پایان نامه های ارشد

پایان نامه در مورد ارائه یک روش برای بخش بندی بطن راست و چپ از تصاویر MRI قلبی

تکه هایی از این پایان نامه :

روش PSO

 

PSOیک الگوریتم بهینه سازی مبتنی بر جمعیت می باشد که از پرواز گروهی پرندگان و شنای گروهی ماهی­ها و زندگی اجتماعی آن­ها الهام گرفته می باشد. این روش اولین­بار توسط Kennedy و Eberhart در سال 1995 ارائه گردید.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

شکل3-2. روش PSO

 

گروهی از پرندگان در فضایی به صورت تصادفی دنبال غذا می­گردند تنها یک تکه غذا در فضای مورد بحث هست. هیچ یک از پرندگان محل غذا را نمی­دانند. یکی از بهترین استراتژیها می تواند دنبال کردن پرنده­ای باشد که کمترین فاصله را تا غذا داشته باشد، این استراتژی در واقع جانمایه الگوریتم می باشد. هر راه حل که در الگوریتم PSO که به آن یک ذره گفته می­گردد معادل یک پرنده در الگوریتم حرکت جمعی پرندگان می­باشد. هر ذره یک مقدار شایستگی دارد که توسط یک تابع شایستگی محاسبه می­گردد. هر چه ذره در فضای جستجو به هدف- غذا در مدل حرکت پرندگان- نزدیکتر باشد، شایستگی بیشتری دارد. همچنین هر ذره دارای یک سرعت می باشد که هدایت حرکت ذره را بر عهده دارد. هر ذره با دنبال کردن ذرات بهینه در حالت فعلی به حرکت خود در فضای مسئله ادامه می­دهند. PSO به این شکل می باشد که گروهی از ذرات در آغاز کار به صورت تصادفی به وجود می­آیند و با به روز کردن نسل­ها کوشش در یافتن راه حل بهینه می­نمایند. در هر گام هر ذره با بهره گیری از دو بهترین مقدار به روز می­گردد. اولین مورد، بهترین موقعیتی می باشد که تاکنون ذره موفق به رسیدن به آن شده می باشد. جایگاه مذکور شناخته و نگهداری می­گردد، دومین مورد بهترین موقعیتی می باشد که تاکنون توسط جمعیت ذرات بدست آمده می باشد .

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word