پایان نامه های ارشد

پایان نامه ارشد رشته برق رزرو بالا رونده و پایین رونده در سمت تولید و مصرف

تکه هایی از این پایان نامه :

نتیجه گیری

با در نظر داشتن گسترش روز افزون بهره گیری از نیروگاه­های بادی در سیستم قدرت و همچنین هزینه پایین بهره­برداری از این نیروگاه­ها و نظر به اینکه با پیشرفت تکنولوژی هزینه نصب و اجرا به سرعت کاهش یافته، اکثر کشورها در راه بهره گیری از نیروگاه بادی به عنوان یک نیروگاه تجدید پذیر ارزان قدم برداشته­اند.

مشکل اصلی بهره گیری از نیروگاه های بادی عدم قطعیت در توان تولیدی این نوع واحدها می­باشد که برای بستن بازار در حضور این واحدهای تولیدی بایستی این عدم قطعیت در نظر گرفته گردد. با پیشرفت در روش­های پیش بینی باد، دقت قابل قبولی در این پیش بینی بدست آمده می باشد؛ در این پژوهش با مدل کردن باد با یک توزیع احتمال و تولید سناریوهای زیاد و سپس کاهش این تعداد سناریو به یک تعداد مناسب، عدم قطعیت توان تولیدی نیروگاه بادی در نظر گرفته گردید.

نظاره گردید که با حضور نیروگاه بادی مجموع توان تولیدی واحدها کمتر می­گردد اما برای جبران عدم قطعیت در تولید واحدهای بادی بایستی اندازه رزرو بیشتری برای شبکه در نظر گرفت، با این تفاصیل هزینه بهره­برداری از سیستم کاهش پیدا نمود. همچنین با امکان نصب نیروگاه بادی در باس­های مختلف هزینه­های متفاوتی برای برنامه مشارکت واحدها بدست می­آید، این موضوع بیانگر این می باشد که مکان سنجی نصب این نیروگاه در شبکه برای حفظ سرمایه، از دید بهره­بردار از اهمیت ویژه­ای برخوردار می باشد. با افزایش درصد نفوذ تولید بادی در سیستم قدرت هزینه بهره­برداری (و یا بستن بازار)  شبکه کمتر می­گردد. همچنین با افزایش اندازه عدم قطعیت در باد پیش­بینی شده هزینه بهره­برداری به علت افزایش سطح رزرو مورد نیاز سیستم افزایش می­یابد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word