پایان نامه های ارشد

پایان نامه درباره مشارکت واحدها با در نظر گرفتن قیود امنیتی در حضور مزرعه بادی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عنوان کامل پایان نامه : مشارکت واحدها با در نظر گرفتن قیود امنیتی در حضور مزرعه بادی

تکه هایی از این پایان نامه :

مدل کردن عدم قطعیتِ نیروگاه بادی

عوامل مختلفی در خروجی توان توربین بادی اثر دارد که از بین آن­ها سرعت باد مهمترین عامل تعیین کننده می­باشد. عموماً خروجی توان این واحدها با توان سوم سرعت باد رشد می­کند و پیش­بینی توان این واحدها بر اساس پیش­بینی سرعت باد صورت می­گیرد. پس خطا در پیش­بینی سرعت باد، منجر به خطای بزرگ­تری در پیش­بینی توان خروجی واحدهای بادی می­گردد. پس توان خروجی توربین­های بادی ماهیتی تصادفی دارند و می­توان با یک توزیع آماری نظیر توزیع ویبال، توزیع نرمال و… آن را مدل نمود، یا با بهره گیری از روش­هایی مانند  شبکه عصبی [58] و [70]، روش [1]ARMA [66] و یا منطق فازی [71] توزیع احتمال آن تخمین زده می­گردد.

در این بخش روش مورد بهره گیری برای مدل کردن عدم قطعیت نیروگاه بادی ارائه می­گردد. در این پژوهش فرض شده که توان مزرعه بادی با یک توزیع نرمال  مدل می­گردد، که در آن  متوسط تولید بادی و  انحراف معیار (درصدی از ) می­باشد. برای در نظر گرفتن عدم قطعیت تولید نیروگاه بادی به این شکل اقدام می­گردد که در آغاز تعداد زیادی سناریو برای باد و همچنین خروج واحدها و خطوط متناسب با ابعاد شبکه (تعداد متغیرهای تصادفی) و افق زمانی مورد مطالعه با بهره گیری از روش مونت کارلو تولید کرده و پس از کاهش تعداد سناریوها به تعداد مناسب به مسئله بهینه­سازی­ای اعمال می­گردد [44]، که در بخش بعد به فرمولاسیون این مسئله پرداخته می­گردد (نحوه تولید سناریوها در پیوست (ب) آورده شده می باشد).

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word