پایان نامه

پایان نامه مدیریت:ارائه اولویت بندی عوامل مؤثر بر استقرار موفقیت آمیز سیستم مدیریت دانش در سازمان های تحقیقات دفاعی

 متن کامل پایان نامه ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش در سازمان های تحقیقاتی

قسمتی از متن پایان نامه :

مدیریت دانش در سازمان های تحقیقاتی

از آنجایی که دانش در مراکز تحقیقاتی خمیرمایه تمامی فعالیت ها می باشد، مدیریت دانش در این سازمان ها از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. مدیریت دانش با بهبود اثربخشی و کارایی تحقیقات تأثیر مهمی در سازمان های تحقیقاتی اعمال می کند (نامپراسرچی و ایگل، 2005).

در بیشتر شرکت ها، سرمایهِ پژوهش و توسعه- یعنی سرمایه ای که از طریق فرآیند پژوهش و توسعه ایجاد می گردد- عنصر اصلی سرمایه فکری آن شرکت ها بوده و بخش مهمی از دارایی های ناملموس آن ها را می سازد. این سرمایه عبارت می باشد از فرآیند تولید دانش علمی و فنی و انتقال آن به محیط اجتماعی.

مولفه های سرمایه فکری همانند شکل(2-2) بر اساس تقسیم بندی اسکاندیا شامل 1- سرمایه انسانی[1] 2- سرمایه ساختاری[2] و 3- سرمایه ارتباط ای[3] می باشد.

سرمایه انسانی عبارت می باشد از مجموعه ای از دانش پنهان و عیان افراد سازمان، که برای سازمان ارزش دارد.

سرمایه ساختاری عبارت می باشد از دانش عیان مرتبط با فرآیند های داخلی سازمان که می تواند سازمانی(محیط عملیاتی حاصل از تعامل فرآیندهای کسب و کار و مدیریتی، فناوری و فرهنگ) و فناورانه(ثبت اختراعات، مجوزها، نرم افزارها، پایگاه های اطلاعاتی و …) باشد.

سرمایه ارتباط ای عبارت می باشد از مجموعه ای از دانش عیان و نهان که روش تعامل با نهادهای بیرون از سازمان را اظهار می کند.

ادبیات موجود اظهار می کند که اقدامات مدیریتی نیز می توانند به عنوان پیشران سرمایه فکری اقدام کنند.

[1]  Human Capital

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[2]Structural Capital

[3]  Relational Capital

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

این پژوهش اهداف زیر را دنبال می کند:

  • شناسایی عوامل مؤثر بر استقرار موفقیت آمیز سیستم مدیریت دانش در سازمان های تحقیقات دفاعی
  • اولویت بندی عوامل مؤثر بر استقرار موفقیت آمیز سیستم مدیریت دانش در سازمان های تحقیقات دفاعی
  • تبیین نیازمندی های استقرار موفقیت آمیز سیستم مدیریت دانش در سازمان های تحقیقات دفاعی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش در سازمان های تحقیقاتی  با فرمت ورد