پایان نامه های ارشد

دانلود مقاله رایگان پایان نامه ارشد رشته برق شکل دهی جریان ترانزیستور

تکه هایی از این پایان نامه :

  • تعریف نویز فاز

همانند تمامی مدارات آنالوگ نوسان‌ساز­ها نیز نسبت به منابع نویز موجود حساس هستند. نویزهای محیطی و نویز ادوات الکتریکی هم دامنه و هم فرکانس خروجی را تحت تاثیر می­گذارد. نویز موجود در دامنه را با مکانیزم­های محدود­­سازی می­توان از بین برد درحالی که نویز موجود در فاز را نمی­توان با این روش کاهش داد. این نویز که با نام نویزفاز شناخته می­گردد، بعنوان نویز غالب مطالعه می­گردد و مانند پارامترهایی می باشد که همواره به عنوان یک مشکل اساسی در طراحی مدارات مورد توجه طراحان بوده می باشد[17]-[20]. برای یک نوسان‌ساز ایده­آل، خروجی را می­توان به صورت  بیان نمود که در آن A دامنه نوسان،  فرکانس نوسان و  ثابت فاز می باشد. در حوزه فرکانس طیف فرکانسی یک نوسان‌ساز ایده­آل همان­گونه که در شکل (2-33الف) نشان داده شده می باشد دو ضربه در  دارد. در این حالت پریود نوسان ثابت می باشد و نقاط گذر از صفر دقیقا در مضارب صحیحی از تناوب رخ می­دهد و در هیچ فرکانس دیگری انرژی ندارد. برای مثال اگر موج به یک فیلتر باند باریک با فرکانس مرکزی  اعمال گردد، برای خروجی صفر می باشد.

درنوسان‌ساز­های واقعی، نویز موجود در مدار دوره تناوب نوسانات را بطور تصادفی تغییر می­دهد. همانند این می باشد که در فرکانس غیر  نوسان می­کند، یعنی نقاط گذر از صفر در مضارب صحیحی از تناوب رخ نمی­دهد و طیف خروجی آن همان­گونه که در شکل (2-33b) نظاره می­گردد، حوالی ضربه­ی اصلی پوش­ دارد. بدین معنی که سیگنال در  انرژی محدودی دارد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word