پایان نامه

پایان نامه درباره نقش اثربخشی آموزش شبیه ساز پروازی بر دانش کارکنان پروازی هوا ناجا

 سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر آموزش شبیه ساز بر ارتقای توانمندسازی کارکنان پروازی هواپیمایی ناجا

قسمتی از متن پایان نامه :

روش های شبیه سازی:

مقصود به وجود آوردن محیطی می باشد که از لحاظ شرایط فیزیکی و غیره شباهت کامل با محیط واقعی دارد. روش ­هایی که در این گروه قرار می گیرندعبارتند از :

1- ایفای تأثیر 2- مطالعه موردی 3- بازیهای مدیریت 4- آموزش بر اساس تمرینات عملی    5- آموزش کسب و ارتقاء مهارت

ج) روش های مبتنی بر دانش :

در این روش تمرکز اصلی روی انتقال دانش به شرکت کنندگان ( فراگیران ) می باشد.     روش­هایی که در این طبقه قرار می گیرند عبارتند از :

1- سخنرانی 2- سمینار ها و کارگاه 3- نمایش فیلم واسلاید  4- بحث های گروهی و ترکیبی از روش های فوق

د ) روش های آزمایشگاهی:

در این طبقه تمرکز روی دستیابی به در ک بهتری از خود ودیگران از طریق فرایند ها و پویایی گروهی می باشد .بعضی از روش های این طبقه عبارت می باشد از :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • آموزش حساسیت 2- تجزیه و تحلیل رفتارهای متقابل 3- کارگاههای انگیزش پیشرفت

واقعیت این می باشد هر یک از روش های مزبور بی عیب و نقص نیست بلکه دارای نقاط قوت و ضعفی می باشند و بایستی به عواملی از قبیل ماهیت و هدف برنامه آموزشی، مدت زمان آموزش، بودجه آموزش تجربیات شرکت کنندگان و تعداد آنها مربیان آموزش وسایل و لوازم آموزش توجه نمود (حسین خلود، 1385 ص 26و27).

2-2-5) عوامل مؤثر بر آموزش کارکنان

مهمترین عواملی که بر آموزش و بهسازی کارکنان تأثیر می‌گذارد عبارت می باشد از:

  1. طرفداری مدیریت ارشد: درصورتی آموزش و بهسازی نیروی انسانی امکانپذیر و موفق می باشد که مورد طرفداری همه‌جانبه مدیریت ارشد سازمان باشد و افراد، امکانات و تجهیزات لازم در اختیار این برنامه گذاشته گردد.
  2. تعهد و اقدامات مجریان آموزش و همکاری سایر مدیران سازمان: اندازه تعهد و اعتقاد آموزش‌دهندگان در اجرای موفقیت‌آمیز آموزش، بدیهی می باشد. هر چه این تعهد و اعتقاد بیشتر باشد، موفقیت آموزشی بیشتر خواهد بود. تأثیر اصلی مدیریت، آموزش و بهسازی و یاری‌رساندن به افراد می باشد تا دانش و مهارتهایی را به‌دست آورند که نیروی انسانی سازمان برای مشاغل خود در حال و آینده به آن نیاز دارد و این زمانی میسر می باشد که از طرفداری و تشویق سطوح مختلف مدیران در سازمان برخوردار باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

مطالعه تأثیر آموزش شبیه ساز پروازی بر ارتقای توانمندسازی کارکنان پروازی هواپیمایی ناجا 

  • اهداف فرعی:
  • اندازه اثربخشی آموزش شبیه ساز پروازی بر دانش کارکنان پروازی هوا ناجا
  • اندازه اثربخشی آموزش شبیه ساز پروازی بر مهارت کارکنان پروازی هوا ناجا
  • اندازه اثربخشی آموزش شبیه ساز پروازی بر توجه کارکنان پروازی هوا ناجا

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تأثیر آموزش شبیه ساز بر ارتقای توانمندسازی کارکنان پروازی هواپیمایی ناجا  با فرمت ورد