پایان نامه های ارشد

پایان نامه برق در مورد طراحی نوسان‌ساز Cross-Coupled LC با نویز فاز کم

تکه هایی از این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • چگالی طیف توان نویز

طیف نویز که آن را “چگالی طیفی توان” (PSD) نیز می­نامند، نشان می­دهد که سیگنال چه مقدار توان در هر فرکانس حمل می­کند. به بیانی دیگر PSD سیگنال نویز توان متوسطی می باشد که سیگنال نویز در یک هرتز پهنای باند اطراف فرکانس خاص f حمل می­کند. سیگنال نویز x(t) نشان داده شده در شکل (2-25) را در نظر بگیرید. برای محاسبه­ی توان متوسط نویز در پهنای باند 1 هرتز در فرکانس خاص f1، آن را آغاز از یک فیلتر میان­گذر با فرکانس مرکزی f1 و پهنای باند 1 هرتز عبور داده و طبق ارتباط­ی (2-21) با متوسط­گیری از توان دوم سیگنال عبور یافته از فیلتر، چگالی طیف توان سیگنال نویز در فرکانس f1 بدست می­آید. با تکرار این فرایند و بهره گیری از فیلترهایی با فرکانس مرکزی متفاوت طیف توان نویز مورد نظر بدست می­آید که در شکل (2-25) نشان داده شده می باشد. بیشتر منابع نویزی که در تحلیل­ها لازم می باشد PSD مشخصی دارند. با مشخص بودن آن می­توان اثر منابع نویز را به راحتی در مدار تحلیل نمود.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word