ابعاد هوش معنوی

ابعاد هوش معنوی 2-2-9-1 تفکر انتقادی وجودی تفکر انتقاد وجودی در مورد موضوعاتی از قبیل زندگی، مرگ، زندگی پس از مرگ، واقعیت، عدالت و دیگر موضوعات وجودی ماورایی است.(بهروزی، زارع زاده، صابری کاخکی، 1392) تفکر انتقادی ,وجودی به...

مفهوم مدیریت دانش

مفهوم مدیریت دانش تاکنون تعاریف مختلفی از مدیریت دانش ارائه شده است . مدیریت دانش ناظر برمجموعه ای از فرایند هاست که طی آن جریان دانش در یک جامعه به صورت مستمر و فزاینده هدایت می شود (سانتوس ودیگران ،2004). مدیریت دانش...

مدل های تعهد سازمانی

مدل های تعهد سازمانی 2-1-4-1- 1- مدل می یر و آلن می­یر و آلن (1991)، مدلی سه بعدیرا برای تعهد سازمانی قائل شدند (می یر و هرسکویچ، 2002) که در این پژوهش به منظور میزان تعهد کارکنان از آن استفاده شده است. تعریف و توصیف هر یک از مؤلفه­های...

مفهوم کارآفرینی

کارآفرینی واژهکارآفرینیازکلمهفرانسوی Entreprendreبهمعنای"متعهدشدن" گرفتهشدهاست .طبقتعریفواژهنامهدانشگاهیوبستر ،کارآفرینکسیاستکهمتعهدمی‌شودمخاطراتیکفعالیتاقتصادیراسازماندهیومدیریتکند....

عوامل مؤثر بر انتظارات مشتری

عوامل مؤثر بر انتظارات مشتری در بررسی نظرات مشتریان و مصاحبه باآنان وجود تعدادی از عوامل کلیدی آشکار شده است که در شکل گیری انتظارات مشتری مؤثر می باشد. اولین عملی که به طور بالقوه تعیین کننده انتظارات مشتری می باشد...

سطوح عملکردی برای مدیریت زنجیره تأمین

سطوح عملکردی برای مدیریت زنجیره تأمین برای رسیدن به حداکثر کارآیی و اثربخشی در مدیریت زنجیره­تأمین پنج سطح عملکردی در نظر گرفته شده که هر کدام در راستای سازماندهی سازمان است. مهارت و اثربخشی مدیریت زنجیره­تأمین به...

مسئولیت اجتماعی و اهمیت انجام آن

مسئولیت اجتماعی و اهمیت انجام آن در واقع مسئولیت اجتماعی شرکت­ها، رویکردی متعالی به کسب وکار است که تاثیر اجتماعی یک سازمان بر جامعه چه داخلی و چه خارجی را مد نظر قرار می دهد و هدف اصلی ان گردهم آوردن تمامی بخش ها اعم از...

ملاحظات عملی در تعیین ساختار سرمایه

ملاحظات عملی در تعیین ساختار سرمایه 1ـ کنترل: در طراحی ساختار سرمایه گاهی اوقات مدیریت تمایل دارد که کنترل وی بر شرکت استمرار داشته باشد. این تمایل به ویژه در مورد شرکتهای که در جایگاه یک کارفرما با آن‌ها فعالیت داریم...

مفهوم مدیریت ارتباط با مشتری

مفهوم مدیریت ارتباط با مشتری اصطلاح  مدیریت ارتباط با مشتریان با مفهوم امروزی آن از دهه 1990 پدید آمد و در قالب یک استراتژی کسب و کار به منظور انتخاب و مدیریت ارزشمند ارتباطات با مشتریان تدوین شد. مدیریت ارتباط با مشتریان...

همه چیز برای برگزاری یک مراسم عروسی عالی

معیارهای یک تالار عروسی مناسب برای مراسم عروسی امکانات تالار پذیرایی 1-نورپردازی مناسب و زیبا2-داشتن پارکینگ عمومی3-داشتن جایگاه زیبا برای عروس و داماد4-سرویس دهی منظم و دقیق5-داشتن اتاق پرو لباس بزرگ برای خانم ها6-داشتن...