پایان نامه

دانلود مقاله فارسی پایان نامه کارشناسی ارشد:میزان اثربخشی آموزش شبیه ساز پروازی بر نگرش کارکنان پروازی هوا ناجا

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر آموزش شبیه ساز بر ارتقای توانمندسازی کارکنان پروازی هواپیمایی ناجا

قسمتی از متن پایان نامه :

) فناوری شبیه ساز و کاربردهای آن در صنعت هوایی

کلمه انگلیسی  SIMULATORبه فارسی شبیه ساز ترجمه شده می باشد. در صنعت حمل ونقل هواپیمایی سنگین آموزش کارکنان پروازی فقط با بهره گیری از شبیه سازی همان هواپیما امکان پذیر می باشد. کارشناس حمل ونقل هوایی در یادداشت خود کارکردهای شبیه ساز را تشریح می­کند. شبیه سازهای پیشرفته  امروزی توسط شرکتهای هواپیمایی به کارخانجات سازنده دقیقاً مطابق شکل و قرار گرفتن سوییچها و نشان دهنده ها در جایگاه خلبان و بر حسب کارایی هواپیمایی به سازندگان شبیه ساز سفارش داده می گردد. شبیه ساز یک هواپیمای ثابت بوده که مانند هواپیما پرواز کرده و حتی در بعضی مواقع خلبان فراموش می کند که با شبیه ساز در حال پرواز می باشد، همه چیز حقیقی به نظر  می رسد. این دستگاه حول 6 محور مداوم در حال حرکت بوده (6 درجه آزادی) و صدای موتورها در داخل جایگاه خلبان مشابه هواپیما می باشد. شبیه ساز می تواند در شرایط مختلف جوی تکان های کم و زیاد رعد و برق پرواز کند. شرکتهای هواپیمایی که از یک نوع هواپیما بیش از 6 فروند هواپیما دارند بایستی دارای شبیه ساز همان هواپیما باشند. شبیه سازهای جدید امروزی درست مانند هواپیما، تمام مانورهای پروازی که انجام آن با هواپیما عملی نبوده و خطرناک می باشد در شبیه ساز به راحتی انجام می گردد. این دستگاه در اثر اشتباه خلبان در مانور خطرناکی می تواند سقوط کرده و از ادامه پرواز باز بماند.کلید دیگری در رایانه معلم خلبان موقعی که فعال می گردد شبیه ساز به وضع عادی بر        می گردد. به علت اثرات روانی سانحه با فعال کردن سوئیچ دیگری در رایانه، معلم خلبان می تواند از وقوع سانحه جلو گیری کند و شبیه ساز اصلاً سقوط نخواهد نمود. سوئیچ FREEZEکه در رایانه معلم خلبان تهیه شده هنگامی که فعال بشود شبیه ساز در هر وضعی که بوده در همان حالت متوقف    می­گردد معلم خلبان می تواند تمام اشتباهات را مطابق دستگاه­های نشان دهنده به خلبان و کمک خلبان تبیین دهد و پس از آن می توان به پرواز ادامه داد. معضلات موتور آتش­سوزی، دود بالا رفتن درجه حرارتها و کم شدن فشارها و معضلات چرخ، معضلات دود در جایگاه خلبان و کابین مسافر، معضلات روشن کردن موتورها، انجام مانورهای عادی و اضطراری، نشستن در هواهای بد، نشستن با سه موتور و دو موتور در هواپیما برای کم شدن وزن (در هواپیمایی که دارای این سامانه هستند) نیز انجام می گردد. سازمان­های هواپیمایی کشوری اجازه نمی­دهند خلبانی با هواپیماهای حمل ونقل پرواز کند، مگر آنکه تعلیمات شبیه ساز هواپیماهای مربوط را تکمیل کرده باشد. امروزه در کشورهای مترقی و با شبیه سازهای مدرن، رتبه بندی هواپیما فقط توسط پرواز با شبیه ساز داده می گردد و احتیاج به پرواز نیست. قیمت یک ساعت پرواز آموزشی با هواپیما 747.B در حدود 12000 دلار و در حالی که قیمت یک ساعت شبیه ساز این هواپیما 500 دلار می باشد. تعداد قابل توجهی از مانورها هست که انجام آنها در هواپیما امکان پذیر نبوده و بسیار خطرناک هستند و بایستی در شبیه­ساز انجام داد. (سایت خبرگزاری فارس).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

مطالعه تأثیر آموزش شبیه ساز پروازی بر ارتقای توانمندسازی کارکنان پروازی هواپیمایی ناجا 

  • اهداف فرعی:
  • اندازه اثربخشی آموزش شبیه ساز پروازی بر دانش کارکنان پروازی هوا ناجا
  • اندازه اثربخشی آموزش شبیه ساز پروازی بر مهارت کارکنان پروازی هوا ناجا
  • اندازه اثربخشی آموزش شبیه ساز پروازی بر توجه کارکنان پروازی هوا ناجا

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تأثیر آموزش شبیه ساز بر ارتقای توانمندسازی کارکنان پروازی هواپیمایی ناجا  با فرمت ورد