آرایش ، زیبایی و مدل لباس

تعریف توزیع

تعریف توزیع توزیع یعنی رساندن محصول موردنظرمشتری درزمان مطلوب به مکان موردنظر.درمبحث توزیع به دوموضوع بایدتوجه شود:1 (مدیریت کانالهای توزیع 2 (امکانات وتسهیلات مربوط به توزیع فیزیکی . مدیریت کانال توزیع : سیستم بازاریابی عبارت بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
آرایش ، زیبایی و مدل لباس

نظریه ها در مورد مدیریت دانش

نظریه ها در مورد مدیریت دانش   برخی از محققان نظیر استاربوک[1]( 1983 )، نلسون و ویتنر[2]( 1982)، بر این عقیده اند که سازمان ها از طریق قابلیت های یادگیری خود تکامل می یابند. سازمان­ها بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
آرایش ، زیبایی و مدل لباس

عناصر رهبری اصیل

عناصر رهبری اصیل چهار عنصر اساسی رهبری اصیل عبارتند از (آیلس، مورگسون و نهرگانگ[1]، 2005): خودآگاهی[2]: خودآگاهی رهبران به عنوان آگاهی یا اعتماد به شخصیت، ارزش ها، انگیزه ها، احساسات و ادراکات شخصی آن ها بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
آرایش ، زیبایی و مدل لباس

حقاقیت و نوآوری سرچشمه موفقیت

  واژۀ نوآوری اولین بار توسط  شومپتر[1]  در سال 1930 معرفی شد. در تعریف نوآوری بایدگفت که  نوآوری بعنوان یک ایده، محصول یا فرایند معرفی شود که برای شرکت، جدید می باشد و اشاره به بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
آرایش ، زیبایی و مدل لباس

دیدگاه های کلیشه ای در مورد اشتغال زنان

دیدگاههای کلیشه ای در مورد اشتغال زنان   در بسیاری از جوامع و به ویژه در کشور ما یک سری دیدگاههایی در مورد جنسیت افراد وجود دارد که باعث مشکلاتی در سازمانها شده است . بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
آرایش ، زیبایی و مدل لباس

مشخصه های ویژه خدمات و وجوه تمایز آنها با کالا

مشخصه های ویژه خدمات و وجوه تمایز آنها با کالا : در ادبیات پژوهش ویژگی های خدمات در خصوص ناملموس بودن ، تفکیک ناپذیری ، تغییر پذیری و فناپذیری آن خلاصه شده اند. در ذیل بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
آرایش ، زیبایی و مدل لباس

مفهوم بودجه­ ریزی عملیاتی

مفهوم بودجه­ریزی عملیاتی همان­گونه که اشاره شد، مواد هزینه که در بودجه متداول در قالب وزارتخانه یا سازمان شکل می­گرفت، در بودجه برنامه­ای در قالب برنامه و فعالیت تهیه می­شود. اگر این امر را پایان بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
آرایش ، زیبایی و مدل لباس

منابع تأمین مالی بانکها درایران

منابع تأمین مالی بانکها درایران بانک‌ها نیز همانند سایر شرکت‌ها، منابع مالی خود را از دو طریق عمده حقوق صاحبان سهام و بدهی‌ها تأمین می‌کنند. به عبارت دیگر معادله اساسی حسابداری (دارایی = حقوق صاحبان بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل