پایان نامه های ارشد

پایان نامه با موضوع طراحی نوسان‌ساز Cross-Coupled LC با نویز فاز کم

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تکه هایی از این پایان نامه :

  • نویز

نویز در وقع سیگنال الکتریکی تصادفی و ناخواسته­ای می باشد که روی عملکرد سیستم تاثیر نامطلوبی دارد. این سیگنال­ها منابع گوناگونی دارند و معمولا به دو دسته­ نویز تداخلی و ذاتی تقسیم می­شوند. نویز تداخلی ناشی از اثر متقابل ناخواسته­ی میان مدار و دنیای خارج و یا میان قسمت­های مختلف یک مدار می­باشد. به عنوان مثال از نویزهای این دسته می­توان به نویز منبع تغذیه، نویز بدنه­ی ترانزیستورها و یا تداخل الکترومغناطیسی میان سیم­ها و غیره تصریح نمود که وابسته به فرایند ساخت می باشد و با دقت در طراحی می­توان آنها را کاهش داد. نویز ذاتی از خواص اساسی مدار ناشی می­گردد و می­توان آنها را با تکنیک­های کاهش نویز کاهش داد اما نمی­توان حذف نمود. از نویزهای این دسته می­توان به  نویز حرارتی و فلیکر ترانزیستورها و نویز حرارتی مقاومت نام برد. در این قسمت آغاز چند نمونه از خواص نویز مطالعه شده و سپس منابع نویز موجود در نوسان‌ساز و مدل­های مربوطه برای تحلیل مداری آنها معرفی می­گردد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word