پایان نامه

پایان نامه کارشناسی ارشد:ارائه اثربخشی آموزش شبیه ساز پروازی بر مهارت کارکنان پروازی هوا ناجا

 سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر آموزش شبیه ساز بر ارتقای توانمندسازی کارکنان پروازی هواپیمایی ناجا

قسمتی از متن پایان نامه :

انواع شبیه سازها و تعاریف آن :

در تعریف اصلی شبیه سازها آورده اند که یک شبیه سازی،عرضه روشی برای اجرای مدل سازی انجام کار مورد نظر در یک محدوده زمانی مشخص که می توان از یک یا چند مدل در انجام شبیه سازی بهره گیری نمود هم چنین می توان تناوب اجرای مدل ها، اطلاعات تبادل شده بین مدل ها و نتایج به دست آمده از آنها را کنترل نمود .به گونه کلی مدل های مورد بهره گیری در شبیه ساز می تواند انواع مختلفی را دارا باشد. اما نکته مهم در دقت و زمان اجرای آنها می باشد که بایستی ارتباط منطقی با در نظر داشتن نیاز های شبیه سازی دارا باشد. اولین پارامتری که در ساخت یک شبیه ساز دخیل می باشد و از اهمیت به سزایی نیز برخوردار می باشد مسئله تعریف نیاز مندی ها می باشد. در حین تعریف نیازمندی ها می بایستی چگونگی تأیید مدل سازی ها و اطلاعاتی مورد توجه ویژه قرار گیرد. در نهایت هنگامی که یک شبیه ساز ساخته گردید و به مرحله اجرای آزمایش پروازی خود رسید گروهی با عنوان تیم تست تشکیل می شوند تا شبیه ساز را از هر جهت مورد آزمون قرار دهند، برای انجام یک مدل سازی قابل قبول و عملکرد درست و واقعی یک سیستم یا چرخه نیاز به درک نیازمندی هایی می باشد که مدل سازی در آنها انجام می گیرد. وقتی یک شبیه ساز ساخته گردید بایستی جلب اعتماد مصرف کننده را در درجه اول داشته باشد و این ارتباط مهمی با اعتبار سازندگان آن دارد و این میسر نمی گردد مگر با آزمایشات موفقی که پس از ساخت شبیه ساز انجام می گردد. شبیه سازها در مصرف و عملیاتی که انجام می دهند به جند نوع تقسیم بندی می شوند که در ذیل به آنها تصریح مختصری خواهد گردید .

الف – شبیه سازی تحلیلی غیر هم زمان [1]

این نوع شبیه ساز برای مصارف مختلف و متنوع مهندسی شامل طراحی، توصیف عملکرد سیستم ها، محدودیت های عملیاتی، واکاوی ایمنی، برنامه ریزی برای آزمایش های پروازی و پیش بینی نتایج تست پرواز مورد بهره گیری قرار می گیرند. در این نوع شبیه سازها دو زمان در انجام محاسبات و عملکرد سیستم هست یکی زمان حقیقی و دیگری زمان واقعی، زمان حقیقی ممکن می باشد از زمان واقعی کمتر و یا بیشتر باشد که این زمان ها اهمیت چندانی در این گونه شبیه ساز ها ندارند. مثلاً در شبیه ساز تحلیلی مدل آیرودینامیک هواپیما می توان از مدلی بهره گیری نمود که ضرایب دینامیکی  هواپیما در ارتفاعات و سرعت های مختلف را با دقت بسیار زیادی محاسبه نماید و اصولاً این یکی از مزایای شبیه ساز در این نوع می باشد که به زمان وابسته نبوده و مستقل از آن می باشد و همین امر کیفیت بسیار بالایی به این گونه شبیه ساز ها می بخشد.

[1]Non Real Time Analytic Simulator

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

مطالعه تأثیر آموزش شبیه ساز پروازی بر ارتقای توانمندسازی کارکنان پروازی هواپیمایی ناجا 

  • اهداف فرعی:
  • اندازه اثربخشی آموزش شبیه ساز پروازی بر دانش کارکنان پروازی هوا ناجا
  • اندازه اثربخشی آموزش شبیه ساز پروازی بر مهارت کارکنان پروازی هوا ناجا
  • اندازه اثربخشی آموزش شبیه ساز پروازی بر توجه کارکنان پروازی هوا ناجا

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تأثیر آموزش شبیه ساز بر ارتقای توانمندسازی کارکنان پروازی هواپیمایی ناجا  با فرمت ورد