پایان نامه های ارشد

مقاله فارسی رایگان پایان نامه برق با موضوع:شکل دهی جریان ترانزیستور

تکه هایی از این پایان نامه :

  • مدل­های نویز فاز

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

فرآیند تبدیل منابع نویز موجود در یک نوسان‌ساز به تغییرات تصادفی فاز آن دارای پیچیدگی­های زیادی می­باشد. تاکنون مدل­های مختلفی برای اظهار نویز فاز ارائه شده می باشد[22]-[24]. اما در حال حاضر طراحان فقط از دو مدل قابل درک­تر [22] و [23] برای توجیه این پدیده بهره گیری می­کنند. به کمک این مدل­ها، نویز فاز یک نوسان‌ساز قبل از ساختن آن می­تواند تخمین زده گردد. همچنین این مدل­ها بینش طراح را برای طراحی نوسان‌ساز با نویز فاز کمتر افزایش می­کند. چندین مدل برای نویز فاز نوسان‌ساز ­ها اظهار شده می باشد که در ادامه دو نوع برجسته­تر آن مطالعه شده می باشد.

  • مدل لسون: یک مدل تجربی برای نویز فاز

اولین مدل برای نویز فاز در سال 1966 میلادی توسط لسون[1] ارائه شده می باشد [22] و برای مدت­ها به عنوان تنها معیار برای محاسبات نویز فاز مطرح بوده می باشد و هنوز هم کاربردهای زیادی دارد. لسون نوسان‌ساز را سیستمی خطی و تغییر­ناپذیر با زمان در نظر گرفته و با بهره گیری از تئوری فیدبک و ارائه یک مدل کلی بر حسب بعضی پارامترهای تاثیرگذار بر نویز فاز، کوشش در تخمین نویز فاز دارد. شکل (2-36) تقریبا نتایج حاصل از اندازه­گیری­های تجربی نویز فاز تولید شده از یک نوسان‌ساز­ را نشان می­دهد. در یک افست فرکانسی کم نویز فاز با نسبت توان سوم افست فرکانسی کاهش می­یابد (به بیانی دیگر با شیب -30dB/dec). سپس از یک گوشه فرکانسی  این شیب به -20dB/dec افزایش می­یابد. در نهایت در افست­های فرکانسی بزرگ این شیب صفر شده و منحنی صاف می­گردد.

[1]Lesson

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word