پایان نامه

پایان نامه کارشناسی ارشد:سنجش عوامل فردی و روانی و رابطه آن با فرآیند تصمیم گیری خریداران کالاهای لوکس …

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه عوامل مرتبط با فرآیند تصمیم گیری خریداران کالاهای لوکس در شهر مشهد

قسمتی از متن پایان نامه :

رفتار مصرف کننده

تصور عمومی بر این می باشد که رفتار مصرف کننده، چگونگی خرید کالاها و خدمات توسط افراد می باشد، اما در واقع رفتار مصرف کننده چیزی بیشتر از خرید کالاها و خدمات توسط افراد می باشد. رفتار مصرف کننده را به گونه کلی چنین تعریف می نمایند:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تصمیم نهایی مصرف کننده با در نظر داشتن اکتساب، مصرف و خلاص شدن از کالاها،خدمات،زمان و نظرات بخشهای مختلف تصمیم گیری در یک دوره زمانی می باشد (هویر[1]،2001 ،14)

این تعریف از رفتار مصرف کننده از عناصر مهمی تشکیل شده می باشد که درشکل  زیر می توان آنها را نظاره نمود. در ادامه این عناصر به صورت کامل مورد مطالعه قرار می گیرند.

شکل 2-2 عناصر تشکیل دهنده رفتار مصرف کننده

رفتار مصرف کننده فعالیتهای ذهنی،احساسی و فیزیکی‌ای را که افراد هنگام خرید، بهره گیری و دور انداختن محصولات و خدماتی که برای ارضای نیازها و امیال خود به‌کار می گیرند شامل می گردد. (ویلکه[2]،14:2001)

به بیانی دیگر رفتار مصرف کننده شامل مجموعه ای از فرآیند های روانی و فیزیکی می باشد که قبل از خرید آغاز و بعد از مصرف نیز ادامه می یابد. (پییر[3]، 1999: 110)

در هر حوزه مطالعاتی نظریه ها و فرضیه های اساسی وجود دارند که متخصصان برای هدایت نظریاتشان به سوی موضوع مورد نظر از آنها بهره گیری می‌کنند به مقصود شناخت بهتر رفتار مصرف کننده هفت مفهوم اساسی را که مورد تأکید اکثر صاحب نظران این موضوع قرار گرفته می باشد مورد مطالعه قرار می دهیم. این مفاهیم به گونه اختصار عبارت اند از: (ویلکه،2000: 14)

رفتار مصرف کننده با انگیزه می باشد. اساسی ترین سئوال در مورد رفتار مصرف کننده چرایی رفتار مصرف کننده می باشد. پاسخ این سئوال را می توان در تعریف رفتار مصرف کننده جستجو نمود، « به گونه‌ای که نیازها و خواسته‌هایشان ارضا گردد». در مجموع رفتار مصرف کننده یک رفتار با انگیزه می باشد که مقصود از آن دستیابی به اهداف ویژه‌ای می باشد. این انگیزه‌ها دو دسته هستند، یکی انگیزه کار کردن که علت های خرید یک محصول می باشد و به عملکرد آن محصول مربوط می گردد به گونه‌ای که به مصرف کننده کمک می کند تا به هدف دست یابد. به عنوان مثال انگیزه کار کردن جدید برای یک اتومبیل سواری می‌تواند آسایش در جابه جایی، مسافرت و… باشد. انگیزه دیگر،

[1] – Hoyer

[2] – Wilke

[3] – Pierre

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-5-1 هدف اصلی :

مطالعه و توصیف فرآیند تصمیم گیری خریداران کالاهای لوکس در شهر مشهد و ارتباط آنها با عوامل مرتبط

1-5-2 اهداف فرعی :

  • مطالعه و توصیف عوامل فردی و روانی و ارتباط آن با فرآیند تصمیم گیری خریداران کالاهای لوکس در شهر مشهد
  • مطالعه و توصیف عوامل فرهنگی – اجتماعی و ارتباط آن با فرآیند تصمیم گیری خریداران کالاهای لوکس در شهر مشهد
  • مطالعه و توصیف عوامل موقعیتی و ارتباط آن با فرآیند تصمیم گیری خریداران کالاهای لوکس در شهر مشهد

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه عوامل مرتبط با فرآیند تصمیم گیری خریداران کالاهای لوکس در شهر مشهد  با فرمت ورد