زبان و ادبیات فارسی

متن کامل: پایان نامه ارشد رشته ادبیات فارسی : بررسی ساختار بینامتنی تذکرةالاولیای عطار

با عنوان : مطالعه ساختار بینامتنی تذکرةالاولیای عطار

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

 دانشکده علوم انسانی

گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی

پایان نامۀ تحصیلی جهت اخذ درجۀ کارشناسی ارشد

رشتۀ زبان و ادبیات فارسی

 عنوان:

مطالعه ساختار بینامتنی تذکرةالاولیای عطار

استاد راهنما:

دکتر پروین تاج بخش

 استاد مشاور:

دکتر جهاندوست سبزعلی­پور

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

چکیده.1

فصل اوّل. 2

كليات تحقيق.. 2

1ـ1ـ مقدمه. 3

1ـ2ـ پرسش‌هاي تحقيقي.. 6

1ـ3ـ فرضيه­هاي تحقيق.. 6

1ـ4ـ بيان و ضرورت مسئله. 6

1ـ5ـ اهداف تحقيق.. 7

1ـ6ـ روش تحقيق.. 7

1ـ7ـ پيشينۀ تحقيق.. 8

فصل دوم….9

زمینه­های تاریخی نثر تذکرةالاولیاء

2ـ 1ـ چيستي و تكامل نثر. 11

2ـ2ـ تصوف و نثر عرفاني: 17

2ـ2ـ1ـ درون­مايه­هاي نثرعرفاني.. 19

2ـ2ـ2ـ تذكره‌ها 20

2ـ3ـ زندگي عطار. 23

2ـ3ـ1ـ آثار عطار. 25

2ـ3ـ2ـ تذكرةالاولياء. 26

       2ـ3ـ2ـ1ـ تبارشناسي تذكرة‌الاولياء..27

2ـ4ـ عطار مؤلف… 28

فصل سوم. 31

مطالعه گفتمان عرفانی و مبانی نظری بینامتنیت… 31

3 ـ1 ـ افسانۀ تحول گفتماني عطار. 32

3ـ2ـ فراروايت چيست؟. 33

3ـ3ـ گفتمان چيست؟. 35

3ـ3ـ1ـ بيان ناپذيري تجربه در گفتمان عرفاني.. 38

3ـ3ـ2ـ گفتمان و استعاره 39

3ـ3ـ3ـ استعاره‌هاي گفتماني تذكرة‌الاولياء. 41

3ـ3ـ4ـ گفتگومندی گفتمانی.. 43

3ـ 4ـ باختین و نظریۀ گفتگومندی (dialogim) 45

3ـ5ـ نظریۀ بینامتنیت… 47

3ـ5ـ1ـ کاربردهای مفهومی بینامتنیت… 49

3ـ5ـ2ـ نسبت متون با یکدیگر. 49

3ـ5ـ4ـ بینامتنیت و نظریۀ ژرارژنت… 50

فصل چهارم. 53

مطالعه ساختار بینامتنی تذکرةالاولیاء. 53

4ـ1ـ ماهیت زبانی تذکرةالاولیاء. 54

4ـ2ـ مخاطب محوری تذکرةالاولیاء. 60

4ـ3ـ بازشناسی منابعِ تذکرةالاولیای عطار. 62

4ـ4ـ بازی متن­ها از طبقات صوفیه تا نفحات­الانس جامی.. 67

4ـ4ـ1ـ بازی متنها در تذکرةالاولیاء و رفتار زیبایی­شناختی عطار با زبان. 70

4ـ5ـ بینامتنیت یا نقد منابع. 74

4ـ6ـ مقایسۀ تطبیقی زندگی صوفیان در تذکرةالاولیاء، رسالۀ قشیریه و کشف­المحجوب… 81

4ـ6ـ1ـ جدول تطبیقی زندگینامۀ صوفیان. 84

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

4ـ7ـ شكل‌هاي بينامتنيت در تذكرةالاولياء. 87

4ـ8ـ تحليل‌ گفتماني‌ تذكرة‌الاولياء. 92

4ـ8ـ1ـ انسجام‌ متني‌ تذكرة‌الاولياء. 97

4ـ8ـ2ـ هدف متن یا نیّت­مندی نویسنده 98

4ـ8ـ3ـ الفاظ‌ انسجام‌ در تذكرة‌الاولياء. 103

4ـ9ـ ساختار روايت‌ در تذكرة‌الاولياء. 105

فصل پنجم. 111

بحث و نتيجه‌گيري.. 111

5ـ نتيجه‌گيري.. 112

منابع. 117

Abstract 121

چکیده

در ادبیات فارسی ایران، قرن پنجم، قرن گسترش متون عرفانی می باشد. همۀ این متون به شکل بینامتنی با یگدیگر ارتباط دارند. این ارتباط، تنها بازنمون یک گفتمان غالب نیست؛ بلکه نوعی تکرار الگوهای ساختاری و روایی می باشد. عطار بعد از یک قرن این سنّت را به شکل دیگری در یگانه اثر منثورش، تذکرة‌الاولیاء بازآفرینی کرده می باشد.

در این پژوهش کوشش شده می باشد، با روش ساختاری ـ تحلیلی به توصیف و تبیین ساختار بینامتنی تذکرةالاولیاء پرداخته گردد. از این رو کوشش شده می باشد تا در سه ساحت تاریخی، گفتمانی و بینامتنی، متن تذکرةالاولیاء تحلیل ساختاری گردد. در واقع دو رویکرد تاریخی و گفتمانی، تمهیدی می باشد برای تبیین ساختار بینامتنی تذکرةالاولیاء. نثر تذکرةالاولیاء از نظر تاریخی، کاملاً وابسته به الگوهای متنی نثر صوفیانۀ قرن پنجم می باشد. گفتمانی را که عطار بر آن اصرار دارد، همان گفتمان عرفانی می باشد که بر اساس فراروایت نجات­بخشی شکل گرفته می باشد. عطار پیش از این، این گفتمان را در مهمترین اثر منظومش، منطق الطیر آزموده بود. او در تذکرةالاولیاء روایت­ها و اقوال را از متون دیگر وام می­گیرد؛ اما رفتارش با زبان و نوع نگرشش به ساختارآفرینی، دیگرگونه می باشد. عطار کوشش کرده می باشد گفتمان زبان­شناختی خود را تغییر دهد و به ساختار دیگری دست یابد. عطار با ساختارآفرینی و انسجام بخشی به اثرش توانسته می باشد فرایند متن شدگیِ تذکرةالاولیاء را ارتقاء دهد و به متن خود بسنده و مستقلی دست یابد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

کلید واژه­ها: تذکرةالاولیاء، متون عرفانی قرن پنجم، بینامتنیّت، گفتمان، ساختار، انسجام.

 
   

1ـ1ـ مقدمه

متون عرفاني يكي از شاخه­هاي پربار ادبيات فارسي می باشد. اين متون به دليل ارتباط شفافي كه با تجربۀ عرفاني و تخيّل بشري دارد، منشأ زايش‌هاي هنري و تجربه­هاي زباني بيان‌ناپذير می باشد. تذكرةالاولياء نوشتۀ فريدالدين عطار نيشابوري، از مهم‌ترين متون نثر فارسي سدۀ هفتم و يكي از درخشان‌ترين منابع نثر صوفيه به­شمار مي‌رود. اين كتاب، يادنامۀ عارفان می باشد و بخش اصلي آن به يادكرد هفتاد و دو تن از اولياء اختصاص دارد كه نخستين آن‌ها امام جعفرصادق (ع) و آخرين آن‌ها هم حسين‌بن‌منصور حلاج می باشد. بخشي نيز به نام «ذكر متأخران از مشايخ كبار» ضميمۀ پايان كتاب می باشد كه با توضیح حال و ذكر سخنان بيست و پنج تن از مشايخ صوفيه اختصاص دارد. به نظر مي‌رسد كه اين بخش الحاقي می باشد و نمي‌توان قاطعانه آن را از عطار دانست.

آشنايي با تذكرة‌الاولياء دريچۀ بسيار مناسبي براي آشنايي با نثر كهن فارسي می باشد. همچنين براي آشنايي با انديشۀ صوفيه و عارفان نيز بسيار مفيد به نظر مي‌رسد. عطار تذكرة‌الاولياي خود را در نيمۀ دوم قرن ششم فراهم آورده می باشد. گويا مطالب اين كتاب را به تدريج گردآوري كرده می باشد. به اعتقاد پژوهشگران آخرين مطالب اين كتاب در سال 617 بسته شده می باشد. تذكرة‌الاوليا واپسين كتاب عطار می باشد و تنها اثر اوست كه به نثر نوشته شده می باشد. از سوي ديگر اين كتاب «آخرين نمونۀ بزرگ از آن دسته متون عرفاني می باشد كه در آن‌ها از ايماني ساده و ناب ياد شده می باشد. كمتر از يك سده پس از عطار، متون عرفاني خاصّه به دليل تأثير انديشه‌هاي ابن­عربي، بسيار پيچيده گردید. داعيۀ عارفان كه داراي چنان نگرشي منسجم و نظام‌مندي هستند كه مي‌تواند با آيين‌هاي فلسفي و كلامي رقابت كند، بل از آن‌ها نيز بالاتر رود، سرانجام منجر به پيدايش جهان‌بيني و سخن عرفاني مشكل و دقيقي گردید، كه فهم و شناخت آن نيازمند دانش فراواني می باشد كه پيش‌تر به دست آمده باشد. تذكرة‌الاولياء، بر عكس، از سادگي ايماني مي‌گويد و اين را به آساني نرم و روان و بسيار دلپذير مي‌گويد» (احمدي، 1379: 6).

كمتر متني به زبان فارسي نوشته شده كه توانسته در حدّ تذكرة‌الاولياء با بهره گیری از كمترين واژگان، زيباترين تصاوير را بيافريند و بيش‌ترين تأثير را در ذهن خوانندگان بگذارد اين گفته اگر چه كمي اغراق‌آميز به نظر مي‌آيد، اما بي‌ترديد زبان متن تذكرةالاولياء زباني زيبا و خواندني می باشد. برخي عقیده دارند كه عطار نخواسته زباني نو آورد يا شگردهاي تازۀ صرفي و دستوري به كار گيرد. او مي‌خواست به يك سنت بزرگ مرتبط گردد كه پيش از او آغاز شده بود اين می باشد كه با زباني موجز، ساده و همه فهم، از كساني مي‌گويد كه اگرچه از دل مردم برآمده‌اند و مثل همۀ بشر‌ها بوده‌اند، اما به مقام بلند رسيده‌اند. مهم‌ترين مسئله‌اي كه در اين كتاب به چشم مي‌خورد، عادي بودن مردان خداست. بسياري از كساني كه به مقامات بلندتر از ملائك رسيده‌اند از آغاز عارف نبوده‌اند، بشر‌هايي كه تجربۀ زيستن‌شان، زیرا تجربۀ همۀ بشر‌ها بود، اما گوش هوش‌شان در جستجوي صداي آشنا بود؛ اين می باشد كه به تلنگري بيدار مي‌شوند و ديگران را هم بيدار مي‌كنند.

حكايت تذكرةالاولياء، حكايت انساني‌هايي می باشد كه ساده زيستن را گوشزد مي‌كنند و اقوال بشر‌هايي را به­ياد مي‌آورد كه با ايمان راستين در جستجوي زبانی براي تبيين رابطۀ بشر و خدا بودند. استاد فروزانفر در كتاب «توضیح احوال و نقد و تحليل شيخ فرالدين محمدعطار نيشابوري» كه متأسفانه بخش ناچيزي به تذكرة‌الاولياء اختصاص يافته می باشد، مي‌نويسند: «شيخ، بر روي هم در اين كتاب نهصد و هشتاد و هشت حكايت و دو هزار و هشتصد و شصت و چهار كلمه از اقوال مشايخ را گردآوري و ذخيرۀ عظيم و بسيار گرانبهايي به زبان فارسي تقديم نموده می باشد» (فروزانفر، 51:1374)

يكي از ويژگي‌هاي ساختاريی­ای كه همۀ متون عرفاني ادبيات فارسي را به هم متصل مي‌كند. ارتباط گفتماني‌ می باشد، عطار نيشابوري، اگرچه اصلي‌ترين هنرش شعر می باشد، اما با تأليف تذكرة‌اولياءسعي كرده همان گفتماني را كه در منطق‌الطيرش دنبال مي‌كرد، به شكل ديگري در نثر هم دنبال كند.

فراروايتي كه تذكرةالاولياء را پيش مي‌برد «اسطورۀ نجات‌بخشي» می باشد؛ اين اسطوره، گفتمان «سفر بشر در دنيا» را مي‌آفريند. عطار با استعارۀ «سفر» به اسطورۀ گناه و توبه می­رسد. بنابراين ابتداي روايت‌هايش با توبه آغاز مي‌گردد و انتهايش به مرگ مي‌انجامد. در تذكرةالاولياء بشر‌هاي برگزيده با شناسايي و توبه كردن از گناه آغاز مي‌كنند و آنگاه تبديل به فاعل شناسا مي‌شوند و سپس كردار و گفتارشان بر ديگران مؤثر واقع مي‌گردد و سرانجام سفرشان به مرگ منتهي مي‌گردد.

از آنجا كه عطار، تذكرةالاولياء را به شكل تأليفي-اقتباسي سامان داده می باشد، در تحليل سبكي اين كتاب، نثرش را فاقد نشانه‌هاي سبكي ويژة عطار دانسته‌اند؛ در حالي كه عطار براي كتاب خود، نه تنها طرح و برنامۀ عملي براي راهنمايي سالكان طريقت داشته، بلكه در سامان دادن متن‌هاي عرفاني مختلف در پيِ تمهيدات ساختاري بوده می باشد. اين پژوهش در جستجوي ساختار بينامتني تذكرةالاولياست. بنابراين براي كشف اين ساختار بايد به زبان، روايت و گفتمان در تذكرةالاولياء توجه گردد. هدف از بررسي بينامتني اين تحقيق در واقع اين می باشد كه منطق گفت‌وگويي تذكرةالاولياء را در كتاب‌هاي پيشين عرفاني بجويد. بينامتنيّت بيانگر آن می باشد كه هر متن محل تقاطع سطوح متني مختلف می باشد.

اگرچه عطار بسياري از اجزاي تذكرةالاولياء را از متون پيشين عرفاني زیرا رسالۀ قشیريه، كشف‌المحجوب و طبقات صوفيه گرفته می باشد؛ اما رفتار زيباشناختي و زبان­شناختي او براي خلق جهان متن ديگرگونه می باشد. چنانكه تمام بخش‌هايي كه به تذكرةالاولياء و يادكرد عرفا اختصاص يافته، داراي ساختار گفتماني واحد می باشد. اگرچه سايۀ كم‌رنگ اين الگوي ساختاري را مي‌توان در كتاب­هاي كشف‌المحجوب، رسالۀ قشيريه و طبقات صوفيه يافت؛ اما عطار اين الگو را عمق و جهت داده و به سبك ويژه‌اي دست يافته می باشد.

تذكرةالاوليای عطار گفتماني را استمرار مي‌بخشد كه پيش از او كساني زیرا سلمي، قشيري و هجويري آغاز كرده بودند؛ نوع گفت‌وگوي تذكرةالاولياء با اين آثار و كوشش مؤلف آن مي‌تواند اين پرسش را مطرح كند كه عطار تا چه اندازه موفق شده می باشد، ساختار مستقل و خودبسنده‌اي خلق كند.

بنابر تحقيقات آربري از 72 شخصيت عارفي كه عطار به توضیح زندگي، اعمال و كرامات آن پرداخته (البته غير از 25 شخصيت عارفي كه بعدها به تذكرةالاولياء در دوره­هاي مختلف ملحق شده می باشد) تنها 9 شخصيت در سه كتاب طبقات صوفيه كشف‌المحجوب و رسالۀ قشيريه نیاميده می باشد. به همين دليل مي‌تواند گفت تذكرةالاولياء چه در محتوي و چه در نثر و ساختار، تحت‌ تأثير متون گذشته نوشته شده می باشد و عطار به گونۀ بنيامتني، متن منثور اثر خود را گسترش داده می باشد. عطار در تذكرة خويش به برخي از اين منابع تصریح كرده می باشد.اما مثل اینکهً عطار در جستجوي تغيير مفهومي يادكرد عارفان می باشد. كتاب‌هايي زیرا رسالۀ قشيريه و كشف‌المحجوب با انديشي مدرسي مي‌خواستند به صورت‌بندي مفاهيم عرفاني بپردازند؛ اما عطار این نوع اظهار را تغییر می­دهد و مفاهیم عرفانی را با روايت همساز مي‌كند. مطالبي كه عطار به صورت مستقيم و غير مستقيم از كتاب‌هاي ديگر ذکر کرده، در روايت عطار به گونۀ گزينشي آمده می باشد. عطار اگرچه در بيان مرجعيت داستان‌هاي اوليا كاملاً به متن‌هاي گذشته وفادار می باشد و حتي نخواسته مرجعيت كلام اولياء را با تغيير دادن بشكند، در توليد ساختار روايت، خلاقانه اقدام مي‌كند. يكي از مهمترين عواملي كه باعث مي‌گردد كه عطار به نوع ادبي داستان نزديك گردد و كلمات قصار و روايات را در دل زندگي اولياد بگنجاند، جدا از قدرت داستان­پردازيش، مسئلۀ مخاطب می باشد. او از اين طريق مي‌خواهد مخاطبان بيشتري داشته باشد و سحر اقوال اولياء را، با روايت، به جوانان برساند.

1ـ2ـ پرسش‌هاي تحقيقي

1- رويكرد بينامتني عطار در تذكرةالاولياء چگونه می باشد؟

2- عطار چگونه روايت‌ها را از متون ديگر گزينش مي‌كند و آن را در بافت‌هاي متن تذكرةالاولياء قرار مي‌دهد؟

3- آيا عطار به متن خود انجسام مي‌دهد تا به ساختار خود بسنده دست يابد؟

4- آيا متن تذكرةالاولياء يك متن گلچين شده می باشد يا اين كه عطار يك مؤلف خلّاق می باشد؟

1ـ3ـ فرضيه­هاي تحقيق

1- ژرف­ساخت تذكرةالاولياء مطابق با گفتمان عرفاني می باشد.

2- گفتمان زبان‌شناختي تذكرةالاولياء در مقايسه با آثار عرفاني پيشين متفاوت می باشد.

3- عطار تنها به گزينش متن از آثار گذشتگان فكر نكرده می باشد؛ بلكه به ساختار اثر خود نيز انديشيده می باشد.

4- روابط بينامتني در تذكرةالاولياء داراي طرح و برنامه می باشد.

5- تذكرةالاولياء عطار چه در سبك و چه در ساختار يك اثر مستقل و خودبسنده می باشد.

 1ـ4ـ بيان و ضرورت مسئله

نه تنها تذكرةالاولياء بلكه بسياري از متون عرفاني كه در تفهيم و تفسير تجربه‌هاي عرفاني بوده‌اند، به­شدت تحت‌ تأثير هم­اند. اين تأثيرپذير در سلسله‌ كتاب­هايي كه از قرن پنجم آغاز گردید و تا نفحات‌الانس جامي ادامه داشت، چشمگيرتر می باشد. پيوند اين آثار به گونه‌اي می باشد كه منجر به يك سنت شده می باشد؛ سنتي كه تعريف خاصي از بودن بشر در جهان دارد. اين سنت نه تنها روايت‌هاي ويژه‌ ساخت؛ بلكه توانست معرفت‌شناسي يك دورۀ بزرگ را رقم زند. بنابراين فهم هر يك از اين متون منوط به فهم ديگر متون می باشد؛ چرا كه پيوند اين آثار يك پيوند متني عميق می باشد. تعمق در متن تذكرةالاولياء، به گونه‌اي تعمق در متوني می باشد كه از طبقات صوفية سلمي آغاز شده و به نفحات‌ الانس جامي رسيده­می باشد. از اين رو كشف روابط بينامتني تذكرةالاولياء با آثار گذشتگان نوع گفتگوي اين آثار را با يكديگر نشان مي‌دهد. و همچنين روشن مي‌كند كه هر يك از اين متون چه قرائتي از عرفان اسلامي داشته‌اند. با فرض اين امر، يك مسئله اساسي و ساختاري شكل مي‌گيرد: استقلال اين آثار را چگونه بايد ارزيابي كرد؟ آيا اين آثار كاملاً مستقل‌اند؟ يا اين كه در عين استقلال به هم وابسته‌اند؟ و يا اين كه اين آثار نمي‌توانند آثار مستقلي باشند؟

تذكرةالاولياء، اگر چه نه مثل وابستگي طبقات صوفيۀ خواجه‌ عبدالله به طبقات صوفيۀ سلمي و نه مثل وابستگي نفحات‌الانس جامي به طبقات صوفيۀ خواجه عبدالله انصاري، اثري می باشد كه استقلال ويژه خود را دارد؛ اما اين اثر چه در مفردات و چه در ساختارهاي روايي و محتوا تحت‌ تأثير كتاب‌هايي زیرا رسالۀ قشيريه و كشف‌المحجوب می باشد. آيا اين وابستگي‌ها، تذكرةالاولياء را تبديل به يك اثر التقاطي كرده می باشد يا اين­كه اين اثر مي‌تواند بر ساختار‌هاي خود تكيه كند و يك اثر اقتباسي نباشد؛ بلكه آفريدۀ ذهن خلاق مؤلف كتاب باشد؟

تعداد صفحه :127