پایان نامه

پایان نامه تعیین عوامل فرهنگی اجتماعی و رابطه آن با فرآیند تصمیم گیری خریداران کالاهای لوکس در شهر مشهد

 مطالعه عوامل مرتبط با فرآیند تصمیم گیری خریداران کالاهای لوکس در شهر مشهد

قسمتی از متن پایان نامه :

آمیزه بازاریابی از دیدگاه مشتری

انتقاد مهمی که به آمیزه بازاریابی گرفته می گردد این می باشد که 4P  تنها از دیدگاه فروشندگان فرآورده ها (بنگاه های اقتصادی) می باشد و شاید دیدگاه خریداران در مورد آن چیز که به آنها عرضه و پیشنهاد می گردد، متفاوت از دیدگاه عرضه کنندگان باشد. پس، بهتر می باشد که عنوانها را با رویکرد به خواست و نظر مشتریان تنظیم کنیم و به آن 4C’s  گفته می گردد که عبارتند از:

الف – ارزشهای مشتری پسند

ب – هزینه مشتری

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ج – آسودگی در خرید

د – ارتباطات

بدینگونه، در حالی که بازاریابی خود را در جایگاه فروش یک فرآورده می بیند، مشتری خود را در جایگاه خرید یک ارزش یا راه حل برای مسأله اش می گذارد. همچنین خریدار تنها به بهای پرداختی نمی اندیشد، بلکه علاقمند به محاسبه هزینه کلی و فراگیر به دست آوردن فراورده، به کارگیری و کنار گذاشتن آن می باشد. خریداران مایلند تا فرآورده هرچه آسانتر و راحت تر در دسترسشان قرار گیرد. دست آخر، مشتریان خواهان ترویج و تبلیغ فرآورده ها نیستند، آنها خواستار ایجاد ارتباطی دو سویه می باشند که موجب شناخت درست و خوبی از فرآورده (کالا/ خدمت) گردد. (کاتلر، 178:1384)

قیمت از دیدگاه مشتری ( ارزشهای مشتری پسند ) عبارتست از مجموعه فایده‌هایی که از یک محصول (کالا یا خدمات) نصیب او می گردد،‌ منهای کلیه هزینه‌هایی که از این بابت متوجه او می گردد. مفهوم فایده و هزینه در این تعریف بسیار گسترده می باشد و شامل کلیه مطلوبیت‌هایی که مشتری در دستیابی محصول به دنبال آن می‌باشد (فایده) و کلیه نامطلوبهایی که برای دستیابی به محصول بایستی بپذیرد (هزینه) می گردد. کیفیت محصول، کارکرد مناسب، زیبایی،‌ پرستیژ و هویت بعضی از مصادیق مطلوبیت و هزینه‌های مالی، اجتماعی،‌ روحی و زمانی بعضی از مصادیق هزینه در این تعریف هستند. سازمانها برای خلق ارزش (بیشتر از رقیب) برای مشتری یا بایستی فایده‌های محصول خود را (با حفظ هزینه‌ها) افزایش دهند و یا به ازای فایده مشابه هزینه کمتری را متوجه مشتری کنند.

مدیریت بازار و بازاریان بهتر می باشد که آغاز به دیدگاه های مشتریان ( 4C ) بیندیشند و سپس دیدگاه خود (4 P) را تنظیم کنند. (کاتلر، 1384:179 )

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-5-1 هدف اصلی :

مطالعه و توصیف فرآیند تصمیم گیری خریداران کالاهای لوکس در شهر مشهد و ارتباط آنها با عوامل مرتبط

1-5-2 اهداف فرعی :

  • مطالعه و توصیف عوامل فردی و روانی و ارتباط آن با فرآیند تصمیم گیری خریداران کالاهای لوکس در شهر مشهد
  • مطالعه و توصیف عوامل فرهنگی – اجتماعی و ارتباط آن با فرآیند تصمیم گیری خریداران کالاهای لوکس در شهر مشهد
  • مطالعه و توصیف عوامل موقعیتی و ارتباط آن با فرآیند تصمیم گیری خریداران کالاهای لوکس در شهر مشهد

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه عوامل مرتبط با فرآیند تصمیم گیری خریداران کالاهای لوکس در شهر مشهد  با فرمت ورد