تفاوت میان فلسفه باعلم

تفاوت میان فلسفه باعلم       بنا بر آنچه گفته شد لفظ فلسفه که ریشه یونانی داشته و معنای وسیع دارد,به تمام علوم و دانشهای بشری اعم ازنظری وعملی اطلاق شده است و تقریبا با لفظ علم مترادف بوده است وتا مدتی این اصطلاح نیز رایج...

مفهوم جامع احساس خودکارآمدی

-  احساس خودکارآمدی خودکارآمدی یک سازه مهم از نظریه شناختی اجتماعی بندورا است. در این دیدگاه رفتار آدمی نه تنها در کنترل عوامل بیرونی و محیطی نیست بلکه فرآیندهای شناختی، نقش تعیین کننده در رفتار دارند (پاجاریز، 2002؛ به...

تئوری های جامعه شناختی

تئوری های جامعه شناختی احساس از دیرباز در جامعه­شناسی به عنوان پدیده­ای مهم و حیاتی شناخته شده است، اما عمده ارجاعات به آن کلی، نامشخص و مبهم بوده­اند. از نگاه بسیاری از نظریه­پردازان جامعه­شناسی، عواطف و احساسات در...

ارزش های اخلاقی از نظر نسبی یا مطلق بودن

) ارزش های اخلاقی از نظر نسبی یا مطلق بودن در نظام ارزشی اسلام، ارزش ها دارای مراحل و مراتبی هستند، در حالیکه در بسیاری از مکاتب اخلاقی، ارزش را دارای یک مرحله می دانند. مثلا در مکتب "کانت" اگر انجام کاری فقط برای اطاعت از...

نکاتی کلی در اداره انضباط

نکاتی  کلی در اداره انضباط مدیریت منابع انسانی باید با اگاهی ،زمان مناسب را جهت بکارگیری مفاهیم انضباطی در سازمان شناسایی نموده  و متناسب انرا اریه دهد.(سیدجوادین،1387،ص 383) مدیران منابع انسانی باید آگاه باشند که در طول...

دارایی های وثیقه ای

دارایی های وثیقه ای بیشتر تئوری های ساختار سرمایه استدلال کرده اند که نوع دارایی هایی که در مالکیت شرکت است بر انتخاب ساختار سرمایه شرکت تأثیر دارد. میرز وماژلوف بیان کردند که پرداخت وام واعتبار تضمین شده دارای مزایایی...

تعریف توزیع

تعریف توزیع توزیع یعنی رساندن محصول موردنظرمشتری درزمان مطلوب به مکان موردنظر.درمبحث توزیع به دوموضوع بایدتوجه شود:1 (مدیریت کانالهای توزیع 2 (امکانات وتسهیلات مربوط به توزیع فیزیکی . مدیریت کانال توزیع : سیستم بازاریابی...

مراحل اصلی در فرآیند مذاکره

مراحل اصلی در فرآیند مذاکره : عبارتند از : 1- آمادگی 2- ارائه پیشنهاد 3- چانه زنی 4- ختم مذاکره این مراحل در بعضی از مذاکرات می تواند در مرحله ی دیگر تا حدی ادغام شود که آنها به عنوان مراحل مجزا قابل شناسایی نیستند. )دنیلز،1998،57 )...

نظریه ها در مورد مدیریت دانش

نظریه ها در مورد مدیریت دانش   برخی از محققان نظیر استاربوک ( 1983 )، نلسون و ویتنر ( 1982)، بر این عقیده اند که سازمان ها از طریق قابلیت های یادگیری خود تکامل می یابند. سازمان­ها یاد می گیرند و دانش را از طریق مستندات و برنامه...

عناصر رهبری اصیل

عناصر رهبری اصیل چهار عنصر اساسی رهبری اصیل عبارتند از (آیلس، مورگسون و نهرگانگ ، 2005): خودآگاهی : خودآگاهی رهبران به عنوان آگاهی یا اعتماد به شخصیت، ارزش ها، انگیزه ها، احساسات و ادراکات شخصی آن ها تعریف می شود. رهبران...