پایان نامه های ارشد

پایان نامه برق با موضوع برنامه مشارکت واحدها با در نظر گرفتن قیود امنیتی

عنوان کامل پایان نامه : مشارکت واحدها با در نظر گرفتن قیود امنیتی در حضور مزرعه بادی

تکه هایی از این پایان نامه :

2  قیود موجود در مسئله مشارکت واحدها با قیود امنیتی در حضور مزرعه بادی

در این قسمت به قیود مختلفی که نسبت به فصل2 تغییر کرده و در مسئله بهینه سازی بهره گیری شده تصریح می­گردد.

– قید مربوط به تعادل بازار[1]

– حداقل و حداکثر توان تولیدی هر واحد

– حداکثر شیب افزایشی و یا کاهشی واحدها

– حداقل زمان خاموش بودن و یا روشن بودن هر واحد

– محدودیت­های حداکثری مربوط به انواع مختلف رزرو و قطع بار

– قیود شبکه : همچون فصل2 برای رهایی از تعداد قیود، روابط مربوط به وضعیت سیستم بعد از وقوع سناریوهای مختلف بگونه­ای مدل می‏گردد که تنها در نظر گرفتنِ یک متغیر برای هر نوع رزرو پیشنهادی کافی باشد. ارتباط (3-3) اظهار می‏کند که در صورت رخداد حوادث، بایستی حداقل توان مصرفی باس و توان خروجی از باس توسط خطوط، با بهره گیری از رزروهای بالارونده در هر باس تامین گردد [41].

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 thesis-power-word