آرایش ، زیبایی و مدل لباس

نظریاتی در باب شیوه های فرزندپروری

نظریاتی در باب شیوه های فرزندپروری   در ادامه نظریاتی در ارتباط با شیوه فرزندپروری مطرح می شود.   نظریه فرآیند تخریبی خانواده یکی از جنبه های اساسی تأثیر خانواده، روابط والدین-فرزندان است. روابط نادرست بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
آرایش ، زیبایی و مدل لباس

مفهوم جامع احساس خودکارآمدی

–  احساس خودکارآمدی خودکارآمدی یک سازه مهم از نظریه شناختی اجتماعی بندورا است. در این دیدگاه رفتار آدمی نه تنها در کنترل عوامل بیرونی و محیطی نیست بلکه فرآیندهای شناختی، نقش تعیین کننده در رفتار بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
آرایش ، زیبایی و مدل لباس

تئوری های جامعه شناختی

تئوری های جامعه شناختی احساس از دیرباز در جامعه­شناسی به عنوان پدیده­ای مهم و حیاتی شناخته شده است، اما عمده ارجاعات به آن کلی، نامشخص و مبهم بوده­اند. از نگاه بسیاری از نظریه­پردازان جامعه­شناسی، عواطف بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
آرایش ، زیبایی و مدل لباس

منابع آزمون دکتری

منابع آزمون دکتریمنابع دکتری یکی از مهم ترین آیتم های قبولی در کنکور دکتری است اگر جزوات آموزشی دکتری درست انتخاب شوند؟داوطلبانازمون دکتری می توانند برای تهیه منابع دکتری از سایت سنجش تکمیلی دات آی آر بازدید کرده و نیازهای خود را تامین کنند. داوطلبان کنکور بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
آرایش ، زیبایی و مدل لباس

ارزش های اخلاقی از نظر نسبی یا مطلق بودن

) ارزش های اخلاقی از نظر نسبی یا مطلق بودن در نظام ارزشی اسلام، ارزش ها دارای مراحل و مراتبی هستند، در حالیکه در بسیاری از مکاتب اخلاقی، ارزش را دارای یک مرحله می دانند. بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
آرایش ، زیبایی و مدل لباس

نکاتی کلی در اداره انضباط

نکاتی  کلی در اداره انضباط مدیریت منابع انسانی باید با اگاهی ،زمان مناسب را جهت بکارگیری مفاهیم انضباطی در سازمان شناسایی نموده  و متناسب انرا اریه دهد.(سیدجوادین،1387،ص 383) مدیران منابع انسانی باید آگاه باشند که بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
آرایش ، زیبایی و مدل لباس

دارایی های وثیقه ای

دارایی های وثیقه ای بیشتر تئوری های ساختار سرمایه استدلال کرده اند که نوع دارایی هایی که در مالکیت شرکت است بر انتخاب ساختار سرمایه شرکت تأثیر دارد. میرز وماژلوف بیان کردند که پرداخت وام بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل