پایان نامه های ارشد

پایان نامه برق:مشارکت واحدها با در نظر گرفتن قیود امنیتی در حضور مزرعه بادی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تکه هایی از این پایان نامه :

2 مروری بر منابع

بهره­برداران مختلف سراسر دنیا روش های مختلفی را برای بدست آوردن برنامه امنیتی بکارگیری واحدها بکار می برند [7]. انواع قیود مثل قیود مربوط به شبکه، وضعیت واحدها، قراردادهای دو طرفه و … بایستی در این مسئله درنظر گرفته شوند [15]. [16]، [17]، [18]،[19]، [20]،[21]،[22]، [23]، [24]، [25]،[26]،

برای هر روش که بهره­بردار مستقل شبکه[1] برای حل مسئله امنیتی بکارگیری واحدها و یا مسئله پخش بار اقتصادی امنیتی درنظر می­گیرد و برای هر نوع تابع هدفی که لحاظ نماید تعداد زیاد متغیرها و قیود در سیستم­های گسترده به طولانی شدن زمان حل برنامه منجر می­گردد. بعلاوه در این گونه سیستم­ها مسئله امنیتی بکارگیری واحدها یک مسئله بهینه­سازی با ابعاد گسترده، شامل ترکیبی از متغیرهای صحیح و حقیقی[2]، غیرمحدب[3] و غیرخطی[4] می­باشد. پس روش­های سریع و غیردقیق متداول عموماً ما را به پاسخ­های بهینه محلی[5] می­رسانند و یا قادر به حل مسئله نیستند. [27]، [28]، [29]

در مراجع [16]-[29]  با بهره گیری از روش­های هوشمند مختلف مانند ازدحام ذرات، ژنتیک، مورچگان، سرد شدن فلزات و یا روش­های ترکیبی به بهینه­سازی مشارکت واحدها پرداخته شده می باشد. روش­های هوشمند به لحاظ همگرایی عددی و همچنین سرعت حل بهینه­سازی مورد قبول نمی­باشد [4].

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word