مهندسی کامپیوتر

منبع پایان نامه : پایان نامه ارشد رشته مهندسی کامپیوتر: استخراج ویژگی مناسب برای تشخیص سیگنال­های حرکات ارادی EEG

گرایش هوش مصنوعی

با عنوان : استخراج ویژگی مناسب برای تشخیص سیگنال­های حرکات ارادی EEG

دانشگاه صنعتی شاهرود

دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

گروه هوش مصنوعی

عنوان:

استخراج ویژگی مناسب برای تشخیص سیگنال­های حرکات ارادی EEG

اساتید راهنما:

دكتر علی اکبر پویان

استاد مشاور:

دکتر کاویان قندهاری

دکتر هادی گرایلو

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

فصل اول

مقدمه.

1-1-  مقدمه……………………………… 1

1-2-  تاریخچه BCI…………………………….

1-3-  کاربردهای BCI…………………………….

1-4-  تعریف مساله…………………………….. 7

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

1-5   – ساختار پایان نامه…………………………….. 7

فصل دوم

سیگنالهای مغزی………………………………

2-1- مقدمه…………………………….. 9

2-2- کشف سیگنالهای مغزی……………………………… 10

2-3- ثبت سیگنالهای مغزی……………………………… 11

2-4- پیش پردازشها روی سیگنالهای مغزی……………………………… 12

فصل سوم

مروری بر تحقیقات انجام شده در زمینه دسته بندی سیگنالهای مغزی…………….

3-1- مقدمه…………………………….. 16

3-2- معرفی داده ­های موجود…………………………….. 17

3-2-1- مشخصات دادههاي ثبت شده توسط گروه دانشگاهColorado……………..

3-2-2- مشخصات داد ههاي ثبت شده توسط گروه Graz……………………………..

3-2-3- مشخصات دادههای MIT-BIH……………………………….

3-3- استخراج ویژگی……………………………… 20

3-4- دسته بندی……………………………… 23

فصل چهارم.

مقایسه تحلیلی تبدیل فوریه ، موجک و والش  

4-1- مقدمه…………………………….. 25

4-2- تبدیل فوریه…………………………….. 25

4-3- تبدیل موجک……………………………….. 30

4-3-1- مقیاس…………………………….. 32

4-4- تاریخچه تبدیل والش……………………………….. 35

4-4-1- توابع والش………………………………… 35

4-4-2- تبدیل والش………………………………… 36

فصل پنجم

توصیف روش پیشنهادی 

5-1- مقدمه…………………………….. 40

5-2- پایگاه داده مورد بهره گیری……………………………. 40

5-3- حذف نویز…………………………….. 42

5-3-1- واکاوی مولفه های مستقل……………………………… 43

5-3-2- حذف نویز با بهره گیری از واکاوی مولفه های مستقل…………. 44

5-3-3- حذف نویز با بهره گیری از تبدیل موجک……………………………….. 46

5-3-4- حذف نویز با بهره گیری از تبدیل والش………………………………… 47

5-3-5- حذف نویز با بهره گیری از روش ترکیبی تبدیل والش و ICA……………

5-4- استخراج ویژگی……………………………… 51

5-4-1- آنتروپی …………………………….  52

5-4-2- استخراج ویژگی با بهره گیری از تبدل والش………………. 53

5-4-3- استخراج ویژگی با بهره گیری تبدیل فوریه و موجک……………. 53

5-5- ماشین بردار پشتیبان (Support Vector Machin)…………………………….

5-5-1- ابر صفحه جداساز…………………………….. 55

5-5-2- جداسازی غیر خطی………………………………. 58

فصل ششم

نتایج و نتیجه گیری………………………………

6-1- مقدمه…………………………….. 60

6-2- حذف نویز…………………………….. 61

6-3- معیارهای ارزیابی……………………………… 65

6-3-1- نسبت سیگنال به نویز (Signal to Noise Rate)…………………………….

6-3-2- میانگین مربع خطا (Mean Square Error)…………………………….

6-3-3- جذر میانگین تفاضل مربعات(درصد)(Percentage Root Mean Square Difference)………..

6-4- استخراج ویژگی……………………………… 68

6-4-1- ویژگیهای تبدیل والش………………………………… 69

6-4-2- ویژگیهای تبدیل فوریه…………………………….. 72

6-4-3- ویژگیهای تبدیل موجک……………………………….. 76

6-5- مقایسه با کارهای مرتبط بر روی این مجموعه داده………….. 80

6-6- نتیجه گیری……………………………… 83

6-7- پیشنهاد ها……………………………. 85

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

منابع:………………………………. 86

چکیده:

در این پایان­نامه قصد داریم با ارائه یک ویژگی مناسب اقدام دسته بندی را بر روی سیگنال­های مغزی انجام دهیم. برای این مقصود آغاز از سیگنالهای مغزی نویز دستگاه ثبت حذف می گردد سپس از این سیگنال­­ها با بهره گیری از تبدیل والش و آنتروپی ویژگی استخراج می گردد. بعد از استخراج ویژگی ، بر اساس این ویژگی­ها اقدام دسته بندی انجام می گردد.

اولین پیش پردازش برای دسته بندی سیگنال­های مغزی حذف نویز از این سیگنال­ها می­باشد. در این پایان­نامه دو روش کلاسیک حذف نویز و دو روش پیشنهادی حذف نویز مطالعه می­گردد. آغاز با بهره گیری از روش کلاسیک ICA ، تبدیل موجک و دو روش پیشنهادی تبدیل والش و روش ترکیبی والش و ICA از سیگنال حذف نویز می­گردد. برای داشتن یک ارزیابی از این چند روش، نتایج حاصل از این چهار روش با بهره گیری از سه معیار، نسبت سیگنال به نویز(SNR)، میانگین مربع خطا(MSE) و جذر میانگین تفاضل مربعات(درصد) (PRD) ارزیابی می­گردد. نتایج ارزیابی با بهره گیری از این معیار­ها نشان داد که روش ترکیبی والش و ICA و تبدیل والش دارای کمترین مقدار میانگین مربع خطا می­باشد. همچنین این دو روش دارای بیشترین مقدار نسبت سیگنال به نویز و جذر میانگین تفاضل مربعات(درصد) می باشد.

بعد از حذف نویز از سیگنال، به بحث استخراج ویژگی از سیگنال­ها و دسته بندی آنهاپرداخته می­گردد. ویژگی­های استخراج شده تعداد ویژگی کمی می باشد و یک بردار ویژگی 22 مولفه ای می باشد. این ویژگی ها مربوط به آنتروپی تبدیل والش کانال های سیگنال، آنتروپی تبدیل والش کل سیگنال، توان تبدیل والش کانال های سیگنال و توان تبدیل والش کل سیگنال می­باشد. برای ارزیابی کارایی این ویژگی­ها همین ویژگی­ها، نیز با بهره گیری از تبدیل موجک و فوریه استخراج می­شوند و اقدام دسته بندی بر اساس ویژگی­های استخراجی این سه روش به گونه جداگانه انجام می­گردد. بعد از استخراج ویژگی، بر اساس ویژگی­های استخراجی، به دسته بندی سیگنال­ها با بهره گیری از طبقه بندی کننده SVM و نزدیکترین همسایه پرداخته می گردد. نتایج حاصل نشان می­دهد که دسته بندی با بهره گیری از ویژگی­های استخراجی تبدیل والش به مراتب بهتر از دسته بندی بر اساس ویژگی­های دو تبدیل دیگر می باشد. نرخ تشخیص با بهره گیری از روش پیشنهادی و svm، 42.5 درصد و با روش نزدیکترین همسایه 39.0 درصد می باشد.

در مقایسه ای دیگر، نتایج حاصل با نتایج پیاده سازی شده بر روی این مجموعه داده، در چهارمین دوره مسابقات BCI مقایسه شده می باشد. نتایج نشان داد که روش دسته بندی با بهره گیری از تبدیل والش از همه­ی روشها به غیر از نفر اول بهتر می باشد.. اما مزیتی که روش پیشنهادی نسبت به همه روشها دارد این می باشد که در بحث زمانی این روش دارای مجموع زمان تست و آموزش کمی می باشد. این زمان 52 ثانیه می باشد که نسبت به روش اول که 403 و 640 ثانیه می باشد به مراتب بهتر می باشد.

فصل اول: مقدمه

1-1- مقدمه

تعامل بشر با کامپیوتر (HCI)[1] امروزه کاربردهای گسترده ای دارد. این رشته علم مطالعه تعامل کامپیوتر و بشر می باشد. در واقع این علم نقطه تقاطع دانش کامپیوتر، علوم رفتارشناسی طراحی و چند علم دیگر می باشد. ارتباط و تعامل کامپیوتر وانسان از طریق واسط اتفاق می‌افتد. که شامل نرم‌افزار و سخت‌افزار می باشد. یک تعریف دقیق آن چنین می باشد:

علم تعامل کامپیوتر و بشر یک رشته مرتبط با طراحی ارزیابی و پیاده سازی سیستم‌های محاسباتی متقابل برای بهره گیری بشر در مطالعه پدیده‌های مهم پیرامون اوست. این رشته شاخه‌هایی از هر دو طرف درگیر را شامل می گردد مثلا گرافیک کامپیوتری، سیتم‌های عامل، زبان­هایی برنامه نویسی، تئوری ارتباطات و طراحی صنعتی برای قسمت کامپیوتری زبان‌شناسی، روانشناسی و کارایی بشر برای قسمت انسانی آن. این رشته به شاخه های زیادی تقسیم می­گردد که یکی از آنها واسط مغز و کامپیوتر(BCI)[2] می باشد.

مغز بشر توانايي انتشار امواجي الكتريكي و مغناطيسي را دارد كه مي توان با ثبت آنها علاوه بر كاربردهاي پردازشي به تشخيص برخي بيماري­ها و حتي برقراري ارتباط به صورت تلپاتي پرداخت. يكي از روش­هاي ثبت اين سيگنالها EEG)) [3] مي­باشد.

سیگنال­های الکتریکی مغزی را اولین بار دکتر هانس برگر[4] در سال 1920 شناسایی و ثبت نمود. با ثبت این سیگنال­ها کوشش بشر برای بهره گیری از این سیگنال­ها برای کاربرد­های مختلف شروع گردید. اکنون بیشترین بهره گیری­های که از این سیگنال­های می­گردد در تشخیص پزشکی و کمک به افراد ناتوان جسمی و فکری می باشد[1]. در اوایل ثبت این سیگنال­ها، به خاطر آشفته بودن و نویزی بودن این سیگنال­ها کار کردن بر روی و استخراج اطلاعات مفید از آنها مشکل بود.

در اوایل کشف سیگنال­های مغزی به دلیل نبودن دستگاه­های ثبت و ضبط مناسب بشر به این تصور بود که ارتباط بشر با محیط اطرافش سخت و غیر ممکن می باشد. اما با پیشرفت­های که در حوزه رایانه و الکترونیک صورت گرفت و با ابداع ابزار­های مناسب جهت ثبت سیگنال­های مغزی این ارتباط دور از دسترس نیست. امروزه BCI علمی می باشد که این ارتباط را مستقر می کند.

واسط مغز و رایانه از مجموعه‌ای از سنسور­ها و اجزای پردازش سیگنال تشکیل می­گردد که فعالیت مغزی فرد را مستقیما به یک سری سیگنال‌های ارتباطی یا کنترلی تبدیل می کند. در این سامانه آغاز بایستی امواج مغزی را با بهره گیری از دستگاه‌های ثبت امواج مغزی ثبت نمود که معمولا به دلیل دقت زمانی بالا و ارزان بودن و همچنین بهره گیری آسان، از EEG برای ثبت امواج مغزی بهره گیری می گردد. الکترودهای EEG در سطح پوست سر قرار می‌گیرند و میدان الکتریکی حاصل از فعالیت نورون‌ها[5] راه اندازه­گیری می‌کنند. در مرحله بعد این امواج مطالعه شده و ویژگی‌های مورد نظر استخراج می گردد و از روی این ویژگی‌ها می­توان حدس زد که کاربر چه فعالیتی را در نظر دارد. در شکل(-11) واحد­های پردازشی سیستم BCI را می­بینیم.

با در نظر داشتن پایین بودن نسبت سیگنال به نویز در این سیستم آغاز یک پیش پردازش و عملیات حذف نویز بر روی این سیگنال ها انجام می­گردد. مرحله بعد مرحله استخراج ویژگی می باشد که در فصل­های بعد در مورد انواع ویژگی­ها و روش های استخراج ویژگی صحبت می­کنیم در نهایت با بهره گیری از ویژگی­های استخراج شده اقدام دسته­بندی را انجام می­دهیم.

واسط مغز و رایانه ممکن می باشد ساختاری ثابت داشته باشد یا اینکه به صورت انطباقی باشد و خود را با مشخصه یا مشخصه­های سیگنال انطباق بدهد. همچنين ممكن می باشد از خروجي سيستم به نوعي به شخص مورد آزمايش فيدبك[6] داده گردد. اين روش به بيوفيدبك معروف می باشد.

در اولین همایش بین المللی که در ژوئن 1999 برگزار گردید یک تعریف معمول برای BCI به صورت زیر ارائه گردید[2]: (یک واسط مغز و رایانه یک سامانه ارتباطی می باشد که وابسته به مسیرهای خروجی نرمال سامانه عصبی جانبی و ماهیچه‌ها نیست) سيگنال­هاي الكتريكي مغز از نظر دامنه و فركانس با برخي ديگر از سيگنال­هاي حياتي همپوشاني دارند، لذا در تعريف BCI بر مستقل بودن سيگنال­ها از ساير سيگنال­هاي عصبي و عضلاني تاكيد شده می باشد.

2-1- تاریخچه BCI

اولین کوشش­ها در زمینه تعامل بشر با رایانه همزمان با کشف سیگنال­های EEG شروع گردید و دانشمندان کوشش کردند که بین این سیگنال­ها و فعالیت های مغزی ارتباط مستقر کنند[1]. اما با در نظر داشتن اینکه در آغاز این سیگنال­ها بسیار آشفته و دارای نویز بودند، از این سیگنال­ها فقط در پزشکی بهره گیری می­گردید و فقط پزشکان متخصص با در نظر داشتن تجربه از این سیگنال­ها می­توانستند استفاد کنند. اما رفته رفته با تولید دستگاه­های جدید و توانایی ثبت این سیگنال­ها با کیفیت بهتر، پژوهش­ها و تحقیقات بیشتری در این زمینه انجام گرفت.

در سال 1969، Elul [3]اولین کوشش را انجام داد. او بر روی سیگنال عملیات ریاضی کار نمود و نشان داد که اگر فرد عملیات فکری خاصی را انجام ندهد در %66 سیگنال مغزی آن توزیع گوسی می باشد و اگر فرد عملیات ریاضی انجام دهد در %32 سیگنال مغزی توزیع گوسی دارد و از طریق سیگنال مغز توانست تشخیص دهد که فرد چه عملیات فکری انجام می­دهد.

در دانشگاه Colorado دو محقق Keirn و Aunon تحقیقات خود را در این زمینه برای دسته­بندی پنج فعالیت مختلف ذهنی شروع کردند[4]. آنها در حين انجام پنج فعاليت ذهني مشخص و همزمان از چند كانال، سيگنال EEG را ثبت نمودند. سپس به كمك يك تفكيك كنندة بيز[1] از توان باند­هاي مختلف فركانسي بعنوان ويژگي­هايي جهت تفكيك اين فعاليت­هاي ذهني بهره گیری كردند. آنها در ضمن كار خود اين ايده را مطرح نمودند كه فعاليت­هاي مختلف ذهني مي­توانند بعنوان الفبايي جهت برقراري ارتباط مستقيم مغز با دنياي خارج بهره گیری گردد؛ بطوريكه شخص مي­تواند با تركيب و انتخاب توالي چند فعاليت مشخص مقصود خود را به دنياي خارج منتقل كند.

چند سال بعد دکتر Anderson و همکارانش [5,6] کار این دو محقق را ادامه دادند. اين گروه در اغلب كار­هاي خود از همان پنج فعاليت ذهني بهره گیری کردند. آنها پارامترهاي آماري همچون ضرايب(AR)[2] را تخمین زدند و با بهره گیری از این ضریب ویژگی­های را برای دسته بندی و تشخیص این پنج اقدام استخراج کردند. بعد از استخراج ویژگی به کمک شبکه عصبی اقدام دسته­بندی را انجام دادند.

Pfrutscheller و همکارانش [7-11] در مرکز Graz اتریش در تحقيقات خود از سيگنال­هاي ثبت شده در حين حركت انگشت تصریح و يا در حين تصور حركت دادن دست راست و چپ بهره گیری نموده­اند. آنها در كار­هاي خود از خروجي­هاي مختلفي همچون حركت يك نشانگر بر روي مانيتور، انتخاب حروف و كلمات و كنترل يك پروتز مصنوعي بهره گیری كرده­اند. آنها جهت استخراج ويژگي از چند روش بهره گیری کردند. روش اول استخراج پارامترهاي AR و روش ديگر محاسبة توان باندهاي مختلف فركانسي، كه اين باندها متناسب با شخص انتخاب مي­شوند. به گفته Pfrutscheller براي اين كار از يك تابع فاصلة وزندار جهت تعيين ميزان تأثير هر مؤلفة فركانسي بر اقدام دسته بندي بهره گیری شده می باشد. به اين روش (DSLVQ) [3] مي­گويند. اين اقدام براي تمام فركانس­ها در فاصله HZ 30-5 انجام مي­گردد تا مؤلفه­هاي فركانسي مناسب براي آن شخص بدست آيد. آنها براي دسته­بندي هم عموما از دو روش بهره گیری نموده­اند. روش اول روش­هاي مبتني بر شبكة عصبي (مانند LVQ)[4] و روش دوم مبتني بر تفكيك كننده­هاي خطي.[5] (LDA) آنها جهت بهبود عملكرد سيستم خود در برخي موارد از تكنيك­هاي بيو فيدبك هم بهره گیری نموده­اند. بعنوان مثال با نشان دادن يك فلش روي مانيتور از كاربر خواسته مي­گردد كه تصور حركت دادن دست راست يا چپ را ا نجام دهد. با انجام مكرر اين كار ، تفكيك كننده را براي تفكيك اين دو اقدام آموزش مي­دهند . سپس در مرحلة آزمايش هر بار كه از شخص خواسته مي­گردد كه حركت دادن يك دست را تصور كند با بهره گیری از تفكيك كنندة تعليم ديده سیگنال مغزی او را دسته­بندي مي كنند. هر بار بسته به ميزان خطاي تفكيك كننده يك علامت فلش با طولي متناسب با ميزان خطا روي صفحه رسم مي­گردد . اين علامت در واقع يك فيدبك می باشد كه با ديدن آن شخص سعي مي­كند كه هر بار طول علامت خطا را كم كند.

Wolpaw و همکارانش[12 ] بیشتر در زمینه پزشکی کار کردند لذا كارهاي آنها عموما از پشتوانة فيزيولوژيك خوبي برخوردار می باشد اما روش­هاي پردازشي آنها نسبتا ساده می باشد. اساس كار آنها بر اين مبناست كه افراد را مي­توان بگونه­اي آموزش داد كه بتوانند برخي از ویژگی­های سیگنال مغزی خود را کنترل کنند.

به گونه کلی مانند تحقیقاتی که در طی سالیان دراز در زمینه BCI انجام گرفته می باشد می توان به تصور حركت دادن دست راست و چپ ، حركت دادن انگشتان اشارة دو دست، انجام پنج فعاليت ذهني: حالت استراحت, نامه نگاري، شمارش، ضرب ذهني و دوران ذهني ، انجام عمليات ضرب با ميزان پيچيدگي مختلف، گوش دادن به انواع موسيقي، انجام فعاليتهاي احساسي و عاطفي و رانندگي شبيه سازي شده تصریح نمود که در هر زمینه محققین زیادی کار کرده­اند و به نتایج قابل قبولی دست یافته ­اند.

[1] Bayes

[2] Autoregressive

[3] Distinction Sensitive Learning Vector Quantization(DSLVQ)

[4] Learning Vector Quantization

[5] Linear Discriminant Analysis

[1] Human Computer Interface(HCI)

[2] Brain-Computer Interface(BCI)

[3] Electroencephalography

[4] Hans Berger

[5] neurons

[6] Feedback

تعداد صفحه : 105

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان