پایان نامه های ارشد

پایان نامه ارشد:ارائه یک روش برای بخش بندی بطن راست و چپ از تصاویر MRI قلبی

عنوان کامل پایان نامه : ارائه یک روش برای بخش­بندی بطن راست و چپ از تصاویر MRI قلبی

تکه هایی از این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

روش های بخش بندی تصاویر ام ار آی قلبی

 

برای بخش­بندی بطن­ها به خصوص بطن چپ روش­های بسیاری ارائه شده می باشد. روش­های بخش­بندی تصاویر در یک دسته­بندی کلی در دو گروه روش­های خودکار و نیمه خودکار تقسیم­بندی می­شوند. در روش خودکار تمام مراحل بخش­بندی بدون نیاز به کاربر انجام
می­گردد؛ در حالی که در روش های نیمه خودکار تصاویر با دخالت کاربر بخش­بندی می­گردد.

در این پژوهش برای مطالعه روش­های مختلف مقالات معتبری را در نظر گرفته­ایم که شامل روش بخش­بندی برای بطن چپ، بطن راست یا هر دو ، ارزیابی کمی و کیفی روش­ها و همچنین تبیین مصور اطلاعات MRI قلبی می­باشد.

تمامی مقالات مرور شده در جدول 2-1 لیست شده­اند. طبقه­بندی این مطالعات کار آسانی نبود. بسیاری از معضلات بخش­بندی به بهره گیری از دانش اولیه برای افزایش دقت نیازمند
می­باشد. از یک طرف، مداخلات کاربر[1] یک ملاحظه مهم در مشکل بخش­بندی می­تواند بعنوان دانش اولیه مد نظر قرار گیرد. مداخله کاربر در مطالعه بخش­بندی بطن چپ و راست، می­تواند شامل مشخص کردن مرکز حفره بطن چپ یا ردیابی دستی مرز حفره­ها باشد. این دو سطح از مداخلات کاربر از جهت قابلیت تکرار آزمایش، تأثیر یکسانی ندارد و همچنانکه به سطح تخصص یکسانی نیز نیاز ندارند. اطلاعات اولیه می­تواند شامل ارتباطات فضایی ساده بین اشیاء (بعنوان مثال بطن راست در سمت چپ بطن چپ می باشد) و یا فرض­های آناتومیکی در هندسه چرخشی بطن چپ باشد. دانش پیش­زمینه از بیومکانیک قلب نیز می­تواند در بخش­بندی مهم باشد. بیشتر اطلاعات دقیق راجع به شکل قلب را می­توان از طریق اطلاعات سطح بالاتر همچون مدل شکل آماری محاسبه نمود.

[1] – User interaction

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word