پایان نامه های ارشد

دانلود مقاله فارسی پایان نامه درباره نوسان‌سازهای LC

عنوان کامل پایان نامه : طراحی نوسان‌ساز Cross-Coupled LC با نویز فاز کم

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تکه هایی از این پایان نامه :

  • نویز شاتکی

نویز شاتکی[1] همیشه با جریان مستقیم و در دیود، ماسفت و ترانزیستور دوقطبی همراه می باشد. شکل (2-29) تراکم حامل­ها در دیود دارای بایاس مستقیم را نشان می­دهد.

جریان مستقیم دیود I از حفره­های ناحیه­ی p و الکترون­های ناحیه­ی n ناشی می­گردد، البته آنهایی که انرژی کافی برای غلبه بر سد پتانسیل را دارند. عبور هر حامل از پیوند که می­تواند به صورت یک

  • (a): بایاس مستقیم پیوند pn . (b): غلظت حامل­ها در دیود

رخداد تصادفی مدل گردد، به این بستگی دارد که حامل چقدر انرژی دارد و مولفه­ی سرعت آن در جهت عمود بر پیوند چقدر می باشد. پس جریان خارجی I که جریانی پیوسته به نظر می­رسد، در واقع از تعدادی زیادی پالس جریان تصادفی و مستقل تشکیل شده می باشد.

اگر جریان روی یک اسیلوسکوپ حساس نظاره گردد، به صورت شکل (2-30) دیده می­گردد، ID مقدار متوسط جریان می باشد. تغییرات I نویز شاتکی نامیده می­گردد.

[1]Shot Noise

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word