پایان نامه های ارشد

پایان نامه ارشد برق ارائه یک روش برای بخش بندی بطن راست و چپ از تصاویر MRI …

تکه هایی از این پایان نامه :

مقدمه

 

طرح ارائه شده در این مطالعه بر اساس ترکیب روش­های ﺑﻬﻴﻨﻪ­ﺳﺎزی دﺳﺘﻪ ذرات[1] (pso) و پیمایشگر تصادفی[2] بهبود یافته می­باشد که برای بخش­بندی خودکار و هم­زمان بطن­های راست و چپ از تصاویر قلبیMRI  ارائه شده می باشد.

در این روش ما آغاز به وسیله روش PSO تصویر را بخش­بندی می­کنیم و سپس با اعمال عملیات ساختاری بخش بندیPSO  را ارتقا خواهیم داد. از ساختارهای عملیاتی برای حذف اجزای کوچک از  تصویر و برای از بین بردن مشکل عضله پاپیلاری در بخش­بندی بطن چپ بهره گیری می­گردد.

در بخش­بندی بطن چپ یکی از مشکلاتی که با ان مواجه هستیم حضور عضلات پاپیلاری در آن می­باشد که دارای تباین متفاوتی با بطن می­باشد در حالی که در بخش­بندی بطن چپ نباید  این نواحی به عنوان نواحی مجزا از بطن تقسیم­بندی شوند. روشی که برای حل این مشکل در این پژوهش ارائه شده می باشد بهره گیری از ساختارهای عملیاتی می­باشد. همچنین با بهره گیری از ساختارهای عملیاتی اجزای کوچک از تصویر حذف خواهند گردید.

از تصویر خروجی این مرحله هم برای خودکار کردن روش نیمه خودکار پیمایشگر تصادفی و انتخاب نقاط برچسب دار بهره گیری می­کنیم و هم از طریق تصویر بخش­بندی شده در این مرحله بطن راست و چپ را در تصویر اصلی بخش­بندی کرده و آن را به عنوان تصویر ورودی الگوریتم پیمایشگر تصادفی بهره گیری می­کنیم، که باعث افزایش دقت و سرعت روش پیمایشگر تصادفی بهبود یافته می­گردد. نهایتا روش پیمایشگر تصادفی بهبود یافته­ای که در این مطالعه ارائه شده می باشد بخش­بندی نهایی و هم­زمان بطن راست و چپ قلب را انجام می­دهد. طریقه روش ارائه شده در شکل 1 نشان داده شده می باشد.در ادامه، آغاز در بخش (3-2) روش pso را با جزئیات معرفی می­کنیم ، عملیات­های ساختاری بهره گیری شده در این مطالعه را در بخش (3-3) مطالعه کرده و نهایتا در بخش (3-4) به مطالعه الگوریتم پیمایش تصادفی و الگوریتم پیمایش تصادفی بهبود یافته توسط این پژوهش می­پردازیم. ضمنا تصویر پردازش شده در هر مرحله آورده شده می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word