پایان نامه های ارشد

دانلود پایان نامه ارشد برق با موضوع مدل کردن عدم قطعیتِ نیروگاه بادی

عنوان کامل پایان نامه : مشارکت واحدها با در نظر گرفتن قیود امنیتی در حضور مزرعه بادی

تکه هایی از این پایان نامه :

جمع بندی الگوریتم

بطور کلی مسئله SCUC در حضور مزرعه بادی با در نظر گرفتن عدم قطعیت بار پیش­بینی شده در روش پیشنهادی به بخش­های زیر تجزیه می­گردد:

– مسئله مشارکت واحدها با قیود امنیتی با سناریوهای مختلف بار، باد و خروج واحدها و خطوط با ثابت نگه­داشتن وضعیت روشن و خاموش بودن واحدها.

– زیربرنامه تعیین نوع باس ها به عنوان زیرمسئله 1.

– زیربرنامه مطالعه قیود شبکه در ازای سناریوهای مختلف به عنوان زیرمسئله 2.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در ادامه ساختار بهره گیری شده برای برنامه ریزی مشارکت واحدها با قیود امنیتی با عدم قطعیت بار و توان تولید شده بادی نشان داده شده می باشد. با در نظر داشتن اینکه در این قسمت از نتایج مرحله قبل (نتایج فصل3) بهره گیری می­گردد و وضعیت مشارکت واحدها ثابت در نظر گرفته شده، مسئله به یک مسئله برنامه ریزی خطی تبدیل شده می باشد. زمان حل این برنامه LP به دلیل نداشتن متغیر عدد صحیح، نسبت به مسئله ترکیب با عدد صحیح و حقیقی بسیار کمتر می­باشد.

در این روش برنامه­­ریزی[1] تولید واحدها به نحوی بهینه می­شوند که تمام سناریوهای بار، باد و خروج را پاسخگو باشد. سپس با بهره گیری از زیر برنامه تعیین نوع باس، قیود (4-3) و (4-4) که بایستی در مرحله بعد به مسئله بهینه­سازی اضافه شوند مشخص می­گردند در هر تکرار قیود نوع باس­ها به هنگام می­شوند. در نهایت با بهره گیری از ارتباط (4-5) فلوی عبوری از خطوط مطالعه شده و در صورتی که در بعضی خطوط تخطی از حد مجاز رخ دهد آن قید به مسئله اصلی اضافه شده و این قیود که در هر مرحله به مسئله اضافه می­شوند تا آخرین تکرار بهینه­سازی در مسئله باقی می­مانند. در این بخش مسئله بهینه­سازی تا زمانی که فلوی خطوط هیچ تخطی­ای از حد مجاز در صورت وقوع هر یک از سناریوها صورت نگیرد ادامه می­یابد. این ساختار در شکل (4-1) نمایش داده شده می باشد.

[1] Schedule

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word

پایان نامه های ارشد

دانلود پایان نامه ارشد برق مشارکت واحدها با در نظر گرفتن قیود امنیتی در حضور مزرعه بادی

تکه هایی از این پایان نامه :

زیربرنامه تعیین نوع باس ها بعد از وقوع حادثه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

این بخش همانند فصل2 می­باشد با این تفاوت که نیروگاه بادی در فرمولاسیون مربوطه همچون واحدهای تولیدی دیگر لحاظ می­گردد و به صورت روابط (3-6) و (3-7) نمایش داده می­شوند. بعد از وقوع حادثه متناسب با هر سناریو برای اینکه شبکه به سلامت حوادث هر سناریو را پشت سر بگذارد، باس­های شبکه به دو نوع تقسیم می­شوند. به این شکل که در باس­های نوع اول افزایش تولید یا کاهش مصرف، بهره­بردار را در جلوگیری از دست دادن بار کمک می­کند. برعکس کاهش تولید و یا افزایش مصرف در بعضی باس­های دیگر (باس­های نوع دوم) برای سپری کردن این حادثه مفید خواهد بود. در این بخش از روشی بهره گیری می­گردد که نوع باس­ها را بعد از وقوع هر سناریو حوادث تعیین می­کند. همانطور که اظهار گردید انجام این زیربرنامه سبب می­گردد که شبکه به نحوی مدل گردد که با تعداد قیود کمتری بتوان پاسخ مسئله بکارگیری واحدها را با لحاظ کردن قیود امنیتی بدست آورد.

در این زیربرنامه در هر یک از بازه­های زمانی موردنظر تابع هدف بصورت  ارتباط (3-6) در نظر گرفته می­گردد و به ازای هر باس دو نوع متغیر تعریف شده می باشد. متغیر اول اندازه از دست دادن بار و متغیر دوم اندازه از دست رفتن تولید بعد از وقوع هر سناریو می باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word

پایان نامه های ارشد

پایان نامه درباره مشارکت واحدها با در نظر گرفتن قیود امنیتی در حضور مزرعه بادی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عنوان کامل پایان نامه : مشارکت واحدها با در نظر گرفتن قیود امنیتی در حضور مزرعه بادی

تکه هایی از این پایان نامه :

مدل کردن عدم قطعیتِ نیروگاه بادی

عوامل مختلفی در خروجی توان توربین بادی اثر دارد که از بین آن­ها سرعت باد مهمترین عامل تعیین کننده می­باشد. عموماً خروجی توان این واحدها با توان سوم سرعت باد رشد می­کند و پیش­بینی توان این واحدها بر اساس پیش­بینی سرعت باد صورت می­گیرد. پس خطا در پیش­بینی سرعت باد، منجر به خطای بزرگ­تری در پیش­بینی توان خروجی واحدهای بادی می­گردد. پس توان خروجی توربین­های بادی ماهیتی تصادفی دارند و می­توان با یک توزیع آماری نظیر توزیع ویبال، توزیع نرمال و… آن را مدل نمود، یا با بهره گیری از روش­هایی مانند  شبکه عصبی [58] و [70]، روش [1]ARMA [66] و یا منطق فازی [71] توزیع احتمال آن تخمین زده می­گردد.

در این بخش روش مورد بهره گیری برای مدل کردن عدم قطعیت نیروگاه بادی ارائه می­گردد. در این پژوهش فرض شده که توان مزرعه بادی با یک توزیع نرمال  مدل می­گردد، که در آن  متوسط تولید بادی و  انحراف معیار (درصدی از ) می­باشد. برای در نظر گرفتن عدم قطعیت تولید نیروگاه بادی به این شکل اقدام می­گردد که در آغاز تعداد زیادی سناریو برای باد و همچنین خروج واحدها و خطوط متناسب با ابعاد شبکه (تعداد متغیرهای تصادفی) و افق زمانی مورد مطالعه با بهره گیری از روش مونت کارلو تولید کرده و پس از کاهش تعداد سناریوها به تعداد مناسب به مسئله بهینه­سازی­ای اعمال می­گردد [44]، که در بخش بعد به فرمولاسیون این مسئله پرداخته می­گردد (نحوه تولید سناریوها در پیوست (ب) آورده شده می باشد).

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word

پایان نامه های ارشد

پایان نامه با موضوع:مشارکت واحدها با در نظر گرفتن قیود امنیتی در حضور مزرعه بادی

تکه هایی از این پایان نامه :

3-2 مروری بر منابع

پیش­بینی کوتاه مدت باد زیر شاخه­ای از پیش­بینی زمانی توان و سرعت باد بوده و بازه­های زمانی که در این زیر شاخه مدنظر قرار می­گیرند در حدود پیش­بینی برای چند روز (به عنوان افق پیش­بینی) و چند دقیقه تا چند ساعت (به عنوان فاصله­ی زمانی یا گام پیش­بینی) می­باشد. هدف از این کار پیش­بینیِ توان خروجی مزرعه بادی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم(تخمین سرعت باد و سپس تبدیل آن به توان تولیدی) می­باشد [65]. این نوع پیش­بینی باد بیشتر برای بازارهای منطقه­ای (روزانه و فراتر از روز)، مدیریت سیستم و برنامه ریزی جهت تعمیر و نگهداری، اعلام وضعیت تولید جهت برنامه ریزی اپراتورهای شبکه می­باشد. تاریخچه پیش­بینی باد از 30 سال پیش با نصب نیروگاه­های بادی و اتصال آن­ها به شبکه سراسری شدت بیشتری گرفته می باشد. مقایسه کارایی مدل­های پیش­بینی سرعت باد تاکنون میسر نبوده می باشد که دو دلیل عمده­ی آن عدم تدوین استانداردی برای اندازه­گیری کارایی مدل­ها و اهمیت یکسان بودن داده­های اولیه برای مقایسه مدل­ها هستند [76]. در مرجع [58] از روش شبکه­های عصبی برای پیش­بینی باد بهره گیری شده و از نتایج بدست آمده در مسئله مشارکت واحدها با در نظر گرفتن عدم قطعیت در این پیش­بینی بهره گیری شده می باشد. مرجع [59] یک قالب محاسباتی برای پیش­بینی عددی هوا ارائه می­کند و در مسئله مشارکت واحدهای و پخش بار اقتصادی تصادفی با عدم قطعیت نیروگاه بادی مورد بهره گیری قرار می­دهد. مقالات متعددی در زمینه مشارکت واحدها با در نظر گرفتن نیروگاه­های بادی ارائه شده می باشد که در ادامه به آن­ها پرداخته شده می باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word

پایان نامه های ارشد

دانلود پایان نامه:مشارکت واحدها با در نظر گرفتن قیود امنیتی در حضور مزرعه بادی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تکه هایی از این پایان نامه :

مطالعه شبکه نمونه IEEE RTS1 در بازه یک ساعته در پیک بار

به ازای اندازه باری که برای هر باس از این شبکه در جدول (2-3) نشان داده شده و با در نظر داشتن اندازه نرخ­های قیمت پیشنهادی رزروهای سمت تولید (جدول (2-4)) و سمت بار (در قسمت قبل ذکرشد)، وضعیت مشارکت واحدها با در نظر گرفتن وقوع حوادث محتمل بدست می­آید. با در نظر گرفتن حوادث وخیم انتخاب شده و با در نظر داشتن مشخصات خطوط ، ترانسفورماتورها و واحدهای شبکه که در مرجع [51] اظهار شده­اند، برنامه امنیتی مشارکت واحدها، با فرمولاسیون و ساختار پیشنهادی و به کمک نرم­افزار بهینه سازی GAMS اجرا شده و نتایج در جدول (2-6) مقایسه شده می باشد. همانطور که ملاحظه می‏گردد اندازه مشارکت واحدها و مقادیر انواع مختلف رزرو در دو ساختار برای تامین کردن بار در شرایط وقوع حوادث محتمل متفاوت می­باشد. در جدول (2-7) هزینه و زمان اجرای برنامه برای هر دو روش مقایسه شده می باشد. در مرجع [41] با بهره گیری از نرم­افزار Matlab  کلیه شبیه­سازی­ها انجام شده می باشد و کامپیوتری که مورد بهره گیری قرار گرفته یک دستگاه لپ­تاپ مدل Dell Vosto1510 با 4 گیگابایت RAM و پردازشگر Core2duo می باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word

پایان نامه های ارشد

دانلود مقاله فارسی مشارکت واحدها با در نظر گرفتن قیود امنیتی در حضور مزرعه بادی:پایان نامه ارشد

تکه هایی از این پایان نامه :

جمع بندی الگوریتم

بطور کلی مسئله SCUC در روش پیشنهادی به بخش­های زیر تجزیه می­گردد (شکل (2-3)):

1- مسئله مشارکت واحدها به عنوان مسئله اصلی با مطالعه شبکه در حالت عادی.

2- زیربرنامه تعیین نوع باس ها به عنوان زیرمسئله 1.

3- زیربرنامه مطالعه شبکه بعد از وقوع حادثه­های مختلف  به عنوان زیرمسئله 2.

مشخص گردید که چگونه با تکیه بر زیرمسئله اول می توان سیستم را به نحوی مدل نمود که تعداد متغیرها و قیود لازم به شدت کاهش یابد و در مطالعه موردی نشان داده شده می باشد که چگونه این اقدام در ازای کاهش اندک دقت، زمان اجرای برنامه را برای سیستم­های بزرگ کاهش می­دهد. خاطر نشان می گردد حتی بدون انجام زیر مسئله اول، سرعت اجرای برنامه با فرمولاسیون مورد بهره گیری نسبت به فرمولاسیون متداول بیشتر می باشد. در ساختار مورد بهره گیری نسبت به روش مرجع [41] قیود شبکه در حالت عادی در مسئله اصلی حل می­گردد؛ با این کار سرعت اجرای برنامه در شبکه­های نمونه­ی مورد بهره گیری بیشتر شده و از فرستادن قیود اضافی به مسئله اصلی جلوگیری شده می باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word

پایان نامه های ارشد

مقاله رایگان دانلود پایان نامه ارشد:مشارکت واحدها با در نظر گرفتن قیود امنیتی در حضور مزرعه بادی

عنوان کامل پایان نامه : مشارکت واحدها با در نظر گرفتن قیود امنیتی در حضور مزرعه بادی

تکه هایی از این پایان نامه :

 تفاوت­های بین روش مورد بهره گیری و فرمولاسیون مرسوم

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در قدم اول برای کاهش مدت زمان اجرای برنامه لازم می باشد به نحوی از تعداد بالای متغیرها و قیود در نظر گرفته شده برای تامین رزرو کاسته گردد. در عین حال بهره­بردار سیستم به تامین شدن سطح قابل قبولی از امنیت در سیستم علاقمند می­باشد. در روش مرسوم (در بخش قبل) نظاره گردید به ازای هر نوع رزرو پیشنهاد شده از هر نوعی که باشد در هر یک از حوادث محتمل یک متغیر هست. همینطور برای مقدار نهایی این رزرو یک متغیر مطرح می­گردد. در این صورت اگر تمام مصرف­کنندگان و تولیدکنندگان در بازار رزرو شرکت نمایند، تعداد کل متغیرهای مطرح شده در این مورد  خواهد بود. از طرفی همانطور که دسته ارتباط (2-16) نشان می­دهد تعداد  قید نامساوی لازم می باشد در نظر گرفته شوند.

برای رهایی از این تعداد قید و متغیر، معادلات مربوط به وضعیت سیستم بعد از وقوع حوادث بگونه­ای مدل می‏گردد که تنها در نظر گرفتن یک متغیر برای هر نوع رزرو پیشنهادی کافی باشد. ارتباط (2-17) اظهار می‏کند که در صورت رخداد یکی از حوادث احتمالی، با بهره گیری از رزروهای بالا رونده در هر باس بایستی حداقل توان مصرفی باس و توان خروجی از باس توسط خطوط را تامین نماید [41].

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word

پایان نامه های ارشد

دانلود پایان نامه ارشد مشارکت واحدها با در نظر گرفتن قیود امنیتی در حضور مزرعه بادی

تکه هایی از این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

فرمولاسیون مورد بهره گیری برای حل مسئله بکارگیری واحدها

در بخش قبل یک فرمولاسیون متداول برای حل مسئله بکارگیری واحدها تبیین داده گردید. همانگونه که در مقدمه این فصل تصریح گردید بهره گیری از این فرمولاسیون متداول برای سیستم­های قدرت گسترده عموماً منجر به طولانی شدن زمان حل مسئله می­گردد. در این بخش با لحاظ کردن بعضی تغییرات در این فرمولاسیون، کوشش خواهد گردید سرعت حل مسئله افزایش یابد.

همانند مرحله قبل مسئله بکارگیری واحدها در یک چارچوب تکراری حل می­گردد و در روش مورد بهره گیری هم مسئله اصلی یک مسئله مشارکت واحدهای با در نظر گرفتن قیود عملکرد شبکه در حالت عادی می باشد و بعد از وقوع حوادث در یک زیرمسئله،  فلوی عبوری از خطوط مورد مطالعه قرار می­گیرند. در این زیرمسئله در هر تکرار اگر یک قید نامساوی فعال گردد (تخطی از حد بیشینه) این قید به مسئله اصلی اضافه می­گردد. برای افزایش سرعت، قیود اضافه شده در هر تکرار در تکرار بعدی نیز باقی می­مانند. تابع هدف مشابه ارتباط (2-1) می‏باشد. قیود و روابط اظهار شده در (2-2) تا (2-14) در فرمولاسیون پیشنهادی درست همانند فرمولاسیون معرفی شده مدل می‏شوند، بغیر از قید تامین توان که از ارتباط (2-5) بهره گیری می­گردد. در ادامه به مطالعه تفاوت­های موجود پرداخته شده می باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word

پایان نامه های ارشد

مشارکت واحدها با در نظر گرفتن قیود امنیتی در حضور مزرعه بادی-پایان نامه ارشد برق

تکه هایی از این پایان نامه :

قیود شبکه در حالت عملکرد بعد از وقوع حوادث محتمل

در این بخش قیود شامل قید تأمین توان و قیود مربوط به حد توان عبوری از خطوط و ترانسفورماتورها بعد از وقوع هر یک از حوادث محتمل می­باشند. دسته اول (قیود تأمین توان بعد از وقوع هر یک از حوادث) در مسئله اصلی در نظر گرفته می­شوند. این قیود در (2-5) مدل شده­اند. قیود دسته دوم همانند عملکرد عادی مدل می­شوند با این تفاوت که انواع رزروها نیز برای تأمین این قیود لحاظ می­گردند (2-15).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ارتباط (2-15) نشان می­دهد که لازم می باشد به ازای هر یک از حوادث محتملی، برای هر یک از انواع رزرو پیشنهاد شده در هر باس یک متغیر در نظر گرفته گردد. در ارتباط (2-15)  و تعاریفی مشابه  و  در روابط (2-13) و (2-14) دارند با این تفاوت که مقادیر آنها با در نظر گرفتن حادثه محتمل kام بدست آمده می باشد. عملگر  عناصر متناظر دو ماتریس را در یکدیگر ضرب می‏کند.

ارتباط (2-16) نشان می­دهد که مقدار رزروی که به عنوان رزرو فروخته شده در بازار در هر باس معرفی می­گردد از اندازه رزروهای مورد نیاز از این نوع رزرو در باس مورد نظر، در هر یک از حوادث محتمل بزرگتر باشد.  بردار رزرو سمت تولید و  بردار رزرو سمت بار می باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word

پایان نامه های ارشد

پایان نامه برق:مشارکت واحدها با در نظر گرفتن قیود امنیتی در حضور مزرعه بادی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تکه هایی از این پایان نامه :

2 مروری بر منابع

بهره­برداران مختلف سراسر دنیا روش های مختلفی را برای بدست آوردن برنامه امنیتی بکارگیری واحدها بکار می برند [7]. انواع قیود مثل قیود مربوط به شبکه، وضعیت واحدها، قراردادهای دو طرفه و … بایستی در این مسئله درنظر گرفته شوند [15]. [16]، [17]، [18]،[19]، [20]،[21]،[22]، [23]، [24]، [25]،[26]،

برای هر روش که بهره­بردار مستقل شبکه[1] برای حل مسئله امنیتی بکارگیری واحدها و یا مسئله پخش بار اقتصادی امنیتی درنظر می­گیرد و برای هر نوع تابع هدفی که لحاظ نماید تعداد زیاد متغیرها و قیود در سیستم­های گسترده به طولانی شدن زمان حل برنامه منجر می­گردد. بعلاوه در این گونه سیستم­ها مسئله امنیتی بکارگیری واحدها یک مسئله بهینه­سازی با ابعاد گسترده، شامل ترکیبی از متغیرهای صحیح و حقیقی[2]، غیرمحدب[3] و غیرخطی[4] می­باشد. پس روش­های سریع و غیردقیق متداول عموماً ما را به پاسخ­های بهینه محلی[5] می­رسانند و یا قادر به حل مسئله نیستند. [27]، [28]، [29]

در مراجع [16]-[29]  با بهره گیری از روش­های هوشمند مختلف مانند ازدحام ذرات، ژنتیک، مورچگان، سرد شدن فلزات و یا روش­های ترکیبی به بهینه­سازی مشارکت واحدها پرداخته شده می باشد. روش­های هوشمند به لحاظ همگرایی عددی و همچنین سرعت حل بهینه­سازی مورد قبول نمی­باشد [4].

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word