پایان نامه

دانلود مقاله فارسی پایان نامه مدیریت:ارائه اثربخشی آموزش شبیه ساز پروازی بر دانش کارکنان پروازی هوا ناجا

 سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر آموزش شبیه ساز بر ارتقای توانمندسازی کارکنان پروازی هواپیمایی ناجا

قسمتی از متن پایان نامه :

)  روش­های آموزش

روش­های آموزشی به عنوان وسیله ای برای دستیابی به  هدف های مطلوب در یک مو قعیت یادگیری تلقی می شوند. انتخاب روش آموزش بستگی به نیازهای آموزشی، شرایط و زمینه های کاری صلاحیت و توانایی مربیان و شرکت کنندگان، برنامه های آموزشی و طول مدت دوره دارد. در بهره گیری از روش خاص بایستی نقاط قوت و ضعف آن را شناخت و به شرایط و هدف آن توجه داشت.

روش های آموزش را می توان به چند گروه به تبیین ذیل  طبقه بندی نمود که اهم آنان عبارت می باشد از :(بختیاری،1390، ص67-88)

الف) روش های آموزش توجیهی حین کار[1]

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در این  این  دسته روش هایی قرار می گیرند که تمرکز اصلی انها روی خود شغل و یادگیری شغل می باشد. روش هایی که در این طبق قرار می گیرند:

1- آموزش حین کار 2- چرخش شغلی 3- راهنمایی و مشاوره 4- ذهن انگیزی 5- کار کردن در گروههای کوچک

ب ) روش های شبیه سازی:

مقصود به وجود آوردن محیطی می باشد که از لحاظ شرایط فیزیکی و غیره شباهت کامل با محیط واقعی دارد. روش ­هایی که در این گروه قرار می گیرندعبارتند از :

1- ایفای تأثیر 2- مطالعه موردی 3- بازیهای مدیریت 4- آموزش بر اساس تمرینات عملی    5- آموزش کسب و ارتقاء مهارت

ج) روش های مبتنی بر دانش :

در این روش تمرکز اصلی روی انتقال دانش به شرکت کنندگان ( فراگیران ) می باشد.     روش­هایی که در این طبقه قرار می گیرند عبارتند از :

1- سخنرانی 2- سمینار ها و کارگاه 3- نمایش فیلم واسلاید  4- بحث های گروهی و ترکیبی از روش های فوق

د ) روش های آزمایشگاهی:

در این طبقه تمرکز روی دستیابی به در ک بهتری از خود ودیگران از طریق فرایند ها و پویایی گروهی می باشد .بعضی از روش های این طبقه عبارت می باشد از :

[1]– On the job training

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

مطالعه تأثیر آموزش شبیه ساز پروازی بر ارتقای توانمندسازی کارکنان پروازی هواپیمایی ناجا 

  • اهداف فرعی:
  • اندازه اثربخشی آموزش شبیه ساز پروازی بر دانش کارکنان پروازی هوا ناجا
  • اندازه اثربخشی آموزش شبیه ساز پروازی بر مهارت کارکنان پروازی هوا ناجا
  • اندازه اثربخشی آموزش شبیه ساز پروازی بر توجه کارکنان پروازی هوا ناجا

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تأثیر آموزش شبیه ساز بر ارتقای توانمندسازی کارکنان پروازی هواپیمایی ناجا  با فرمت ورد