مهندسی برق

منبع تحقیق : پایان نامه برق قدرت ارائه ساختار جدید برای اینورترهای چند سطحی با تعداد منابع ولتاژ dc کمتر

گرایش قدرت

با عنوان :  ارائه ساختار جدید برای اینورترهای چند سطحی با تعداد منابع ولتاژ dc کمتر

دانشگاه آزاد اسلامی

 

 

دانشکده­ی فنی و مهندسی-گروه مهندسی برق

 

 

پایان نامه برای دریافت درجه­ کارشناسی ارشد  «M.Sc.»

گرایش: قدرت

 

عنوان:

تاثیر قطار و  راه ­آهن برقی بر تغییرات و انحنای منحنی بار

 

استاد راهنما:

 

استاد مشاور:

 

نگارش:

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکيده

مطالعات بار بخشهاي گسترده­اي از مباحث مربوط به صنعت برق و انرژي الکتريکي مصرفييک کشور را در بر مي­گيرد. ميزان انرژي الکتريکي مصارف مختلف نيز از عوامل مختلفي، نظير پارامترهاي محيطي، زماني و رشد اقتصادي و جمعيتي تأثير مي­پذيرند. ضرورتها و انگيزه­هاي مختلفي مانند ضرورت جلوگيري از رشد غير منطقي بار و شاخصه هاي توليد، ضرورت کاهش و کنترل ميزان سرسام آور پرداخت يارانه، مسائل زيست محيطي، گسترش بهره­گيري از برق هسته­اي، کاهش خاموشيها، گرايش به بهينه سازي به جاي ظرفيت سازي و سود بهينه سازي در بازار برق، کنترل مصرف توسط مديريت سمت تقاضا را اجتناب ناپذير کرده می باشد. از طرف ديگر لزوم افزايش سهم ناوگان ريلي برقي در جابجايي بار و مسافر، ما را به سمت بهره گیری از قطارهاي برقي جهت کمک به تسطيح بخشي از منحني بار سوق مي­دهد. برنامه ريزي جهت بهره­برداري از راه­آهن برقي در زمان بار پايه، علاوه بر کمک به افزايش ضريب بار، موجب آسانتر شدن مساله در مدار قرار گرفتن نيروگاهها و پخش اقتصادي بار خواهد گردید. در غير اينصورت، اين بار وارد شده به شبکه، حتي مي­تواند باعث بدتر شدن شاخصهاي منحني بار به دليل همزماني ورود آن با زمان اوج مصرف گردد. راه آهن برقي تنها يکي از ابزارهاي کمک به تسطيح منحني بار مي­باشد، زیرا که هر مصرف کننده صنعتييا غير صنعتي بزرگ ديگر در صورت برنامه­ريزي صحيح مصرف مي­توانند کمک کننده باشند. در اين پاياننامه از راه آهن برقي براي کمک به تسطيح بخشي از منحني بار بهره گیری شده می باشد. در آغاز مشخصات منحني حداکثر شدن انرژي مصرفي در راه آهن برقي در طول دوره ميان باري و بار پايه محاسبه شده و سپس با بکارگيري اين مشخصات، برنامه ريزي حرکت با بهره گیری از روشهاي هوشمند صورت گرفته می باشد. در انتها نيز با مقايسه نتايج روشهاي به کار رفته و زمان اجراي آنها، بهترين روش برنامه ريزي حرکت قطارها معرفي شده می باشد.

کلمات کلیدی: مدیریت سمت تقاضا- منحنی بار الکتریکی– راه­آهن برقی- الگوریتم ژنتیک- الگوریتم اجتماعبهينه ذرات- دره زدایی- PSO- GA- DSM

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب
فصل اول
کليات تحقيق………………………………………………………………………………………………………………………………………..
1
1-1
ديدگاههاي توليد…………………………………………………………………………………………………………………………………..
2
1-2
بيان مساله…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3
1-3
عوامل موثر بار……………………………………………………………………………………………………………………………………….
11
1-3-1
تاثير پارامترهاي محيطي بر بار مصرفي……………………………………………………………………………………………….
12
1-3-2
تاثير زمان بر بار مصرفي……………………………………………………………………………………………………………………….
15
1-4
منحني تداوم بار……………………………………………………………………………………………………………………………………
16
1-5
ضرورتها و انگيزه­ها……………………………………………………………………………………………………………………………….
20
1-5-1
ضرورتها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
20
1-5-1-1
ضرورت جلوگيري از رشد غير منطقي بار و شاخصه هاي توليد………………………………………………………….
20
1-5-1-2
ضرورت بهره گیری از کنتورهاي چند تعرفه…………………………………………………………………………………………….
29
1-5-1-3
ضرورت کاهش و کنترل ميزان سرسام آور پرداخت يارانه…………………………………………………………………..
30
1-5-2
انگيزه­ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
30
1-5-2-1
مسائل زيست محيطي………………………………………………………………………………………………………………………….
30
1-5-2-1-1
مسائل زيست محيطي نيروگاه ها در مرحله ي ساخت………………………………………………………………………
31
1-5-2-1-2
مسائل زيست محيطي نيروگاه ها در مرحله بهره برداري…………………………………………………………………..
32
1-5-2-2
افزايش سهم ناوگان ريلي در جابجايي بار و مسافر………………………………………………………………………………
34
1-5-2-3
برق هسته اي………………………………………………………………………………………………………………………………………..
35
1-5-2-4
کاهش خاموشيها …………………………………………………………………………………………………………………………………
36
1-5-2-5
گرايش به بهينه سازي به جاي ظرفيت سازي…………………………………………………………………………………….
39
1-5-2-5-1
سهم بهينه سازي در برنامه ريزي بلندمدت چهار ايالت شمال غرب آمريکا……………………………………….
40
1-5-2-5-2
برنامه 20 ساله در بريتيش كلمبيا- كانادا……………………………………………………………………………………………
40
1-5-2-6
حمل و نقل برقي………………………………………………………………………………………………………………………………….
42
1-5-2-7
سود بهينه سازي در بازار برق………………………………………………………………………………………………………………
43
1-6
مديريت سمت تقاضا……………………………………………………………………………………………………………………………..
44
1-6-1
پيك سائي…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
46
1-6-2
دره زدايي……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
48
1-6-3
جابجايي بار…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
48
1-6-4
انعطاف پذير کردن بار…………………………………………………………………………………………………………………………..
50
1-6-5
صرفه جويي راهبردي……………………………………………………………………………………………………………………………
51
1-6-6
رشد بار راهبردي…………………………………………………………………………………………………………………………………..
51
1-7
مديريت مستقيم بار……………………………………………………………………………………………………………………………..
52
1-8
اصلاح منحني بار با مبادله برق بين کشورها……………………………………………………………………………………….
53
1-9
اصلاح منحني بار و بارهاي با توان مصرفي بالا…………………………………………………………………………………….
54
1-10
اقدامات صورت گرفته جهت اصلاح، کنترل و مديريت مصرف……………………………………………………………
56
1-10-1
سياستهاي تدوين قوانين و مقرارت …………………………………………………………………………………………………
56
1-10-2
سياستهاي کمکهاي مالي و تسهيلاتي……………………………………………………………………………………………..
57
1-10-3
سياستهاي مديريت بار………………………………………………………………………………………………………………………
57
1-10-3-1
سياستهاي تعرفه برق……………………………………………………………………………………………………………………….
57
1-10-3-2
سياستهاي نصب کنتورهاي چند تعرفه…………………………………………………………………………………………….
58
1-10-3-3
سياستهاي تغيير ساعت کشور………………………………………………………………………………………………………….
58
1-10-3-4
سياستهاي تغيير ساعت کار اصناف…………………………………………………………………………………………………..
58
1-10-4
سياستهاي توسعه لامپهاي کم مصرف……………………………………………………………………………………………..
59
1-10-5
سياستهاي تبادل برق با کشورهاي همجوار……………………………………………………………………………………..
59
1-10-6
سياستهاي تدوين استاندارد تجهيزات برقي خانگي………………………………………………………………………….
59
1-10-7
سياستهاي مديريت مصرف انرژي الکتريکي در صنعت……………………………………………………………………
60
1-10-8
سياستهاي مديريت مصرف انرژي الکتريکي در ساختمان………………………………………………………………
61
1-10-9
سياستهاي آموزش و آگاه سازي……………………………………………………………………………………………………….
61
1-10-10

سياستهاي تحقيق و توسعه………………………………………………………………………………………………………………
62
1-11
فرضيه­ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
62
فصل دوم
مباني نظري و پيشينه تحقيق………………………………………………………………………………………………………………
63
2-1
اقدامات پيشين صورت گرفته……………………………………………………………………………………………………………….
64
فصل سوم
مواد و روشها………………………………………………………………………………………………………………………………………..
102
3-1
الگوريتم ژنتيک…………………………………………………………………………………………………………………………………….
103
3-1-1
جمعيت اوليه…………………………………………………………………………………………………………………………………………
103
3-1-2
مرتب سازي………………………………………………………………………………………………………………………………………….
104
3-1-3
حذف افراد ضعيف و انتخاب افراد نخبه………………………………………………………………………………………………..
104
3-1-4
انتخاب جفت ها جهت جفت شدن………………………………………………………………………………………………………
105
3-1-4-1
جفت شدن از بالا به پائين……………………………………………………………………………………………………………………
105
3-1-4-2
انتخاب جفت ها بصورت تصادفي………………………………………………………………………………………………………….
105
3-1-4-3
انتخاب جفت هاي تصادفي وزن دهي شده…………………………………………………………………………………………
106
3-1-4-3-1
وزن رتبه………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
106
3-1-4-3-2
وزن هزينه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
106
3-1-4-4
انتخاب جفت ها بصورت مسابقه اي (تورنمنتي)………………………………………………………………………………….
107
3-1-5
جفت گيري وترکيب جفت ها………………………………………………………………………………………………………………
108
3-1-6
جهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
108
3-2
الگوريتم اجتماع ذرات………………………………………………………………………………………………………………………….
110
3-2-1
توپولوژي ذرات……………………………………………………………………………………………………………………………………..
110
3-2-1-1
توپولوژي بهينه سراسري (ستاره)………………………………………………………………………………………………………..
110
3-2-1-2
توپولوژي بهينه ي محلي (توپولوژي حلقوي)………………………………………………………………………………………
111
3-2-1-3
توپولوژي مربعي (نيومن)……………………………………………………………………………………………………………………..
111
3-2-2
معادلات سرعت وجابجايي در حرکت ذرات…………………………………………………………………………………………
111
فصل چهارم
نتايج……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
114
4-1
تشريح مساله………………………………………………………………………………………………………………………………………..
115
4-2
تسطيح منحني بار با توان مصرفي پيشنهادي نيم­سينوسی……………………………………………………………….
117
4-2-1
روشهاي برنامه­ريزي حرکت قطارهاي برقي…………………………………………………………………………………………
118
4-2-1-1
بررسي تمام حالات ترتيب حرکت قطارها……………………………………………………………………………………………
119
4-2-1-2
بهره گیری از الگوريتم ژنتيک جهت يافتن زمان حرکت هر قطار……………………………………………………………
129
4-2-1-3
بهره گیری از الگوريتم اجتماع بهينه ذرات جهت يافتن زمان حرکت هر قطار……………………………………….
130
4-4
مشخصات الگوريتمهاي ژنتيک و اجتماع بهينه ذرات به کار رفته………………………………………………………
131
4-5
مقايسه زمانهاي اجرا…………………………………………………………………………………………………………………………….
131
فصل پنجم
بحث و نتيجه­گيري……………………………………………………………………………………………………………………………….

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

133
5-1
نتيجه گيري………………………………………………………………………………………………………………………………………….
134
5-2
مقايسه با اقدامات پيشين……………………………………………………………………………………………………………………..
136
5-3
پيشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
137
5-3-1
بهبود ضريب بار با گسترش بارهاگرمايشي………………………………………………………………………………………….
137
5-3-2
بهبود ضريب بار با بهره گیری از خودروهاي الکتريکي……………………………………………………………………………..
138

مراجع……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
139
 

 

فهرست جدولها
1-1
مقايسه ي رشد مصرف در روز وقوع حداقل بار سالهاي 78 و 84………………………………
8
1-2
مقايسه ي رشد مصرف در روز حداكثر بار سالهاي 78 و 84………………………………………
8
1-3
مقادير ضريب بار طي سالهاي 73 تا 84………………………………………………………………………
17
1-4
حداکثر نياز مصرف، انرژي روزانه و ضريب بار در سال 87………………………………………….
18
1-5
حداقل نياز مصرف، انرژي روزانه و ضريب بار در سال 87…………………………………………..
19
1-6
حداکثر نياز مصرف، انرژي روزانه و ضريب بار در سال 88………………………………………….
19
1-7
حداقل نياز مصرف، انرژي روزانه و ضريب بار در سال 88…………………………………………..
19
1-8
پيك بار شبكه سراسري برق ايران طي سالهاي ١٣٨٦ تا ١٣٩٥ به ازاي سناريوي ادامه وضع موجود (مگاوات) ………………………………………………………………………………………..
21
1-9
پيك بار شبكه سراسري برق ايران طي سالهاي ١٣٨٦ تا ١٣٩٥ به ازاي سناريوي رشد معتدل (مگاوات)…………………………………………………………………………………………………..
21
1-10
پيك بار شبكه سراسري برق ايران طي سالهاي ١٣٨٦ تا ١٣٩٥ به ازاي سناريوي رشد سريع (مگاوات)……………………………………………………………………………………………………..
21
1-11
انرژي الكتريكي مورد نياز در ايران طي سالهاي ١٣٨٦ تا ١٣٩٥ به ازاي سناريوي ادامه وضع موجود(گيگاوات ساعت)……………………………………………………………………………..
22
1-12
انرژي الكتريكي مورد نياز در ايران طي سالهاي ١٣٨٦ تا ١٣٩٥ به ازاي سناريوي رشد معتدل (گيگاوات ساعت)………………………………………………………………………………………
23
1-13
انرژي الكتريكي مورد نياز در ايران طي سالهاي ١٣٨٦ تا ١٣٩٥ به ازاي سناريوي رشد سريع (گيگاوات ساعت)………………………………………………………………………………………..
23
1-14
ميانگين شاخص انتشار گازهاي آلاينده و گلخانه­اي از بخش نيروگاهي کشور طي سالهاي 80 تا 87 (گرم بر کيلووات ساعت)…………………………………………………………………
33
1-15
ميزان انتشار گازهاي آلاينده و گلخانه­اي نيروگاههاي وزارت نيرو بر اساس نوع نيروگاه در سال 87 (تن)………………………………………………………………………………………………
33
1-16
مقدار انتشار انواع آلاينده­ها در نيروگاههاي کشور به تفکيک نوع سوخت مصرفي در سال 1387 (تن)…………………………………………………………………………………………………………..
34
1-17
علل گرايش به ظرفيت سازي به جاي بهينه سازي……………………………………………………..
39
1-18
پيش بيني انرژي الكتريكي مورد نياز بخش حمل و نقل در ايران (گيگاوات ساعت)…
43
1-19
انرژي الكتريكي مورد نياز بخش حمل و نقل در ايران تا سال 1395 بر اساس اهداف سند چشم انداز (گيگاوات ساعت)………………………………………………………………………………..
43
4-1
معرفي حالات مختلف حرکت قطارها…………………………………………………………………………..
120
فهرست شکلها
1-1
تغييرات بار فصل بهار طي سالهاي 84 تا 88 ……………………………………………………………..
4
1-2
تغييرات 24 ساعته نياز مصرف شبکه سراسري در فصل بهار سال 84 ……………………..
4
1-3
تغييرات بار فصل تابستان طي سالهاي 84 تا 88 ………………………………………………………
4
1-4
تغييرات 24 ساعته نياز مصرف شبکه سراسري در فصل تابستان سال 84………………..
5
1-5
تغييرات بار فصل پاييز طي سالهاي 84 تا 88……………………………………………………………..
5
1-6
تغييرات 24 ساعته نياز مصرف شبکه سراسري در فصل پاييز سال 84……………………..
5
1-7
تغييرات بار فصل زمستان طي سالهاي 84 تا 88………………………………………………………..
6
1-8
تغييرات 24 ساعته نياز مصرف شبکه سراسري در فصل زمستان سال 84………………..
6
1-9
پيک بار ساليانه شبکه سراسري طي سالهاي 70 تا 88………………………………………………
9
1-10
مقايسه رشد توليد برق در ايران با ساير کشورها…………………………………………………………
9
1-11
سهم بارهاي مختلف در مصرف انرژي الکتريکي………………………………………………………….
10
1-12
پيک بار هفتگي شبکه سراسري در سالهاي 84 تا 88………………………………………………..
11
1-13
متوسط دماي حداکثر شهرهاي اهواز، تهران و تبريز در 84 تا 88…………………………….
11
1-14
منحني انرژي مصرفي روزانه در هفته پيک کل سيستم……………………………………………..

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

13
1-15
منحني انرژي مصرفي روزانه در هفته پيک منطقه معتدل(تهران)……………………………..
14
1-16
منحني انرژي مصرفي روزانه در هفته پيک منطقه گرمسير(خوزستان)……………………..
14
1-17
منحني بار روزهاي هفته تابستان و چند روز خاص به نسبت پيک بار سال 88………..
15
1-18
منحني تداوم بار در سالهاي 78 و 84………………………………………………………………………….
16
1-19
منحني تداوم بار سال 88……………………………………………………………………………………………..
17
1-20
منحني تداوم بار سالهاي 78 و 84………………………………………………………………………………
18
1-21
پيك بار سالانه شبكه سراسري برق ايران طي سالهاي ١٣٨٦ تا 1395……………………..
22
1-22
قدرت نامي نيروگاههاي کشور از سال 78 تا 88…………………………………………………………
24
1-23
قدرت نامي نيروگاههاي بخار کشور از سال 78 تا 88…………………………………………………
24
1-24
قدرت نامي نيروگاههاي گازي کشور را به تفکيک سن……………………………………………….
25
1-25
قدرت نامي نيروگاههاي برقآبي کشور را به تفکيک سن……………………………………………..
25
1-26
طریقه ضريب ذخيره توليد در روز حداکثر نياز مصرف همزمان نسبت به قدرت عملي در همان روز………………………………………………………………………………………………………………….
26
1-27
طریقه ضريب ذخيره توليد در روز حداکثر نياز مصرف همزمان نسبت به قدرت عملي در همان روز………………………………………………………………………………………………………………….
27
1-28
سهم عوامل مختلف را در بروز خاموشيها در سال 84…………………………………………………
27
1-29
سهم عوامل مختلف را در بروز خاموشيها در سال 88…………………………………………………
28
1-30
طریقه ضريب ذخيره توليد در روز حداکثر نياز مصرف همزمان نسبت به قدرت عملي در همان روز، سال 84………………………………………………………………………………………………….
28
1-31
طریقه ضريب ذخيره توليد در روز حداکثر نياز مصرف همزمان نسبت به قدرت عملي در همان روز، سال 88………………………………………………………………………………………………….
29
1-32
نياز مصرف در برنامه 20 ساله آينده با فرض اجرا نكردن برنامه­هاي مديريت مصرف..
41
1-33
كاهش حدود 20 درصدي كل نياز مصرف در سال 2025 با فرض اجراي برنامه­هاي مديريت مصرف……………………………………………………………………………………………………………..
41
1-34
مصرف نهايي برق در بخش مترو كشورهاي پيشرفته دنيا و مقايسه آن با ايران در سال 2006…………………………………………………………………………………………………………………..
42
1-35
برنامه پيک سايي مديريت سمت تقاضا………………………………………………………………………..
47
1-36
برنامه دره­زدايي مديريت سمت تقاضا…………………………………………………………………………..
48
1-37
برنامه جابجايي بار مديريت سمت تقاضا………………………………………………………………………
49
1-38
برنامه انعطاف پذير کردن بار مديريت سمت تقاضا……………………………………………………..
50
1-39
برنامه صرفه جويي مديريت سمت تقاضا……………………………………………………………………..
51
1-40
برنامه رشد بار مديريت سمت تقاضا……………………………………………………………………………..
52
1-41
منحني بار کشور ترکيه…………………………………………………………………………………………………
54
1-42
ميزان کاهش اوج بار شيکه سراسرسي با اجراي برنامه تعطيلات صنايع بزرگ………….
55
1-43
انرژي مصرفي فولاد مبارکه در تابستان 88…………………………………………………………………
55
1-44
انرژي مصرفي فولاد اهواز در تابستان 88…………………………………………………………………….
55
1-45
انرژي مصرفي کارخانه ايرالکو در تابستان 88………………………………………………………………
56
3-1
فلوچارت الگوريتم ژنتيک……………………………………………………………………………………………..
109
4-1
منحني بار مصرفي ايران……………………………………………………………………………………………….
116
4-2
منحني توان مصرف پيشنهادي گنبدي قطارها جهت تسطيح منحني بار………………….
117
4-3
منحني توان مصرفي قطار a در يک دوره تناوب سير………………………………………………….
118
4-4
منحني توان مصرفي قطار b در يک دوره تناوب سير…………………………………………………
119
4-5
منحني توان مصرفي قطار c در يک دوره تناوب سير………………………………………………….
119
4-6
منحني توان مصرفي قطار d در يک دوره تناوب سير…………………………………………………
119
4-7
حالت 1 ترتيب حرکت قطارهاي برقي…………………………………………………………………………
121
4-8
حالت 2 ترتيب حرکت قطارهاي برقي…………………………………………………………………………
121
4-9
حالت 3 ترتيب حرکت قطارهاي برقي…………………………………………………………………………
121
4-10
حالت 4 ترتيب حرکت قطارهاي برقي…………………………………………………………………………
122
4-11
حالت 5 ترتيب حرکت قطارهاي برقي…………………………………………………………………………
122
4-12
حالت 6 ترتيب حرکت قطارهاي برقي…………………………………………………………………………
122
4-13
حالت 7 ترتيب حرکت قطارهاي برقي…………………………………………………………………………
123
4-14
حالت 8 ترتيب حرکت قطارهاي برقي…………………………………………………………………………
123
4-15
حالت 9 ترتيب حرکت قطارهاي برقي…………………………………………………………………………
123
4-16
حالت 10 ترتيب حرکت قطارهاي برقي……………………………………………………………………….
124
4-17
حالت 11 ترتيب حرکت قطارهاي برقي……………………………………………………………………….
124
4-18
حالت 12 ترتيب حرکت قطارهاي برقي……………………………………………………………………….
124
4-19
حالت 13 ترتيب حرکت قطارهاي برقي……………………………………………………………………….
125
4-20
حالت 14 ترتيب حرکت قطارهاي برقي……………………………………………………………………….
125
4-21
حالت 15 ترتيب حرکت قطارهاي برقي……………………………………………………………………….
125
4-22
حالت 16 ترتيب حرکت قطارهاي برقي……………………………………………………………………….
126
4-23
حالت 17 ترتيب حرکت قطارهاي برقي……………………………………………………………………….
126
4-24
حالت 18 ترتيب حرکت قطارهاي برقي……………………………………………………………………….
126
4-25
حالت 19 ترتيب حرکت قطارهاي برقي……………………………………………………………………….
127
4-26
حالت 20 ترتيب حرکت قطارهاي برقي……………………………………………………………………….
127
4-27
حالت 21 ترتيب حرکت قطارهاي برقي……………………………………………………………………….
127
4-28
حالت 22 ترتيب حرکت قطارهاي برقي……………………………………………………………………….
128
4-29
حالت 23 ترتيب حرکت قطارهاي برقي……………………………………………………………………….
128
4-30
حالت 24 ترتيب حرکت قطارهاي برقي……………………………………………………………………….
128
4-31
منحني منتج از حرکت قطارها طبق برنامه زمانبندي الگوريتم ژنتيک……………………….
130
4-32
منحني منتج از حرکت قطارها طبق برنامه زمانبندي الگوريتم اجتماع بهینه ذرات…..
131
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

 

کلیات پژوهش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مطالعات بار بخشهاي گسترده­اي از مباحث مربوط به صنعت برق و انرژي الکتريکي يک کشور را در بر مي­گيرد. اين مطالعات جهت شناسايي و آناليز عوامل مؤثر بر انرژي الکتريکي مصرفي صورت مي­گيرد، که قسمت عمده اي از اين مطالعات روي تغييرات بار، تغييرات طریقه پيک بار سالانه و برآورد مصارف بخشهاي مختلف، طي سال هاي آتي صورت مي­گيرد.

 

1-1- ديدگاههاي توليد

در ديدگاه ملي، منافع عمومي کشور نظير منافع سياسي، امنيت ملي و اجتماعي مقدم بر مطالعات اقتصادي بوده و حتي مي­تواند در تناقض با آن نیز باشد. در کشورهاي توسعه­يافته، با در نظر داشتن شفافيت نرخ انواع حامل­هاي انرژي و کالا و نیز عدم وجود يارانه­هاي بخشي و بين­بخشي حامل­هاي انرژي و خدمات، ديدگاه ملي مترادف با ديدگاه کاملاً اقتصادي بنگاهي خواهد بود. اما اين امکان نيز هست که برخي اقدامات، جهت روبرو شدن با برخي شرايط و حوادث پيش­بيني نشده مانند بحران­هاي سياسي و ملاحظات زيست محيطي، نظیر سياست هاي موقت حمايتي و قوانين کلي در کشورهاي توسعه­يافته­ي داراي صنعت برق با ديدگاه کاملاً اقتصادي نيز بروز دهد، که موقتاً باعث تفکيک دو ديدگاه ملي و بنگاهي از يکديگر گردد. بنابراين در مطالعه و ديدگاه ملي، عدم حذف يارانه­هاي سوخت و اعمال هزينه­هاي زيست­محيطي و نيز در نظر گرفتن سياستهاي حمايتي مي­توانند صنعت برق کشوري را در زمره­ي ديدگاه­هاي ملي نگه دارد. اما ديدگاه بنگاهي، ديدگاهي کاملاً متفاوت و حتي در مواردي متناقض با ديدگاه ملي می باشد. در ديدگاه بنگاهي، سناريوهاي سرمايه­گذاري پيش­رو نگاه کاملاً اقتصادي به خود مي­گيرد. در ايران شرکت برق و به عبارت بهتر توانير، همان بنگاه مي­باشد که از يارانه­هاي بخشي و بين­بخشي گسترده­اي بهره مي­برد. اگر بخواهيم تفاوت عمده دو ديدگاه را بيان کنيم، بايد وجود يا عدم وجود پرداخت يارانه و اقتصاد باز يا انحصارگرايي را در وجود يا عدم وجود هر ديدگاه جستجو کنيم. اما به هر حال اميد می باشد در افق بلند مدت و با در نظر داشتن برنامه­ريزي­هاي صورت گرفته در برنامه­هاي توسعه­اي کشور، اين دو ديدگاه (همانند کشورهاي برخوردار از صنعت برق پيشرفته) به يکديگر نزديک شده و يکي شوند.

تعداد صفحه : 193

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان