پایان نامه های ارشد

پایان نامه برق درباره اثر عیوب بر نحوه تغییر پاسخ فرکانسی

تکه هایی از این پایان نامه :

     تحلیل مداری مدل متمرکز

به مقصود تحلیل مداری مدل مزبور از قوانین حاکم بر مدار­های الکتریکی بهره گیری خواهد گردید. با در نظر داشتن مرجع [55]از روش درخت­نرمال[1] و تحلیل کاتست­اساسی[2] و حلقه­اساسی[3] بهره گیری خواهد گردید. در این روش مدل مداری تبدیل به یک درخت نرمال می­گردد. در درخت نرمال، به مسیر­های حداقلی که بین دو راس مجزا پیوند مستقر می­کند، شاخه­های درخت[4] می­گویند و مابقی یال­های درخت به عنوان لینک[5] انتخاب می­شوند. در هر درخت بایستی تمام منابع مستقل اعم از ولتاژی یا جریانی، به عنوان یک شاخه از درخت انتخاب گردند. قدم بعدی در ساختن درخت نرمال، تبدیل تمام مقاومت­های سری بصورت کنداکتانس و تبدیل همه کنداکتانس­های موازی به صورت مقاومت می­باشد. این دو نکته را می­توان در معادلات (‏4‑3) و (‏4‑4) نظاره نمود.

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word