آموزشی

کاشت مو؛ شکل های جور واجور روش ها، امتیازات، مشکلات و مراقبت های لازم اون

  داشتن موهای پُر پشت و خوش حالت یکی از مهم ترین فاکتورهای زیبایی چهره در خانوما و آقایانه. با این همه سه عامل وراثت، هورمون و سن نقش زیادی در میزان پرپشت بودن موها بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
آموزشی

کاریزما چیه و چیجوری باعث تأثیرگذاری می شه؟

  شاید براتون پیش اومده باشه در جلسه ای شاهد اضطراب بیش ازاندازه ی همکارتان واسه معرفی ایده اش باشین؛ یا مجبور باشین خود رو واسه رویارویی با یکی از زیردستانتان که خلاق و بااستعداده، بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل