردد. گذردهی نسبی محیط به صورت زیر تعریف می­گردد:

(5.2)

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word

پایان نامه های ارشد

تشخیص تومورهای سرطانی در بافت های بیولوژیک با استفاده از تصویربرداری ماکروویو:پایان نامه برق

تکه هایی از این پایان نامه :

معرفی آزمایشگاه عددی برای پیاده سازی Time-Reversal

در این پایان­نامه روش FDTD ]35[ ابزار اصلی برای همه­ی شبیه­سازی­های انجام شده در زبان برنامه نویسی نرم افزار متلب می باشد. روش عددی FDTD برای حل معادلات ماکسول می­باشد، که معادلات دیفرانسیلی ماکسول را با معادلات تفاضلی تقریب می­زند. از ویژگی­های منحصر به فرد FDTD این می باشد که یک روش حوزه­ی زمان می­باشد، پس می­توان محدوده­ی فرکانسی وسیعی را در یک شبیه­سازی پوشش داد. همچنین این روش توانایی مدل کردن ساختارهای پیچیده­ی دلخواه را دارد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

الگوریتم مورد بهره گیری در روش FDTD به عنوان الگوریتم Yee شناخته شده می باشد. این الگوریتم هر دو میدان­های الکتریکی و مغناطیسی را در زمان و مکان حل می­کند. به علاوه، در الگوریتم Yee، مؤلفه­های E و H در فضای سه بعدی طوری قرار می­گیرند که هر مؤلفه­ی E با چهار مؤلفه­ی H و هر مؤلفه­ی H با چهار مؤلفه­ی E محصور شده می باشد. شکل 2-3 توزیع مؤلفه­های E و H را در شبکه­ی Yee نشان می­دهد.  همانطور که قبلاً گفته گردید امواج توسط نرم افزار با بهره گیری از FDTD شبیه سازی می­شوند. از آنحایی که موج به گونه فیزیکی تا بینهایت منتشر می­گردد، شبیه­سازی نیز بایستی انتشار نامحدود از یک موج الکترومغناطیس را نشان دهد. پس، با در نظر داشتن محدودیت در ذخیره کردن داده­ها در یک کامپیوتر، نیاز به یک شرایط مرزی برای شبیه سازی انتشار موج تا بینهایت داریم.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word

پایان نامه های ارشد

دانلود پایان نامه ارشد برق با موضوع مدل کردن عدم قطعیتِ نیروگاه بادی

عنوان کامل پایان نامه : مشارکت واحدها با در نظر گرفتن قیود امنیتی در حضور مزرعه بادی

تکه هایی از این پایان نامه :

جمع بندی الگوریتم

بطور کلی مسئله SCUC در حضور مزرعه بادی با در نظر گرفتن عدم قطعیت بار پیش­بینی شده در روش پیشنهادی به بخش­های زیر تجزیه می­گردد:

– مسئله مشارکت واحدها با قیود امنیتی با سناریوهای مختلف بار، باد و خروج واحدها و خطوط با ثابت نگه­داشتن وضعیت روشن و خاموش بودن واحدها.

– زیربرنامه تعیین نوع باس ها به عنوان زیرمسئله 1.

– زیربرنامه مطالعه قیود شبکه در ازای سناریوهای مختلف به عنوان زیرمسئله 2.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در ادامه ساختار بهره گیری شده برای برنامه ریزی مشارکت واحدها با قیود امنیتی با عدم قطعیت بار و توان تولید شده بادی نشان داده شده می باشد. با در نظر داشتن اینکه در این قسمت از نتایج مرحله قبل (نتایج فصل3) بهره گیری می­گردد و وضعیت مشارکت واحدها ثابت در نظر گرفته شده، مسئله به یک مسئله برنامه ریزی خطی تبدیل شده می باشد. زمان حل این برنامه LP به دلیل نداشتن متغیر عدد صحیح، نسبت به مسئله ترکیب با عدد صحیح و حقیقی بسیار کمتر می­باشد.

در این روش برنامه­­ریزی[1] تولید واحدها به نحوی بهینه می­شوند که تمام سناریوهای بار، باد و خروج را پاسخگو باشد. سپس با بهره گیری از زیر برنامه تعیین نوع باس، قیود (4-3) و (4-4) که بایستی در مرحله بعد به مسئله بهینه­سازی اضافه شوند مشخص می­گردند در هر تکرار قیود نوع باس­ها به هنگام می­شوند. در نهایت با بهره گیری از ارتباط (4-5) فلوی عبوری از خطوط مطالعه شده و در صورتی که در بعضی خطوط تخطی از حد مجاز رخ دهد آن قید به مسئله اصلی اضافه شده و این قیود که در هر مرحله به مسئله اضافه می­شوند تا آخرین تکرار بهینه­سازی در مسئله باقی می­مانند. در این بخش مسئله بهینه­سازی تا زمانی که فلوی خطوط هیچ تخطی­ای از حد مجاز در صورت وقوع هر یک از سناریوها صورت نگیرد ادامه می­یابد. این ساختار در شکل (4-1) نمایش داده شده می باشد.

[1] Schedule

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word

پایان نامه های ارشد

دانلود پایان نامه رشته برق برنامه ریزی ترکیبی با اعدادصحیح و حقیقی

تکه هایی از این پایان نامه :

فرمولاسیون مشارکت واحدها باقیود امنیتی با در نظر گرفتن عدم قطعیت تولید باد و بار

در این بخش با بهره گیری از ساختار معرفی شده در فصل3 و بهره گیری از نتایج بدست آمده در آن فصل، عدم قطعیت در بار پیش بینی شده لحاظ می­گردد. در ادامه به روابط و قیودی که نسبت به فصل3 تغییر می­کنند تصریح شده می باشد. تابع هدف مورد بهره گیری در برنامه ریزی خطی در این فصل ارتباط (4-1) می­باشد. در این ارتباط،  بیانگر ثابت بودن وضعیت روشن و خاموش بودن واحدها از نتیجه قسمت قبل می­باشد. بدین­ترتیب هزینه روشن و خاموش بودن واحدها ثابت می­شوند و از تابع هدف بیرون می­آیند. بخش­های دیگر تابع هدف در فصل3 تبیین داده شده می باشد. در این ارتباط بار نیز به صورت سناریویی نوشته می­گردد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word

پایان نامه های ارشد

پایان نامه ارشد برق با موضوع برنامه ریزی ترکیبی با اعدادصحیح و حقیقی

تکه هایی از این پایان نامه :

مروری بر منابع

برای پیش­بینی مصرف برق روش­های مختلفی توسط محققین بکار گرفته شده می باشد و بدلیل تأثیر مهم این پیش­بینی در محاسبات اقتصادی، از سال­ها پیش مورد توجه دانشگاهیان و محققان صنعتی قرار گرفته می باشد. خطاهای پیش­بینی بزرگ ممکن می باشد منجر به ریسک بیش از اندازه سیستم گردد که این موضوع می­تواند جریمه­های اقتصادی ناخواسته­ای را در پی داشته باشد. مقادیر پیش­بینی بالاتر منجر به تولید برق بیشتر از نیاز می­گردد و در صورتیکه مقادیر پیش­بینی کمتر از حد مورد نیاز باشد به ناتوانی در تامین برق منجر می­گردد. در هر دوصورت نسبت به حالت تعادل هزینه عملیاتی بالاتری ایجاد می­گردد [1]. پیش­بینی اندازه مصرف روزهای آینده، کاربرد اساسی در عملیات زمان­بندی ورود و خروج نیروگاه­ها از مدار و برنامه ریزی سیستم قدرت الکتریکی دارد [3]. در اکثر تحقیقات انجام شده در زمینه پیش­بینی مصرف برق، وضعیت دسته­بندی داده­ها بدون ارائه علت های کافی از پیش تعیین شده که بهره گیری از این نوع دسته­بندی می­تواند منجر به ایجاد خطای پیش­بینی گردد [74] و [75].

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word

پایان نامه های ارشد

پایان نامه برق درباره رزرو بالا رونده و پایین رونده در سمت تولید و مصرف

تکه هایی از این پایان نامه :

مقدمه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

صنعت برق از صنایع زیربنایی یک کشور و شاخص مهم در رشد و پیشرفت جوامع امروزی محسوب می­گردد. بازار تقاضای جهانی برق با رشد سالانه 4/2 درصد، در سالِ 2030 دو برابر سال 2000 خواهد گردید که این اندازه رشد بسیار سریعتر از دیگر منابع انرژی می باشد. افزایش اندازه مصرف انرژی برق، اهمیت این انرژی را نشان می­دهد از طرف دیگر با تکنولوژی موجود هنوز ذخیره­ این انرژی در ابعاد بزرگ امکان­پذیر نمی­باشد؛ پس پیش­بینی دقیق اندازه مصرف، تأثیر مهمی در بهره گیری اقتصادی از انرژی الکتریکی خواهد داشت [72].

پیش­بینی مصرف بار الکتریکی برای برنامه ریزی و بهره­برداری بهینه سیستم­های قدرت تأثیر مهمی را اعمال می­نماید. بار مصرفی در سیستم­های قدرت به عوامل متعددی همچون متغیرهای جوی مانند باد، رطوبت، پوشش ابری و متغیرهای دیگری مانند تعطیلات، ماه­های سال و روزهای هفته بستگی دارد. رفتار بار در روزهای تعطیل با روز معمولی تفاوت بسیار دارد که عمده این تفاوتها به علت های فرهنگی و اجتماعی حاکم بر آن منطقه می­باشد. در شرکت­ها اپراتورها کوشش می­کنند که بار را در زمان واقعی با بهره گیری از اطلاعات روز قبل و قواعد و قوانین ابتکاری خودشان بهنگام کنند. از آنجایی که اندازه مصرف بار علاوه بر موارد فوق الذکر به عوامل ناشناخته بسیار دیگری نیز بستگی دارد، لذا بهره گیری از روش­های معمولی پیش­بینی کافی نبوده واستفاده از تجربیات کارشناسان و اپراتورها می تواند در پیش­بینی دقیق­تر بسیار موثر باشد [73].

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word

پایان نامه های ارشد

مشارکت واحدها با در نظر گرفتن قیود امنیتی در حضور مزرعه بادی-پایان نامه ارشد برق

تکه هایی از این پایان نامه :

قیود شبکه در حالت عملکرد بعد از وقوع حوادث محتمل

در این بخش قیود شامل قید تأمین توان و قیود مربوط به حد توان عبوری از خطوط و ترانسفورماتورها بعد از وقوع هر یک از حوادث محتمل می­باشند. دسته اول (قیود تأمین توان بعد از وقوع هر یک از حوادث) در مسئله اصلی در نظر گرفته می­شوند. این قیود در (2-5) مدل شده­اند. قیود دسته دوم همانند عملکرد عادی مدل می­شوند با این تفاوت که انواع رزروها نیز برای تأمین این قیود لحاظ می­گردند (2-15).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ارتباط (2-15) نشان می­دهد که لازم می باشد به ازای هر یک از حوادث محتملی، برای هر یک از انواع رزرو پیشنهاد شده در هر باس یک متغیر در نظر گرفته گردد. در ارتباط (2-15)  و تعاریفی مشابه  و  در روابط (2-13) و (2-14) دارند با این تفاوت که مقادیر آنها با در نظر گرفتن حادثه محتمل kام بدست آمده می باشد. عملگر  عناصر متناظر دو ماتریس را در یکدیگر ضرب می‏کند.

ارتباط (2-16) نشان می­دهد که مقدار رزروی که به عنوان رزرو فروخته شده در بازار در هر باس معرفی می­گردد از اندازه رزروهای مورد نیاز از این نوع رزرو در باس مورد نظر، در هر یک از حوادث محتمل بزرگتر باشد.  بردار رزرو سمت تولید و  بردار رزرو سمت بار می باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word

پایان نامه های ارشد

پایان نامه برق:مشارکت واحدها با در نظر گرفتن قیود امنیتی در حضور مزرعه بادی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تکه هایی از این پایان نامه :

2 مروری بر منابع

بهره­برداران مختلف سراسر دنیا روش های مختلفی را برای بدست آوردن برنامه امنیتی بکارگیری واحدها بکار می برند [7]. انواع قیود مثل قیود مربوط به شبکه، وضعیت واحدها، قراردادهای دو طرفه و … بایستی در این مسئله درنظر گرفته شوند [15]. [16]، [17]، [18]،[19]، [20]،[21]،[22]، [23]، [24]، [25]،[26]،

برای هر روش که بهره­بردار مستقل شبکه[1] برای حل مسئله امنیتی بکارگیری واحدها و یا مسئله پخش بار اقتصادی امنیتی درنظر می­گیرد و برای هر نوع تابع هدفی که لحاظ نماید تعداد زیاد متغیرها و قیود در سیستم­های گسترده به طولانی شدن زمان حل برنامه منجر می­گردد. بعلاوه در این گونه سیستم­ها مسئله امنیتی بکارگیری واحدها یک مسئله بهینه­سازی با ابعاد گسترده، شامل ترکیبی از متغیرهای صحیح و حقیقی[2]، غیرمحدب[3] و غیرخطی[4] می­باشد. پس روش­های سریع و غیردقیق متداول عموماً ما را به پاسخ­های بهینه محلی[5] می­رسانند و یا قادر به حل مسئله نیستند. [27]، [28]، [29]

در مراجع [16]-[29]  با بهره گیری از روش­های هوشمند مختلف مانند ازدحام ذرات، ژنتیک، مورچگان، سرد شدن فلزات و یا روش­های ترکیبی به بهینه­سازی مشارکت واحدها پرداخته شده می باشد. روش­های هوشمند به لحاظ همگرایی عددی و همچنین سرعت حل بهینه­سازی مورد قبول نمی­باشد [4].

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word

پایان نامه های ارشد

مشارکت واحدها با در نظر گرفتن قیود امنیتی در حضور مزرعه بادی:پایان نامه برق

عنوان کامل پایان نامه : مشارکت واحدها با در نظر گرفتن قیود امنیتی در حضور مزرعه بادی

تکه هایی از این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مقدمه

الگوی بار برای بسیاری از شرکت­های برق در ساختار پیشین این صنعت نوسان بزرگی را بین ساعت­های اوج مصرف و ساعت­های دیگر نشان می­داد. اگر برای برآوردن نیاز برق در اوج مصرف در سرتاسر شبانه روز، واحدهای تولیدی کافی در مدار نگه داشته می­شدند، ممکن بود که در ساعات غیر از اوج مصرف، بعضی از واحدها نزدیک حدِ پایین تولید خود کار کنند. مسئله­ای که بهره­بردار سیستم با آن روبه رو می­گردید این بود که کدام واحدها را برای چه مدت زمانی بایستی از مدار خارج کند. در بیشتر سیستم­های قدرت به هم پیوسته، بخش عمده­ی برق مصرفی به وسیله نیروگاه­های حرارتی تولید می­گردید. برای برآوردن نیاز مصرف، که ساعت به ساعت در حال تغییر می باشد، چند استراتژی بهره­برداری در دسترس بودند.

معمولاً ترجیح داده می­گردید که از یک استراتژی بهره­برداری بهینه (یا تقریباً بهینه) بر اساس معیارهای اقتصادی بهره گیری گردد. به اظهار دیگر، یک معیار مهم در بهره­برداری از سیستم­های قدرت این بود که با بهره­گیری ترکیبی بهینه از واحدهای گوناگون، تقاضای برق با کمترین هزینه مصرف سوخت ممکن برآورده گردد. به علاوه برنامه ریزی مشارکت واحدهای نیروگاهی به عنوان یکی از ابزارهای در دسترس بود برای اینکه برای مشتریان، برق با کیفیت بالا و به شیوه­ای ایمن و اقتصادی فراهم گردد؛ پس دریافته می­گردد که مشارکت واحدهای بهینه سیستم­های حرارتی سبب صرفه­جویی بزرگی برای شرکت­های برق می­گردید. در حقیقت مشارکت واحدها در ساختار گذشته صنعت برق مسئله تعیین برنامه­ی کار واحدهای تولید برق یک سیستم قدرت با در نظر داشتن محدودیت­های تجهیزات و محدودیت­های بهره­برداری بود.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word

پایان نامه های ارشد

دانلود پایان نامه ارشد رشته برق الگوریتم پیمایش تصادفی

تکه هایی از این پایان نامه :

مطالعه تکنیکی

 

برای ارزیابی صحت روش ارائه شده آنرا بر روی داده­های بالینی اعمال کرده که متشکل از 58 تصویر MR متوالی و در هر تصویر 15 تا 20 سیکل میوکارد و در هر سیکل 10 تا 14 اسلایس در هر فریم می­باشد.

در کل 8786 تصویر دو بعدی بخش­بندی شدند و نتایج حاصل از این بخش­بندی با بخش­بندی که توسط شخص خبره بصورت دستی انجام شده بود مقایسه گردید. مرزهای بطن راست و چپ توسط شخص خبره ترسیم شده­اند و به عنوان کف اطمینان[1] برای اعتبار­سنجی و اندازه صحت الگوریتم بهره گیری شده می باشد.

شکل 4-4. نتایج حاصل از بخش­بندی توسط مدل ارائه شده و بخش­بندی دستی توسط فرد متخصص، خطوط قرمز رنگ بخش­بندی توسط مدل ارائه شده و بخش­بندی دستی خطوط سبز رنگ

 

کارایی روش ارائه شده از لحاظ کیفی با بخش­بندی دستی توسط شخص خبره در شکل 4-4 مقایسه شده می باشد. مرزهای استخراج شده با رنگ قرمز در شکل مشخص شده اند و کانتورهای سبز رنگ بخش­بندی توسط شخص خبره می باشد. چیزی که از این تصاویر به وضوح قابل رویت می باشد اینکه بردارهای استخراج شده توسط شخص خبره و روش ارائه شده بسیار نزدیک و در خیلی از نقاط کاملا بر روی هم قرار دارند.

به مقصود تائید کمی اعتبار روش ارائه شده، ما از Dice و معیارهای تشابه برای مقایسه نتایج بدست آمده از تقسیم­بندی الگوریتم و کف اطمینان بهره گیری کردیم. از ضریب Dice ، که در معادله (5-3-1) آمده می باشد، که بطور گسترده­ای برای تعیین مقدار خطا تقسیم­بندی بهره گیری می­گردد اما این معیار توصیف دقیقی از خطا را به ما نمی­دهد؛ به عنوان مثال، دو اشیاء هندسی مختلف ممکن می باشد مقدار Dice مشابه داشته باشد اما شکل هندسی آن­ها متفاوت باشد. بنا­بر­این علاوه بر ضریب Dice محاسبه تشابه بین دو شکل بخش­بندی شده بر اساس بردار طبیعی در نقاط مرزی بایستی حساب گردد.

[1]

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word