پایان نامه

پایان نامه مدیریت:میزان آموزش شبیه ساز پروازی بر ارتقای توانمندسازی کارکنان پروازی هواپیمایی ناجا

 سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر آموزش شبیه ساز بر ارتقای توانمندسازی کارکنان پروازی هواپیمایی ناجا

قسمتی از متن پایان نامه :

توانمندسازی کارکنان

از دیدگاه دفت[1] (2000) توانمندسازی یعنی دادن قدرت، آزادی، ‌دانش و مهارت به کارکنان برای تصمیم گیری در کارها به صورت مؤثر.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

گنجی و حمزه­ای (1387)، توجه[2] کارکنان را یکی از ابعاد توانمندسازی تعیین کرده­اند. هم چنین در بعد فردی و ویژگیهای حرفه ای کارکنان، توجه در کنار دانش و مهارت یکی از ابعاد مهم توانمندسازی کارکنان می باشد ( بختیاری (1390: 52-67). پیتر و همکاران (2002) نیز در مدل مفهومی خود دانش و مهارت را از عوامل توانمندسازی معرفی می­کنند..

در این پژوهش بر اساس رویکرد شناختی، و بر اساس یافته های پژوهشگران که در این رویکرد ذکر گردیده می باشد (و به صورت کامل در فصل2 اظهار شده می باشد)، سه زیر متغیر دانش پروازی، توجه پروازی و مهارت پروازی را به عنوان ابعاد توانمندسازی کارکنان، انتخاب کرده ایم.

1-8-3-1) دانش پروازی

دانش به مجموعه اطلاعات سازماندهی شده، راهکار عملی مرتبط با آن، نتایج به کارگیری آن در تصمیمات مختلف و آموزش مرتبط با آن، گفته می گردد. دانش زیربنای مهارت، تجربه و تخصص هر فرد می باشد (دراکر،1999).

دانش به عنوان محرکی مهم در فرایند خلاقیت و نوآوری تأثیر مهمی را به عنوان یک منبع سازمانی و عامل موفقیت در سازمان اعمال می کند. امروزه دیگر همه گروه های کاری و علمی اذعان دارند که برای اینکه سازمان­ها بتوانند در دنیای تجارت و رقابت، حضور مستمر و پایدار داشته باشند، بایستی حول محور علم و دانش فعالیت کنند. در تعریف عملیاتی دانش پروازی عبارت می باشد از: مجموعه مدیریت کابین (CRM)، فیزیولوژی بشر، قوانین و مقررات هوایی، آلات دقیق و Instrument، آیرودینامیک وسیله پرنده، ناوبری و مسیریابی در پرواز، زبان هوانوردی، قابلیتهای فنی و پروازی وسیله پرنده، آگاهی از توازن یا تعادل وزنی و عملکرد و دانش هواشناسی می باشد که از دانش و هماهنگی فرامین وسایل پرنده جهت هدایت و به پرواز درآوردن آن بحث می کند که در فصل دوم تفصیل شده می باشد.

[1]. Daft

[2]. Attitude

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

مطالعه تأثیر آموزش شبیه ساز پروازی بر ارتقای توانمندسازی کارکنان پروازی هواپیمایی ناجا 

  • اهداف فرعی:
  • اندازه اثربخشی آموزش شبیه ساز پروازی بر دانش کارکنان پروازی هوا ناجا
  • اندازه اثربخشی آموزش شبیه ساز پروازی بر مهارت کارکنان پروازی هوا ناجا
  • اندازه اثربخشی آموزش شبیه ساز پروازی بر توجه کارکنان پروازی هوا ناجا

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تأثیر آموزش شبیه ساز بر ارتقای توانمندسازی کارکنان پروازی هواپیمایی ناجا  با فرمت ورد