آرایش ، زیبایی و مدل لباس

نکاتی کلی در اداره انضباط

نکاتی  کلی در اداره انضباط مدیریت منابع انسانی باید با اگاهی ،زمان مناسب را جهت بکارگیری مفاهیم انضباطی در سازمان شناسایی نموده  و متناسب انرا اریه دهد.(سیدجوادین،1387،ص 383) مدیران منابع انسانی باید آگاه باشند که بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
آرایش ، زیبایی و مدل لباس

دارایی های وثیقه ای

دارایی های وثیقه ای بیشتر تئوری های ساختار سرمایه استدلال کرده اند که نوع دارایی هایی که در مالکیت شرکت است بر انتخاب ساختار سرمایه شرکت تأثیر دارد. میرز وماژلوف بیان کردند که پرداخت وام بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
آرایش ، زیبایی و مدل لباس

تعریف توزیع

تعریف توزیع توزیع یعنی رساندن محصول موردنظرمشتری درزمان مطلوب به مکان موردنظر.درمبحث توزیع به دوموضوع بایدتوجه شود:1 (مدیریت کانالهای توزیع 2 (امکانات وتسهیلات مربوط به توزیع فیزیکی . مدیریت کانال توزیع : سیستم بازاریابی عبارت بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
آرایش ، زیبایی و مدل لباس

نظریه ها در مورد مدیریت دانش

نظریه ها در مورد مدیریت دانش   برخی از محققان نظیر استاربوک[1]( 1983 )، نلسون و ویتنر[2]( 1982)، بر این عقیده اند که سازمان ها از طریق قابلیت های یادگیری خود تکامل می یابند. سازمان­ها بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
آرایش ، زیبایی و مدل لباس

عناصر رهبری اصیل

عناصر رهبری اصیل چهار عنصر اساسی رهبری اصیل عبارتند از (آیلس، مورگسون و نهرگانگ[1]، 2005): خودآگاهی[2]: خودآگاهی رهبران به عنوان آگاهی یا اعتماد به شخصیت، ارزش ها، انگیزه ها، احساسات و ادراکات شخصی آن ها بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
آرایش ، زیبایی و مدل لباس

حقاقیت و نوآوری سرچشمه موفقیت

  واژۀ نوآوری اولین بار توسط  شومپتر[1]  در سال 1930 معرفی شد. در تعریف نوآوری بایدگفت که  نوآوری بعنوان یک ایده، محصول یا فرایند معرفی شود که برای شرکت، جدید می باشد و اشاره به بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
آرایش ، زیبایی و مدل لباس

دیدگاه های کلیشه ای در مورد اشتغال زنان

دیدگاههای کلیشه ای در مورد اشتغال زنان   در بسیاری از جوامع و به ویژه در کشور ما یک سری دیدگاههایی در مورد جنسیت افراد وجود دارد که باعث مشکلاتی در سازمانها شده است . بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
آرایش ، زیبایی و مدل لباس

مشخصه های ویژه خدمات و وجوه تمایز آنها با کالا

مشخصه های ویژه خدمات و وجوه تمایز آنها با کالا : در ادبیات پژوهش ویژگی های خدمات در خصوص ناملموس بودن ، تفکیک ناپذیری ، تغییر پذیری و فناپذیری آن خلاصه شده اند. در ذیل بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
آرایش ، زیبایی و مدل لباس

مفهوم بودجه­ ریزی عملیاتی

مفهوم بودجه­ریزی عملیاتی همان­گونه که اشاره شد، مواد هزینه که در بودجه متداول در قالب وزارتخانه یا سازمان شکل می­گرفت، در بودجه برنامه­ای در قالب برنامه و فعالیت تهیه می­شود. اگر این امر را پایان بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل