پایان نامه های ارشد

پایان نامه ارشد با موضوع نوسان‌سازهای LC

عنوان کامل پایان نامه : طراحی نوسان‌ساز Cross-Coupled LC با نویز فاز کم

تکه هایی از این پایان نامه :

  • نویز حرارتی ترانزیستورها

از آنجایی که ماسفت­ها مقاومت­هایی کنترل شده با ولتاژند، مقاومت کانال آن­ها نویز حرارتی

تولید می­کنند. اگر ترانزیستور در ناحیه­ی تریود باشد، جریان نویز حرارتی در درین ناشی از مقاومت کانال، براحتی از ارتباط­ی  بدست می­آید که در آن  مقاومت کانال می­باشد. اگر ترانزیستور در ناحیه­ی فعال باشد، نمی­توان کانال را همگن درنظر گرفت. پس کل نویز با انتگرال­گیری روی قسمت­های کوچک کانال بدست می­آید. این منبع نویز را می­توان با یک منبع جریان موازی با درین-سورس ترانزیستور مدل نمود. چگالی طیف توان این منبع نویز به صورت زیر تعریف می­گردد.

  •                   

که در آن  ترارسانایی کانال می باشد.  ضریبی می باشد که برای ترانزیستورهای تکنولوژی با طول کانال بلند برابر با  می باشد و برای ماسفت­های زیر میکرون با مقادیر بزرگتر جایگزین می­گردد[3] و [16]. همانطور که از ارتباط­ی (2-27) نیز نظاره می­گردد با کاهش ترارسانایی ترانزیستور می­توان اثر این نویز را کاهش داد. شکل (2-28) نمایش این نویز در ترانزیستور را نشان می­دهد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word