پایان نامه های ارشد

پایان نامه ارشد رشته برق استفاده از الگوریتم بهینه سازی تجمع ذرات (PSO)

تکه هایی از این پایان نامه :

تشعشع چرنکوف[1] بازگشتی

 

تشعشع چرنکوف هنگامی رخ می دهد که ذرات باردار با سرعتی بالاتر از سرعت نور، وارد یک محیط دلخواه می شوند. اگر کاهش سرعت این ذره، زیاد نباشد می توان سرعت را تقریبا ثابت در نظر گرفت. جبهه موج کروی که توسط این ذره تشعشع می یابد، با در نظر داشتن حرکت ذره تاخیر دارد. در اشکال 3-5 و 3-6 نمایی از تشعشع چرنکوف نظاره می گردد. همانطور که در شکل مشهود می باشد در محیط راست گرد جبهه موج کروی در جهت خارج منبع حرکت می نماید و در محیط چپ گرد جبهه موج کروی در جهت داخل منبع در حرکت می باشد.

[1] Cherenkov

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word