منبع پایان نامه با موضوع آسیب پذیری، نشانی اینترنتی

رایانهای اولین ویروسهای کامپیوتری در اوایل دهه 80 ظاهر شدند و اکثراً فایلهای خود تکرار شونده سادهای بودند که برای سرگرمی و خندهایجاد میشدند. در سال 1986 گزارش اولین ویروسی که سیستم عامل MS-DOS مایکروسافت را بر روی...

منبع پایان نامه با موضوع رایانش ابری، فناوری اطلاعات، مدیریت ارتباط با مشتری

کاربر میباشد و آنهایی که در حیطه مسئولیت عرضه کننده است، بکار گرفته می‌شد. رایانش ابری مفهوم ابر را به گونه‌ای گسترش می‌دهد که سرورها را نیز علاوه بر زیرساخت‌های شبکه در بر گیرد. سایت آمازون17 با مدرن سازی مرکز داده خود...

منبع پایان نامه با موضوع رایانش ابری، فناوری اطلاعات، پردازش ابری

زیزانی که مرا در انجام این پروژه تحقیقاتی یاری نمودند کمال تشکر و قدردانی را دارم. چکیده شناسایی برخط بدافزارها در محیط محاسبات ابری به کوشش محمد باقر نظری زمانی که درمورد بدافزارها در محیط اینترنت و شبکهها صحبت میشود،...

پایان نامه با کلید واژگان زمین لرزه، مطالعات تاریخی، توسعه شهر

تحقیق3-10) خصوصیات زلزلهخیزی محدودۀ مورد مطالعه از آنجا که ایران بر روی کمربند لرزهخیزی آلپ هیمالیا قرار گرفته است، مناطق مختلف آن طی قرون متمادی شاهد زمین لرزههای فراوان بوده است. یکی از این مناطق، رشته کوه زاگرس است که...

پایان نامه با کلید واژگان آبهای زیرزمینی، خلیج فارس، طرح هادی

طاقدیسها، طاقدیس دشت گل است که در جنوب و شرق شهر نورآباد واقع شده است و راستایی شمال غربی ـ جنوب شرقی دارد و در واقع این طاقدیس ادامۀ طاقدیس فهلیان است که به وسیلۀ گسل قطر- کازرون قطع شده است.( مهندسین مشاور امکو ایران ،1379 :...

پایان نامه با کلید واژگان مورفولوژی، توسعه شهر، فضای شهری

هدف دسترسی به هدف‌های نهایی، با استفاده از باکفایت‌ترین و کارآمدترین استراتژی‌ها است» (همان کتاب، ص 30)."فریدمن" برنامهریزی را نوعی تفکر درباره مسائل اجتماعی، اقتصادی تعریف نموده که جهت‌گیری و آینده‌نگری به صورت...

پایان نامه با کلید واژگان توسعه شهر، توسعه فیزیکی، توسعه شهری

راهبردی عبارتست از: شناخت مسائل و مشکلات فضاهای شهر و پسکرانه های آن و گره گشایی و چاره اندیشی نسبت به این مشکلات است. جهت بررسی دقیق و عمیق مسائل شهری لازم است مؤلفهها و عوامل تاثیر گذار بر حسب نوع درجه و اهمیتشان مورد...

منبع پایان نامه ارشد درباره همکاری، کتابخانه‌ای، خیلی

نهاد رهبری دانشگاه‌های غرب کشورموضوعات منابع موجودرتبه میانگین بدست آمده از 7 موضوعفلسفه و مذهب25/6تاریخ50/5علوم انسانی06/4علوم سیاسی04/4علوم اجتماعی89/3زبان و ادبیات89/2پزشکی11/1 طبق جدول 4-16 مشاهده می‌شود که در نتیجه...

منبع پایان نامه ارشد درباره فراوانی، اولویت، کتابخانه‌های

کنندگان در پژوهش حاضر دارای سطح تحصیلاتی کارشناسی با (63 درصد) می‌باشند. در اولویت بعدی با (‌3/33 درصد‌)کارشناسی ارشد هستند. هیچ کدام از مسئولین دارای سطح تحصیلاتی دیپلم و فوق دیپلم نبودند . فقط (‌7/3 درصد) بدون پاسخ...