پایان نامه

پایان نامه مدیریت:میزان فرآیند تصمیم گیری خریداران کالاهای لوکس در شهر مشهد و رابطه آنها با عوامل مرتبط

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه عوامل مرتبط با فرآیند تصمیم گیری خریداران کالاهای لوکس در شهر مشهد

قسمتی از متن پایان نامه :

فرایند تصمیم گیری خرید

هر مصرف کننده 5 مرحله تصمیم گیری را به ویژه در شرایط تصمیم گیری پیچیده پشت سر می گذارد:

1- شناخت مشکل

2- پژوهش برای جمع آوری اطلاعات

3-ارزیابی گزینه ها

4.تصمیم گیری درمورد خرید

5-رفتار پس از خرید

روشن می باشد فرایند خرید بسیار پیش از زمان خرید واقعی آغاز می گردد و پی آمدهای آن تا زمانی طولانی پس از خرید ادامه دارد. مراحل فوق این مفهوم ضمنی را القاء می کند که مصرف کنندگان در خرید یک کالا مراحل 5گانه را به صورت متوالی طی می کنند. اما در اقدام و به خصوص در مورد خریدهای با اشتغال ذهنی کم چنین نیست. مصرف کنندگان ممکن می باشد بعضی از مراحل را نادیده انگارند یا آن را پس و پیش کنند. توالی 5 مرحله ای قاعدتاً بیانگر فرایند خرید با اشتغال ذهنی بالاست. (کاتلر[1] 1384: 54)

1-8  متغیرها

متغیر به ویژگی یا صفت یا عاملی اطلاق میشود که بین افراد جامعه مشترک بوده و میتواند مقادیر کمی و ارزشها متفاوتی داشته باشد.متغیرها ، عامل یا عواملی هستند که مورد اندازه گیری یا سنجش قرار می گیرند . به بیانی دیگر متغیر مشخصه یک فرد، چیز، پدیده مورد نظراست که قابل اندازه گیری بوده  و می تواند مقادیر مختلفی بپذیرد.

موضوعات پژوهش دارای مفاهیمی مجرد و ذهنی هستند . برای اینکه عملاً پژوهش را انجام دهیم . مفاهیم بایستی به

متغیر تبدیل شوند.مفاهیم وقتی به متغیر تبدیل می شوند که بتوانیم به آنها مقدار و درجات آنها را تعیین  کنیم.

( ایران نژاد ،47:1382 )

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

متغیرها  انواع گوناگون دارند و بر اساس مبانی مختلف طبقه بندی می شوند. متغیرها بر اساس  ارتباط به سه گروه متغیر مستقل ، متغیر وابسته و متغیر میانجی تفسیم میشوند .(حافظ نیا ،168:1387)

متغیر ملاک متغیر ی می باشد که هدف محقق تشریح یا پیش بینی تغییر پذیری در آن می باشد ، بعبارت دیگر یک متغیر اصلی می باشد که در قالب یک مساله برای پژوهش مورد مطالعه قرار می گیرد . (خاکی ،169:1389)

انوع متغیر های پژوهش

متغیر ها بر اساس وابستگی یا پیوستگی و یا نقشی که در پژوهش اعمال می کنند.

متغیر مستقل : متغیری که پژوهشگران آن را دستکاری یا انتخاب می کنند تا تاثیر آن را بر متغیر وابسته مورد مطالعه قرار دهند.

متغیر وابسته: متغیری که تحت تاثیر متغیر مستقل قرار می گیرد و بر اثر تغییرات آن تغییر می کند

[1] – Kotler

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-5-1 هدف اصلی :

مطالعه و توصیف فرآیند تصمیم گیری خریداران کالاهای لوکس در شهر مشهد و ارتباط آنها با عوامل مرتبط

1-5-2 اهداف فرعی :

  • مطالعه و توصیف عوامل فردی و روانی و ارتباط آن با فرآیند تصمیم گیری خریداران کالاهای لوکس در شهر مشهد
  • مطالعه و توصیف عوامل فرهنگی – اجتماعی و ارتباط آن با فرآیند تصمیم گیری خریداران کالاهای لوکس در شهر مشهد
  • مطالعه و توصیف عوامل موقعیتی و ارتباط آن با فرآیند تصمیم گیری خریداران کالاهای لوکس در شهر مشهد

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه عوامل مرتبط با فرآیند تصمیم گیری خریداران کالاهای لوکس در شهر مشهد  با فرمت ورد