پایان نامه های ارشد

پایان نامه رشته برق درباره الگوریتم پیمایش تصادفی

عنوان کامل پایان نامه : ارائه یک روش برای بخش­بندی بطن راست و چپ از تصاویر MRI قلبی

تکه هایی از این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

بحث روی نتایج حاصل از روش­ پیشنهادی

 

روش پیشنهادی بر روی داده­های تبیین داده شده در جدول 4-1- الف و 4-1- ب پیاده­سازی گردید. نتایج حاصل در سه مرحله بخش­بندی بطن چپ و راست ارائه شده می باشد. شکل­های 4-3- الف تا 4-3- د نتایج تصویر حاصل از مراحل بخش­بندی تصاویر MRI قلب روی محور کوتاه می­باشد که نشان­دهنده توانایی روش ارائه شده برای بخش­بندی در این زمینه می باشد؛ زیرا که بطن چپ و راست بطور منظم و دقیقی جدا شده­اند. همانطور­که مشهود می باشد، حتی بطن راست با شکل هندسی نا­منظم و پیچیده بدرستی بخش­بندی شده که نتایج کلینیکی و تکنیکی این موضوع را اثبات می­کنند. در زیر تصاویر خروجی از سه مرحله بر روی تصاویر ام ار ای آورده شده می باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word